In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Niteleyiciler

HeartScore TurkeySCORE aracını kullanarak risk tahmini: Belirleyiciler

  • Tablolar, özellikle yerel koşullar göz önüne alınarak, klinisyenin bilgi ve muhakeme yeteneği çerçevesinde kullanılmalıdır.
  • Tüm risk hesaplama sistemlerinde olduğu gibi, ülkenin kardiyovasküler hastalık mortalite oranında azalma varsa risk olduğundan fazla, artış varsa az olarak tahmin edilecektir.
  • Her yaşta risk erkeklere kıyasla kadınlarda daha düşük görünür. Bu yanıltıcıdır çünkü sonuçta kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranı, erkeklere göre kadınlarda daha yüksektir. Tabloların incelenmesi sonucunda riskin yalnızca 10 yıl ertelenebildiği görülmektedir.

Risk, aşağıdaki kişilerde tabloda gösterilenden yüksek olabilir: 

  • Sosyo-ekonomik durumu düşük, sosyal tecrit altında ya da sosyal destekten yoksun olan kişiler
  • Özellikle santral obezitesi olan kişiler
  • Aile öyküsünde erken yaşta kardiyovasküler hastalık olan kişiler
  • HDL kolesterol düzeyi düşük veya trigliserid düzeyi yüksek kişiler
  • Klinik öncesi ateroskleroz bulgusu (örn. azalmış bilek-brakiyal indeksi, karotis ultrasonografisi veya BT ile koroner kalsiyum taraması gibi görüntüleme bulguları) olan asemptomatik kişiler