In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

HeartScore Türkiye sürümüne hoşgeldiniz

HeartScore Turkey 

HeartScore, bireysel kardiyovasküler riskin azaltılmasını en uygun hale getirmede klinisyenlere destek olmayı amaçlamaktadır.

HeartScore, "Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesine İlişkin Dördüncü Birleşik Avrupa Dernekleri Çalışma Grubu" tarafından hazırlanan "Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzu'nun SCORE risk tablolarının elektronik ve etkileşimli sürümüdür.

HeartScore'a internet üzerinden erişin

HeartScore, güvenli bir sunucuda barındırılmaktadır ve bütün veriler, veri gizliliği yasalarınca korunmaktadır.

HeartScore'a ulaşmak için geçerli bir HeartScore Kullanıcı hesabınız olmalıdır. Hesap oluşturmak ücretsizdir. 

HeartScore’un Klinisyenler ve Hastalar Açısından Yararları

  • Hızlı ve kolay kullanılır
  • Kanıta dayalıdır
  • Her hastaya göre uyarlanabilir
  • Mutlak kardiyovasküler hastalık riskini grafiklerle gösterir
  • Müdahale edilecek alanları vurgular
  • Gelişime uygun olarak yapılandırılmıştır

İletişim

HeartScore hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişim kurun.