In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Samtyckesformulär för patienterLadda ned och fyll i samtyckesformuläret för patienter >

ESC har åtagit sig att skydda integriteten hos HeartScore-användare och har antagit denna integritetsförklaring för att styra vårt beteende och dokumentera vårt sekretessengagemang:

Inom ramen för fransk och europeisk lagstiftning krypteras och behandlas alla privata och nominerade uppgifter av European Society of Cardiology på dedikerade servrar hos en partner som har alla avtal om skydd och reglering av hälsouppgifter. Data kan inte nås av någon annan än läkaren och behörig personal vid ESC.

Det är klinikerns ansvar att se till att alla patienter är medvetna om att deras personliga medicinska data kommer att krypteras och lagras säkert på ESC-servern, och att söka deras godkännande innan hen fortsätter.

Genom att använda HeartScore samtycker du till att:

  • garantera att dina patienter informeras om att deras medicinska data kommer att lagras på dedikerade servrar hos en partner som har alla avtal om hälsoskydd och föreskrifter (för webbversionen) eller på din dator (för PC-versionen)
  • få ditt patientsamtycke innan du fortsätter genom att använda formuläret för patientsamtycke som tillhandahålls av European Society of Cardiology data krypteras och lagras på ett säkert sätt.

Se friskrivningsklausulen för mer information.