In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Bestämningsord

HeartScore SwedenRiskbedömning med SCORE: Bestämningsord - nyckelord

Tabellerna bör användas med utgångspunkt från läkarnas kunskap och omdöme, särskilt med hänsyn till lokala förhållanden.

Precis som med alla riskbedömningssystem kommer risken att överskattas i länder med sjunkande dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och underskattas i länder där den ökar.

Oavsett ålder förefaller risken vara lägre för kvinnor än för män. Detta är vilseledande eftersom fler kvinnor än män i slutändan dör av hjärt- och kärlsjukdomar. Vid en granskning av tabellerna ser man att risken endast skjuts upp med 10 år.

Risken kan vara högre än vad som anges i diagrammet i:

  • Låg socioekonomisk status, social isolering eller brist på socialt stöd
  • Hos överviktiga personer, särskilt vid bukfetma
  • Vid kardiovaskulär sjukdom i låg ålder inom familjen
  • Patienter med lågt HDL-kolesterol eller höga triglyceride
  • Patienter med tecken på preklinisk åderförkalkning (minskat ankel-brakialindex, bevis på CT-bilder vid kalciumkranskärlsskanning eller karotisartärskanning