In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Friskrivningsklausul

HeartScore SwedenUpphovsrätt

Upphovsrätten © till HeartScore® webbaserade program och dess innehåll innehas uteslutande av European Society of Cardiology (ESC).  Alla rättigheter förbehålls.

ESC:s upphovsrättsliga material får reproduceras varken helt eller delvis av andra personer, organisationer eller företag än ESC, dess dotterbolag, avdelningar eller enheter utan föregående skriftligt tillstånd från ESC.

Användningsvillkor

HeartScore® är ett riskbedömnings- och hanteringsprogram som syftar till att hjälpa läkare att optimera individuell kardiovaskulär riskreducering. Det är endast avsett att användas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte av allmänheten. Den information som finns här bör inte uppfattas som eller användas av någon person som ersättning för att få medicinsk rådgivning eller behandling från en läkare.

ESC tillhandahåller inte professionell medicinsk utvärdering, råd, diagnoser, behandling eller rekommendationer, utan ger snarare läkare ett riskbedömningsverktyg för att bättre kunna identifiera patienter med hög total risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. ESC har under inga omständigheter något ansvar gentemot användaren eller någon annan för något beslut eller någon åtgärd som denne vidtagit med hänvisning till den information som finns i eller tillhandahålls genom HeartScore® webbaserade program, och inte heller för några tillfälliga, indirekta, speciella eller härav följande skador.

HeartScore® och de publicerade papperstabellerna i de europeiska riktlinjerna för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar visar mindre skillnader. Det beror på att två olika statistiska modeller används. De publicerade diagrammen använder en Weibullfördelning med olika modeller beroende på kön. Programmet HeartScore® använder en Coxmodell med kön som riskfaktor. Om du har några tvivel kring användningen av HeartScore® rekommenderar vi att du använder de publicerade tabellerna.

Denna webbplats varken värdbaserar eller får finansiering från reklam.

Integritetsmeddelande

ESC har åtagit sig att skydda integriteten för sina HeartScore-användare och har antagit denna integritetsförklaring för att styra vårt beteende och dokumentera vårt åtagande att upprätthålla sekretessen:

  • Om du uttryckligen skulle uppge eller godkänna användningen av personuppgifter kommer vi inte att dela dessa uppgifter med någon annan part. Vi kommer inte att kontakta dig om du inte begär att vi gör det.
  • Av de uppgifter vi får om dig från ditt besök på den här webbplatsen lagrar vi endast följande: dina inloggningsuppgifter till ESC-tjänster på nätet från vilka du får tillgång till HeartScores webbaserade program, datum och tid, dina patienters medicinska data och den webbläsare som användes för att få åtkomst till vår webbplats. Din patients medicinska uppgifter och dina personuppgifter kan raderas på begäran till heartscore@escardio.org.
  • Inom ramen för fransk och europeisk lagstiftning krypteras och behandlas alla privata och nominerade uppgifter av European Society of Cardiology på dedikerade servrar hos en partner som har alla avtal om skydd och reglering av hälsouppgifter. Data kan inte nås av någon annan än läkaren och behörig personal vid ESC.
  • Det är läkarens ansvar att se till att alla patienter är medvetna om att deras personliga medicinska data kommer att krypteras och lagras säkert på ESC-servern, och att söka deras godkännande innan hen fortsätter.

Genom att godkänna denna ansvarsfriskrivning och använda HeartScore samtycker du till att:

  • garantera att dina patienter informeras om att deras medicinska data kommer att lagras på dedikerade servrar hos en partner som har alla avtal om hälsoskydd och föreskrifter (för webbversionen) eller på din dator (för PC-versionen)
  • få ditt patientsamtycke innan du fortsätter genom att använda formuläret för patientsamtycke som tillhandahålls av European Society of Cardiology data krypteras och lagras på ett säkert sätt.
  • följa gällande lag om skydd av personuppgifter i det land där du praktiserar
  • respektera patientens rätt att få tillgång till, i enlighet med kapitel 3 i den europeiska dataskyddsförordningen 2016/679, om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter, om dina patienter önskar utöva denna rätt. Patientjournaler kan raderas direkt i den webbaserade applikationen HeartScore. 
  • Det är viktigt att du skyddar ditt lösenord och din dator från obehörig åtkomst. Tänk på att alltid logga ut när du är färdig med en dator som du delar med andra.

Kakor

Strikt nödvändiga kakor

Kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De utlöses av en åtgärd, som att exempelvis ställa in kakor eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare på att blockera dessa men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera.

Kategorier Kakor

Tillstånd för användning av kakor

Eftersom det är ett rättsligt krav att ge dig möjlighet att definiera dina kakinställningar på webbplatsnivå är de obligatoriska.

relayStateOTCookie
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
__utma
__cfduid

Sessionshantering

Tack vare dem kommer webbplatsen ihåg om du är inloggad eller inte när du besöker ESC:s webbplatser

 

idp_authn_lc_key
dd0fae31-e4f0-47ee-9282-60ef95aa5d4dStickyMessageAccepted
ssoReturnUrl
tosend
rdmvalidation
JSESSIONID
ASP.NET_SessionId
sessionUID
_gcl_au

Funktionella kakor

Tack vare kakorna, som hanteras av oss eller tredje part, memoreras de inställningar som du hade vid ditt tidigare besök och gör det möjligt för oss att förbättra funktioner som nyhetsflöden, delningsfunktioner, m.m. Du kan inaktivera dessa men det innebär att du förlorar dessa funktioner och visningar så att vår webbplats kanske inte visas i sin helhet.

 
Kategorier Kakor

Aviseringar

När du loggar in på Escardio.org visas varningar som är definierade enligt din profil. Denna kaka hjälper oss att hantera dessa varningar.

notificationAlert

Sök

Säkerställ att dina sökfrågor på vår webbplats fungerar optimalt.

nstein-3s-pf

Blanketter

Dessa gör det möjligt för oss att visa frågeformulär, blanketter m.m. direkt på våra webbsidor för din bekvämlighet.

ASPSESSIONIDQWTASASD
Tracking%5FSID

Social delning - AddThis

Vi ger dig möjligheten att enkelt dela vårt innehåll på din favoritkanal för sociala medier genom delningsikonerna till höger på alla sidor.

 __atrfs
__atuvc
__atuvs
ouid
loc
xtc
bt2
bku
mus
uid
uvc
di2
vc


YouTube

Det här gör att vi kan visa YouTube-videoklipp direkt på vår webbplats. Observera att uppgifter om vilka videoklipp du tittar på skickas till YouTube för statistiska syften och eventuell riktad marknadsföring.

LOGIN_INFO
SID
HSID
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
GPS
SSID
YSC
SAPISID 

Lägg till i kalendern - Lägg till händelse

Vi erbjuder dig möjligheten att enkelt lägga till våra evenemang i din egen kalender via kalenderikonen

addevent_track_cookie
Event

Sociala väggar

Dessa gör det möjligt för oss att visa flöden från sociala mediekällor (twitterflöden, fotogallerier på Facebook m.m.). Observera att din interaktion med dessa flöden skickas tillbaka till den sociala mediesajten för statistiska och eventuellt riktade marknadsföringssyften.

__cfduid
auth_token
twll
secure_session
guest_id
__utma
remember_checked
remember_checked_on
lang
lidc
bcookie
__utmv
personalization_id
UserMatchHistory

Analyskakor

Vi använder kakor för att kvantifiera vår trafik och lära oss mer om ditt beteende på vår webbplats: som vilka sidor du besöker, hur du kommer dit (navigering), hur länge du stannar på varje sida m.m. Det här gör det möjligt för oss att se och förstå hur vår webbplats används och justera den för att förbättra din navigering. Om du inte tillåter dessa kakor kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats.

 
Kategorier Kakor

Google-annonsering

Samtidigt som vi använder Google-annonsering mäter vi också dess inverkan. Den här taggen gör det möjligt för andra tredje parter att också samla in information om dig och skapa anpassade annonser åt dig via sina Google-annonser.

APISID
SSID
NID
PREF
SID
SAPISID
HSID
IDE
id

Site Improve

Vi använder Site Improve för att säkerställa att vår webbplats upprätthåller en god kvalitet. Klick på länkar och statistik över antal visningar av sidor hjälper oss att prioritera det populäraste innehållet och granska eller uppdatera det.

__cfduid
siteimproveses
nmstat
AWSELB

Google Analytics

Låter oss veta hur du hittade vår webbplats och hur du använde webbsidorna – bläddring, klick, hur länge du stannade, m.m.

_ga
__utmz
__utma
__utmc
__utmt_is
__utmt
__utmb
_gat_UA-102358590-1
_gat
_gat_UA-6935686-3
_gid
__utmv
_gat_UA-37429514-2
_gat_UA-102358590-2

Salesforce marknadsföringsmoln

Gör det möjligt för oss att undersöka hur effektiv vår e-postmarknadsföring är.

igodigitalstdomain
igodigitalst_6226985
igodigitaltc2

Målinriktade kakor

Vi använder målinriktade kakor för att skapa en profil av våra användare genom att granska deras handlingar på vår webbplats för att få en bättre förståelse för deras intressen och ge dig relevanta förslag och kommunikation om våra tjänster. Målinriktade kakor kan även placeras av våra annonseringspartner som på så sätt får din unika profil så att de kan anpassa sina annonser på sin webbplats eller sina partnerwebbplatser för att passa dig. Om du vill veta mer om vad dessa annonsörer gör kan du besöka deras webbplatser och läsa deras användarvillkor.

Kategorier Kakor
LinkedIn BizoID
lang
Facebook datr
fr
lu
_fbp

Reachora

Tjänst som används för att analysera användarbeteende på våra webbplatser och föreslå anpassat och lämpligt innehåll i form av förslag.

reachora
_reachora_sid
_gid
_ga
_reachora_tid
_gat
TapAd_DID
TapAd_TS
ANON_ID
bku
bkdc
SEUNCY
_fbp

 

Adobe Site Catalyst

Används för att ge dig förslag på ytterligare innehåll som kan intressera dig.

s_sq
s_cc
s_vi
mbox

 


Denna friskrivningsklausul ska regleras av och tolkas i enlighet med franska lagar vid domstolen i Grasse i Frankrike.

Genom att registrera dig till HeartScore® webbaserade program anger du att du godkänner villkoren som anges i denna ansvarsfriskrivning.