In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Tack

HeartScore SwedenThe European Society of Cardiology har svarat för den vetenskapliga utvecklingen av det webbaserade HeartScore programmet i nära samarbete med:

 • HeartScore® Styrgrupp
 • Research Centre for Prevention and Health, Glostrup University Hospital and Copenhagen County, Denmark:
  Troels Thomsen, MD, PhD
  Michael Davidsen, Statistician
  Torben Jørgensen, Director
 • Steno Diabetes Centre, Gentofte, Denmark:
  Knut Borch-Johnsen, MD, Chief physician
 • Medical Department M, Glostrup University Hospital, Denmark:
  Hans Ibsen, MD, Chief physician
 • Royal College of Surgeons, Dublin, Ireland:
  Tony Fitzgerald, Statistician

HeartScore® är resultatet av ett samarbete mellan SCORE och Precard.

Beräkniningsmodellen i programmet är baserat på SCORE projektet (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) som omfattar total 210.000 personer. Regionala modeller bygger på en kalibrering av modellen gentemot national mortalitets statistik.

ESC tackar härmed alla centra för deras samarbete vid framtagningen av uppgifter för SCORE projektet.