In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Välkomstsida HeartScore

HeartScore SwedenSyftet med HeartScore är att hjälpa läkare att optimera den individuella kardiovaskulära riskreduktionen. Det är den elektroniska och interaktiva versionen av SCORE-diagrammen från de europeiska riktlinjerna för prevention av hjärt-kärlsjukdom, vilka skrivits av 4th Joint European Societies’ Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice.

Sedan 26 april 2017 har HeartScore versionen för Sverige uppdaterats baserad på följande publikation: "An evaluation of the performance of SCORE Sweden 2015 in estimating cardiovascular risk", European Journal of Preventive Cardiology 2017, Vol. 24(1) 103–110.

Vi rekommenderar att man använder denna uppdaterade version.

Fördelarna med HeartScore för läkare och patienter

  • Snabbt och enkelt att använda
  • Evidensbaserat
  • Anpassat efter patienten
  • Visar grafiskt den absoluta kardiovaskulära risken
  • Fokuserar på interventionsområdena

Konstruerat för att utvecklas. Efter attklicka på länken “För att komma till” kan du logga in om du ar registrerad som användare. Är du inte redan registrerad som en ”My ESC” användare måste du först registrera dig (vilket är kostnadsfritt)

För att komma till

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss här om du har frågor om HeartScore programmet som inte har besvarats under rubriken Vanliga frågor.