In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Välkommen till den svenska versionen av HeartScore

HeartScore SwedenHeartScore syftar till att hjälpa läkare att optimera individuell kardiovaskulär riskreducering.
Det är den elektroniska och interaktiva versionen av SCORE:s risktabeller för "Europeiska riktlinjer för förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar" som utarbetats av "Joint European Societies' Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice".

Använd HeartScore på nätet

HeartScore lagras på en säker server och alla data skyddas av datasekretesslagar.
För att få tillgång till HeartScore behöver du ett giltigt användarkonto. Det är gratis att skapa ett konto.

HeartScores fördelar för läkare och patienter

  • Snabbt och enkelt att använda
  • Evidensbaserat
  • Skräddarsytt för patienterna
  • Erbjuder grafisk visning av absolut risk för hjärt- och kärlsjukdom
  • Belyser insatsområden
  • Utformat för att utvecklas

Kontakt

För ytterligare information om HeartScore kan du kontakta oss.