In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Odricanje

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Serbian)Autorska prava

 • Autorska prava © na veb program HeartScore® i njegov sadržaj u isključivom su vlasništvu Evropskog Društva Kardiologa (ESC).  Sva prava zadržana.
 • Lica, organizacije ili korporacije, osim ESC, njegovih filijala, sekcija i jedinica, ne smeju reprodukovati materijale zaštićene autorskim pravima ESC bez prethodne pismene dozvole ESC.

Uslovi upotrebe

 • HeartScore® je program za procenu i upravljanje rizikom namjenjen da pruži podršku kliničarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Namjenjen je za korišćenje samo zdravstvenim radnicima, a ne široj javnosti. Nijedna informacija sadržana u ovom dokumentu ne smije biti shvaćena ili korišćena od strane bilo koje osobe kao zamjena za medicinske savjete ili liječenje koje pruža lekar.
 • ESC ne pruža stručnu medicinsku procenu, savjete, dijagnozu, liječenje ili podršku bilo kojoj opciji, već ljekarima daje instrument za procjenu rizika kako bi bolje identifikovali pacijente sa visokim ukupnim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Ni u kom slučaju ESC neće biti odgovoran korisniku ili bilo kome drugom za bilo koju odluku ili radnju preduzetu na osnovu informacija sadržanih u veb programu HeartScore® ili pruženih putem njega niti za bilo kakvu slučajnu, indirektnu, posebnu ili posledičnu štetu.
 • HeartScore® i objavljeni štampani grafikoni Evropskih smjernica za prevenciju KVB donekle se razlikuju. To je posljedica primjene dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki pol. HeartScore® koristi Cox model, gde je pol faktor rizika. Ako imate bilo kakve dileme u vezi sa primjenom programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone.
 • Ovaj veb-.sajt ne hostuje niti prima sredstva od oglašavanja.

Obaveštenje o privatnosti

ESC je posvećen zaštiti privatnosti svojih HeartScore korisnika i usvojio je ovu izjavu o privatnosti kako bi regulisao naše postupke i dokumentovao našu posvećenost privatnosti:

 • Ukoliko nam izričito i afirmativno pružite bilo kakve lične podatke, nećemo dijeliti te podatke ni sa jednom drugom stranom. Nećemo vas kontaktirati osim ukoliko vi zatražite da vas kontaktiramo.
 • Iz podataka koje saznamo o vama iz vaše posjete ovom veb sajtu, čuvamo samo slijedeće: vaše podatke za prijavljivanje na ESC Online servise sa kojih pristupate veb programu HeartScore, datum i vreme, medicinske podatke vaših pacijenata i internet pregledač koji koristite za pristup našem sajtu. Medicinski podaci vašeg pacijenta i vaši lični podaci mogu biti izbrisani na zahtjev na www.heartscore@escardio.org
 • U okviru francuskog i evropskog zakonodavstva, Evropsko Društvo Kardiologa vrši enkripciju i obradu svih privatnih i nominativnih podataka na namjenskim serverima koji se hostuju kod partnera koji ima sve sporazume u vezi sa zaštitom zdravstvenih podataka i propisima. Podacima ne može pristupiti niko drugi osim ljekara i ograničenog broja zaposlenih u ESC.
 • Odgovornost kliničara je da obezbedi da njegovi pacijenti znaju da će njihovi lični medicinski podaci biti šifrirani i bezbjedno čuvani na ESC serveru, te da pribavi njihov pristanak pre nego što nastavi.

Prihvatanjem ovog odricanja od odgovornosti i korišćenjem programa HeartScore, saglasni ste da:

 • Garantujete da su vaši pacijenti obavješteni da će se njihovi medicinski podaci nalaziti na namenskim serverima čiji je domaćin partner koji ima sve ugovore u vezi sa zaštitom zdravstvenih podataka i propisima (za veb verziju) ili na vašem računaru (PC verzija)
 • Pribavite pristanak pacijenta pre nego što nastavite, koristeći obrazac za pristanak pacijenta koji obezbeđuje Evropsko Društvo Kardiologa. Podaci će biti šifrovani i bezbjedno čuvani.
 • Pridržavate se važećih zakona koji se odnose na zaštitu ličnih podataka u zemlji u kojoj radite.
 • Poštujete pravo pacijenta da pristupi, ispravi ili izbriše svoje lične medicinske podatke, u skladu sa poglavljem 3 Evropske uredbe 2016/679, izmenjenim i dopunjenim 2004. godine, koji se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka, ukoliko vaši pacijenti žele da ostvare to pravo. Kartoni pacijenata mogu se izbrisati direktno u veb aplikaciji HeartScore.
 • Važno je da se zaštitite od neovlašćenog pristupa svojoj lozinci i svom računaru. Obavezno se odjavite kada završite korišćenje računara koji delite sa drugima.

Ovo odricanje od odgovornosti podleže i tumači se u skladu sa francuskim zakonima sa nadležnošću suda u Grasu, Francuska.

Registracija u veb programu HeartScore® ukazuje da prihvatate uslove i odredbe navedene u ovom odricanju od odgovornosti.