In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Dobro došli u srpsku latiničnu verziju programa HeartScore

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Serbian)HeartScore je usmeren na podršku kliničarima ljekarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika.

To je elektronska i interaktivna verzija SCORE grafikona rizika „Evropskih Smjernica za Prevenciju KVB“, koje je napisala „Zajednička radna grupa evropskih društava za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi“.

Pristup programu HeartScore preko interneta

HeartScore se nalazi na sigurnom serveru i svi podaci su zaštićeni zakonima o privatnosti podataka.

Da biste pristupili programu HeartScore, potreban vam je važeći HeartScore Korisnički nalog. Otvaranje naloga je besplatno.

Dobrobiti koje HeartScore donosi kliničarima i pacijentima

  • Brz i jednostavan za upotrebu
  • Zasnovan na dokazima
  • Prilagođen potrebama pacijenata
  • Nudi grafički prikaz apsolutnog rizika od KVB
  • Naglašava područja intervencije
  • Izrađen sa namerom da evoluira

Kontakt

Obratite nam se za bilo kakve dodatne informacije o programu HeartScore.