In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikatori

HeartScore Bosnia & HerzegovinaProcjena rizika korištenjem postupka SCORE: Kvalifikatori

  • Grafikoni se trebaju koristiti u svjetlu znanja i procjene kliničara, posebno u odnosu na lokalne uslove.
  • Kao i kod svih sistema procjene rizika, rizik će biti precijenjen u zemljama sa opadajućom stopom smrtnosti od KVB, a podcijenjen ako stopa smrtnosti raste.
  • U bilo kojoj starosnoj dobi, rizik je manji kod žena nego kod muškaraca. To može navesti na pogrešne zaključke jer više žena nego muškaraca umire od KVB. Pregled grafikona pokazuje da je njihov rizik samo odgođen za 10 godina.

Rizik može biti veći nego što je navedeno u grafikonu kod:

  • Niskog socioekonomskog statusu, socijalne izolacije ili nedostatka socijalne podrške
  • Gojaznih ispitanika, naročito u slučaju centralne (abdominalne) gojaznosti
  • Porodične historije preranih kardiovaskularnih bolesti
  • Ispitanika s niskim HDL holesterolom ili visokim trigliceridima
  • Ispitanici s dokazima pretkliničke ateroskleroze (smanjen pedobrahijalni indeks, nalaz povišenog CT koronarnog kalcij skora ili snimanje karotidnih arterija).