In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Često postavljana pitanja

HeartScore Bosnia & Herzegovina1/ Šta je HeartScore ®?
2/ Šta je projekat SCORE?
3/ Ko može koristiti HeartScore®?
4/Volio bih koristiti HeartScore®, ali nemam Windows na svom računaru
5/Na koje zemlje se HeartScore® odnosi?
6/ Koji model u programu HeartScore® treba da izaberem?
7/Čuo/čula sam da će biti dostupne nacionalne verzije programa HeartScore®. Je li to tačno?
8/ Želio/željela bih znati više o koncepciji rizika primjenjenoj u programu HeartScore.
9/Želio/željela bih koristiti HeartScore®, ali sam zabrinut(a) da korištenje programa može ometati način na koji liječim svoje pacijente.
10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
11/Živim izvan Evrope i želio/željela bih koristiti HeartScore® sa svojim pacijentima. Koji model da koristim?
12/ Koje vrste pacijenata bi imale koristi od upotrebe HeartScore®?
13/Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®. Kome da se obratim?
14/Je li moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?
15/Želio/željela bih koristiti HeartScore® kod pacijenata koji imaju dijabetes; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao nezavisan faktor rizika. Kako da pomognem tim pacijentima?
16/Razmišljam o tome da koristim HeartScore®, ali me brine činjenica da program ne uključuje indeks tjelesne mase kao nezavisan faktor rizika.
17/Primijetio/primjetila sam da su predviđanja rizika u HeartScore® različita od objavljenih SCORE grafikona rizika.
18/Razmatranje Pacijenata
19/ Kako mogu dobiti papirnatu verziju novih Evropskih Smjernica o Prevenciji KVB?
20/ Koji je razlog za ponovno određivanje nekih evropskih zemalja kao regija niskog rizika?
21/ FAQ ne daju odgovare na moja pitanja. Šta da radim?

1/ Šta je HeartScore ®?
HeartScore® je web program za predviđanje i upravljanje rizikom usmjeren na podršku kliničarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Web program HeartScore® zasnovan je na internet tehnologiji i koristi funkciju rizika i podatke iz SCORE projekta.Web program HeartScore® procjenjuje rizik od kardiovaskularne smrti, na osnovu dobi, pola, navika pušenja, krvnog pritiska i holesterola u krvi ili omjera ukupnog holesterola/HDL holesterola. Prikazuje apsolutni rizik od KVB u pravougaonom grafikonu i doprinos faktora rizika koji se mogu modificirati u ukupnom riziku u kružnom grafikonu. Očekivani efekat intervencije izračunat je iz velikih randomiziranih kliničkih ispitivanja hipertenzije i hiperholesterolemije. Na kraju konsultacije, kliničar može odštampati zdravstvene savjete za pacijenta na osnovu njegovog stvarnog profila rizika. Trenutno su dostupne Evropske (Visoke i Niske) i nacionalne verzije. Međutim, program je osmišljen tako da se može prilagoditi lokalnim uslovima (nacionalne kalibrirane grafikone i prevod) od strane Nacionalnih kardioloških udruženja. Verzije European HeartScore ® trenutno su dostupne na engleskom jeziku i uključuju dva modela:
Evropski Niskorizični“ za Andoru, Austriju, Belgiju, Kipar*, Dansku, Finsku, Francusku*, Njemačku*, Grčku*, Island, Irsku, Izrael, Italiju, Luksemburg, Maltu, Monako, Nizozemsku*, Norvešku, Portugal, San Marino, Sloveniju, Španiju, Švedsku*, Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Evropski Visokorizični“ za Bosnu i Hercegovinu*, Hrvatsku*, Češku Republiku*, Estoniju*, Mađarsku, Litvaniju, Crnu Goru, Maroko, Poljsku*, Rumuniju*, Srbiju, Slovačku*, Tunis i Tursku*; i uz vrlo visok rizik (HeartScore® može podcijeniti rizik u ovim zemljama): Albanija, Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bugarska, Egipat, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Ruska Federacija*, Sirijska Arapska Republika, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan. Napomena: *dostupne su Nacionalne HeartScore® verzije.
Upotrijebljeni model izračunavanja zasnovan je na projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: „Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project“. European Heart Journal (2003) 24:987-1003) koji obuhvata više od 200 000 pojedinaca. Nacionalni modeli će biti zasnovani na kalibraciji ove funkcije prema nacionalnoj statistici smrtnosti. Napomena: Ažurirani, rekalibrirani grafikoni sad su dostupni za Belgiju, Njemačku, Grčku, Holandiju, Španiju, Švedsku i Poljsku.

2/ Šta je projekat SCORE?
Evropsko udruženje kardiologa (ESC) pokrenulo je razvoj novog sistema procjene rizika (SCORE) koristeći podatke iz 12 evropskih kohortnih studija (N= 205,178) koje pokrivaju široku geografsku zastupljenost zemalja na različitim nivoima kardiovaskularnih rizika. Projekat SCORE sadrži podatke za više od 3 miliona osoba posmatrano na godišnjem nivou i 7 934 fatalnih kardiovaskularnih događaja.

3/ Ko može koristiti HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za upotrebu u kliničkoj praksi i mogu ga koristiti kliničari, kao i medicinske sestre i bilo koji drugi zdravstveni radnici uključeni u primarnu prevenciju KVB. HeartScore® se može koristiti i u istraživačke svrhe. HeartScore® nije namijenjen da ga koriste osobe bez kliničkog iskustva. Poruka koju prenosi HeartScore® vezana za apsolutni i relativni rizik pojedinca od KVB nikada ne smije ostati izolovana i uvijek je mora prenijeti zdravstveni radnik. Informacije o riziku treba pažljivo prilagoditi resursima pojedinačnih pacijenata. Namjera HeartScore® web programa nije da se nametne nepotrebno znanje o riziku velikoj grupi ljudi ako oni nisu spremni nositi se s predloženim promjenama u načinu života. Ideja je da doktor i pacijent zajedno odrede smanjenje rizika koje će dati najbolje rezultate i koje će biti prilagođeno individualnom pacijentu i njegovoj sposobnosti da se nosi sa ovim promjenama u načinu života. Web program HeartScore® može se koristiti i u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od dobijanja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent traži pregled svog profila rizika i prijedloge o tome kako se taj rizik može promijeniti.

4/ Volio bih koristiti HeartScore®, ali nemam Windows na svom računaru
Korištenje Windowsa kao operativnog sistema nije potrebno sa web programom HeartScore®. Međutim, uprkos stalnom nastojanju da se osigura vrhunsko iskustvo pretraživanja za posjetioce naših web stranica, moguće je da se naše web stranice ne prikazuju u vašem pretraživaču onako kako bismo mi to željeli, posebno ako koristite neku stariju verziju Internet Explorera.
Ova web stranica je optimizirana za najnovije verzije sljedećih pretraživača:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS i Android)
  • Safari (samo Mac i iOS, jer je Windows verzija napuštena)
  • Firefox (Mac, Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (Mac, Windows).

Također imajte na umu da još uvijek imate mogućnost korištenja papirnih SCORE grafikona rizika. SCORE grafikoni rizika dio su 4. Evropskih Smjernica za Prevenciju KVB. Sažetak smjernica objavljen je i u časopisima European Heart Journal i u European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na koje zemlje se HeartScore® odnosi?
Web program HeartScore® kreiran je za upotrebu od strane evropskih kliničara i ljekara u zemljama gdje ESC predstavlja Nacionalno udruženje kardiologa.

6/ Koji model u programu HeartScore® treba da izaberem?
Za verziju European HeartScore®, morate izabrati između Evropskog grafikona Niskog i Visokog Rizika. Za nacionalne verzije, kako prvo morate izabrati zemlju u kojoj obavljate svoju preventivnu aktivnost, zapravo ne birate model, osim ako su za tu zemlju dostupni mnogi modeli.

7/ Čuo/čula sam da će biti dostupne nacionalne verzije programa HeartScore®. Je li to tačno?
Web program HeartScore® je trenutno dostupan na engleskom jeziku za evropsku verziju, a pokrenuto je i nekoliko Nacionalnih Verzija. Obratite se Nacionalnom udruženju kardiologa da biste saznali više o razvoju HeartScore® u vašoj zemlji.

8/ Želio/željela bih znati više o koncepciji rizika primjenjenoj u programu HeartScore.
Apsolutni rizik od KVB definisan je kao vjerovatnost kliničkog događaja (ovdje: smrt od KVB) koja se događa osobi u određenom vremenskom rasponu. Predviđanje u godinama je postavljeno na 10 godina. Grafikon apsolutnog rizika od KVB sastoji se od tri trake: Lijeva traka je rizik pacijenta na dan pregleda. Ona pokazuje apsolutni rizik pacijenta od događaja povezanog s KVB u narednih deset godina (1). Srednja traka pokazuje relativni rizik. Ovaj grafikon se može koristiti kako bi se pokazalo mlađim ljudima s malim ukupnim rizikom da, u odnosu na druge u njihovoj starosnoj grupi, njihov rizik može biti mnogo puta veći nego što je potrebno. To može pomoći u motivaciji odluka o izbjegavanju pušenja, zdravoj ishrani i vježbanju, kao i označavanju onih koji mogu postati kandidati za lijekove. Desna traka pokazuje rizik ako pacijent postigne ciljeve liječenja. Treba napomenuti da je web program HeartScore® zasnovan na predviđanju događaja i predstavlja veliki korak naprijed od anketa populacije (grupa) prema pojedincima. Zato je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnost da će se nešto dogoditi.

9/ Želio/željela bih koristiti HeartScore®, ali sam zabrinut(a) da korištenje programa može ometati način na koji liječim svoje pacijente.
Web program HeartScore® nije razvijen kako bi zamijenio kliničku procjenu ljekara, već da bi ga podržao i dopunio. Web program HeartScore® ne ometa način na koji biste trebali liječiti svoje pacijente niti određuje na kojem nivou rizika da započnete liječenje. To je, naravno, još uvijek izbor vas kao ljekara. Prema Evropskim Smjernicama za Prevenciju KVB, preporučuje se da se liječenje započne ako 10-godišnji rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti premaši 5%. Kod mlađih pojedinaca, treba koristiti grafikon relativnog rizika. Jednostavnim pisanjem preko broja u kućici za godine može se promijeniti dob pacijenta. Ako 10-godišnji rizik premašuje 5%, liječenje treba započeti.

10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
HeartScore® je ponuđen za nacionalno odobrenje svih 50 udruženja članica ESC-a. Verzije specifične za zemlju razvijat će se u bliskoj saradnji s Nacionalnim udruženjima kardiologa. Kontaktirajte svoje Nacionalno udruženje kardiologa za više informacija o razvoju HeartScore® za svoju zemlju ili posjetite: www.heartscore.org

11/ Živim izvan Evrope i želio/željela bih koristiti HeartScore® sa svojim pacijentima. Koji model da koristim?
Procjene rizika u web programu zasnovane su na SCORE projektu koji isključivo uključuje podatke iz Evrope. Ako želite koristiti web program u zemljama koje nisu zemlje članice ESC-a, to činite prema svom ličnom nahođenju i uz svoju isključivu odgovornost.

12/ Koje vrste pacijenata bi imale koristi od upotrebe HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti kod svih pacijenata i pacijentkinja između 40 i 65 godina koji vam dolaze na kliniku. Web program HeartScore® se može koristiti u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od dobijanja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent zahtijeva pregled svog profila rizika i prijedloge o tome kako se to može promijeniti.

13/ Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®. Kome da se obratim?
Obratite nam se ako imate bilo kakav prijedlog.

14/ Je li moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB?
HeartScore® je isključivo posvećen primarnoj prevenciji. SCORE model koji se koristi za ocjenu rizika sadrži samo podatke osoba bez ustanovljene bolesti. Međutim, kako je definisano u Evropskim Smjernicama za Prevenciju KVB, pacijenti s ustanovljenom KVB po definiciji su pod visokim ukupnim rizikom od daljnjih kardiovaskularnih događaja.

15/ Želio/željela bih koristiti HeartScore® kod pacijenata koji imaju dijabetes; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao nezavisan faktor rizika. Kako da pomognem tim pacijentima?
U Evropskim Smjernicama za Prevenciju KVB, ne preporučuje se procjenjivati rizik kod pacijenata sa dijabetesom. Oni se zbog nedostatka kontrole glukoze automatski smatraju visokorizičnim pa ih zato treba lječiti maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije i u ovoj studiji definicija dijabetesa varirala je između 12 centara koji su dostavili podatke. SCORE grupa aktivno traži načine da uključi dijabetes u model, ali će trebati određeno vrijeme dok se taj zadatak ne realizuje.

16/ Razmišljam o tome da koristim HeartScore®, ali me brine činjenica da program ne uključuje indeks tjelesne mase kao nezavisan faktor rizika.
Dodavanje indeksa tjelesne mase (BMI) u model testirano je nekoliko puta i BMI se pokazao kao vrlo slab faktor rizika za KVB. Također, dodavanje BMI-ja ne poboljšava sposobnost predviđanja rizika.

17/ Primijetio/primjetila sam da su predviđanja rizika u HeartScore® različita od objavljenih SCORE grafikona rizika.
Ako uporedite HeartScore® sa objavljenim papirnim grafikonima Evropskih Smjernica za Prevenciju KVB, primijetit ćete manje razlike. To je zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki spol. HeartScore® koristi Cox model sa spolom kao faktorom rizika. Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi sa korištenjem programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone.

18/ Razmatranje Pacijenata
Web program HeartScore® ne mijenja potrebu za poređenjem resursa pacijenta sa stvarnim opterećenjem rizikom. Ako je pacijent u situaciji koja u datom trenutku isključuje velike promjene u načinu života, ili ako je pacijent karakteriziran s nekoliko nepromjenjivih faktora rizika, program treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja. Kod nekih pacijenata, ovaj način predstavljanja lične prognoze za budućnost može predstavljati preopterećenje. Treba zapamtiti da je to zapravo zasnovano „samo“ na vjerovatnoćama. Nikad ne znamo ko u stvari nije dobio KVB uslijed liječenja.

19/ Kako mogu dobiti papirnatu verziju novih Evropskih Smjernica o Prevenciji KVB?
Sažetak i cijeli tekst dostupni su u PDF formatu u odjeljku sa smjernicama na web stranici ESC-a.

20/ Koji je razlog za ponovno određivanje nekih evropskih zemalja kao regija niskog rizika?
Činjenica da je smrtnost od KVB opala u mnogim evropskim zemljama znači da više zemalja sada spada u kategoriju niskog rizika. Iako je svaka granična tačka proizvoljna i otvorena za raspravu, u ovim smjernicama granične vrijednosti su bazirane na KVB iz 2008. godine, uz smrtnost od dijabetesa kod osoba u dobi od 45 do 74 godine (220/100 000 u muškaraca i 160/100 000 u žena). Time se definiše 21 zemlja i označava tačka u kojoj postoji značajan jaz prije 22. zemlje (Češka Republika). Ova lista je zasnovana na evropskim zemljama koje su članice ESC-a. Međutim, nekoliko evropskih zemalja nisu članice ESC-a zato što nemaju Nacionalno udruženje kardiologa ili zbog veličine. Pored toga, JTF ("Joint Task Force") smatra da je razumno pogledati i mediteranske zemlje koje su članice ESC-a, iako strogo govoreći nisu, evropske“ prema terminologiji SZO. Zemlje vrlo visokog rizika: Neke evropske zemlje imaju nivoe rizika koji su više nego dvostruko veći od smrtnosti od KVB od 220/100 000 kod muškaraca, koja se koristila za definiranje zemalja s niskim rizikom. Omjer muškaraca i žena manji je nego u zemljama niskog rizika, što ukazuje na veliki problem kod žena. Čak i grafikoni visokog rizika mogu podcijeniti rizik u tim zemljama. Zemlje s rizikom od smrtnosti od KVB od >500/100 000 za muškarce i >250/100 000 za žene navedene su na Slici 3. Sve preostale zemlje su zemlje visokog rizika.

21/ FAQ ne daju odgovare na moja pitanja. Šta da radim?
Obratite nam se ako imate bilo kakav upit u vezi sa programom HeartScore® koji nije naveden u FAQ