In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Odricanje

HeartScore Bosnia & Herzegovina 

Autorska prava

 • Autorska prava © na web program HeartScore® i njegov sadržaj u vlasništvu su isključivo Evropskog udruženje kardiologa (ESC).  Sva prava zadržana.
 • Materijali na kojima ESC ima autorska prava ne smiju se reproducirati u cijelosti ili djelomično od strane osoba, organizacija ili korporacija osim ESC-a, njegovih podružnica, odjela i jedinica bez prethodne pisane dozvole ESC-a.

Uslovi upotrebe

 • HeartScore® je program procjene rizika i upravljanja usmjeren na pružanje podrške kliničarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Namijenjen je samo zdravstvenim radnicima, a ne široj javnosti. Nijedna informacija sadržana u ovom dokumentu ne bi trebala biti shvaćena ili korištena od strane bilo koje osobe kao zamjena za dobivanje medicinskih savjeta ili liječenja od strane ljekara.
 • ESC ne daje stručnu medicinsku procjenu, savjete, dijagnoze, liječenje ili odobrenje, nego daje ljekarima alatku za procjenu rizika kako bi bolje identificirali pacijente s visokim ukupnim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Ni u kom slučaju ESC neće biti odgovoran korisniku ili bilo kome drugom za bilo koju odluku ili radnju preduzetu oslanjajući se na informacije sadržane u web programu HeartScore® ili pružene putem njega niti za bilo kakvu slučajnu, indirektnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
 • HeartScore® i objavljeni papirnati grafikoni Evropskih Smjernica o Prevenciji KVB pokazuju manje razlike. To je zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki spol. Program HeartScore® koristi Cox model sa spolom kao faktorom rizika. Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi sa korištenjem programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone.
 • Ova stranica ne hostira niti prima sredstva od oglašavanja.

Obavijest o privatnosti

ESC je posvećen zaštiti privatnosti svojih korisnika programa HeartScore i usvojio je ovu izjavu o privatnosti kako bi se njome rukovodilo naše ponašanje i kako bi se dokumentirala naša posvećenost privatnosti:

 • Ako nam izričito i potvrdno pružite bilo kakve lične informacije, nećemo te informacije dijeliti ni sa jednom drugom stranom. Nećemo vas kontaktirati osim ako ne zatražite da vas kontaktiramo.
 • Od informacija koje saznamo o vama sa vaše posjete ovom veb sajtu, čuvamo samo sljedeće: vaše podatke za prijavu na ESC online usluge iz kojih pristupate web programu HeartScore, datum i vrijeme, medicinske podatke vaših pacijenata i pretraživač korišten za pristup našoj stranici. Medicinski podaci vašeg pacijenta i vaši lični podaci mogu se izbrisati ako pošaljete zahtjev na heartscore@escardio.org.
 • U okviru francuskog i evropskog zakonodavstva, sve privatne i nominativne podatke šifrira i obrađuje Evropsko udruženje kardiologa na namjenskim serverima čiji je domaćin partner koji ima sve ugovore vezane za zaštitu zdravstvenih podataka i propisa. Podacima ne može pristupiti niko drugi osim ljekara i ograničenog osoblja ESC-a.
 • Odgovornost kliničara je da osigura da njegovi pacijenti znaju da će njihovi lični medicinski podaci biti šifrirani i sigurno pohranjeni na serveru ESC-a i da zatraži njihovo odobrenje prije nego što nastavi.

Prihvatanjem ovog odricanja od odgovornosti i korištenjem HeartScore, pristajete da:

 • Garantirate da su vaši pacijenti obaviješteni da će se njihovi medicinski podaci nalaziti na namjenskim serverima čiji je domaćin partner koji ima sve ugovore vezane za zaštitu zdravstvenih podataka i propise (za web verziju) ili na vašem računaru za (PC verzija).
 • Pribavite pristanak pacijenta prije nego što nastavite, koristeći obrazac pristanka pacijenta koji pruža Evropsko udruženje kardiologa. Podaci će biti šifrirani i sigurno pohranjeni.
 • Pridržavate se važećeg zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka u zemlji u kojoj radite.
 • Pridržavate se prava pacijenta na pristup, ispravljanje ili brisanje svojih ličnih medicinskih podataka, u skladu s poglavljem 3 Evropske uredbe 2016/679, izmijenjenim i dopunjenim 2004. godine, koji se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka, ukoliko vaši pacijenti žele ostvariti to pravo. Zapisi pacijenata mogu se izbrisati direktno u web aplikaciji UpdHeartScore.
 • Važno je da se zaštitite od neovlaštenog pristupa svojoj lozinci i računaru. Obavezno se odjavite kada završite sa korištenjem zajedničkog računara.

Ovo odricanje od odgovornosti reguliše se i tumači u skladu sa francuskim zakonima sa nadležnošću suda u Grasseu, Francuska.

Registracija u web programu HeartScore® znači da prihvatate uslove i odredbe navedene u ovom odricanju od odgovornosti.