In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Добро дошли у Српску ћириличну верзију Program HeartScore

HeartScore Bosnia & HerzegovinaПрограм HeartScore је усмерен ка подршци љекарима у оптимизацији смањења кардиоваскуларног ризика код појединаца.

То је електронска и интерактивна верзија SCORE графикона ризика из „Европских препорука за превенцију од развоја кардиоваскуларне болести“ коју је написала радна група „Удружење европских друштава због превенције развоја кардиоваскуларних болести у клиничкој пракси“.

Интернет приступ програму HeartScore

Програм HeartScore је смјештен на осигураном серверу и сви подаци су заштићени законима о приватности података.

Да бисте приступили програму HeartScore, потребан вам је важећи кориснички налог за програм HeartScore. Отварање налога је бесплатно.

Користи од програма HeartScore за лекаре и пацијенте

  • Брза и једноставна употреба
  • Заснованост на доказима
  • Прилагођеност пацијентима
  • Нуди графички приказ апсолутног кардиоваскуларног ризика
  • Истиче област интервенције
  • Направљен тако да има могућност да се развија

Контакт

Слободно нам се обратите за било какве додатне информације о програму HeartScore.