In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Spresnenia

HeartScore SlovakiaOdhad rizika metódou SCORE: Spresnenia

  • Tabuľky by mal lekár používať vo svetle vlastných poznatkov a úsudku, najmä s ohľadom na miestne podmienky.
  • Tak, ako v prípade všetkých systémov na odhad rizika, bude riziko nadhodnotené v krajinách s klesajúcou mierou úmrtnosti na KVO a podhodnotené, ak táto miera úmrtnosti rastie.
  • Pri každej vekovej kategórii sa riziko ukazuje nižšie u žien ako u mužov. Tento dojem je však nepresný, pretože na kardiovaskulárne ochorenia zomiera viac žien ako mužov. Podrobné skúmanie tabuliek poodhalí to, že v ich prípade je riziko len oneskorené o 10 rokov.

Riziko môže byť vyššie, ako je uvedené v tabuľke v týchto prípadoch:

  • nízke sociálno-ekonomické postavenie, sociálna deprivácia alebo nedostatočná sociálna podpora;
  • obézni jedinci, najmä v prípade centrálnej obezity;
  • predčasné kardiovaskulárne ochorenie v rodinnej anamnéze;
  • jedinci s nízkou hladinou HDL cholesterolu alebo vysokou hladinou triglyceridov;
  • jedinci vykazujúci znaky predklinickej aterosklerózy (znížený členkovo-brachiálny index, nález CT vyšetrenia kalciového skóre alebo ultrasonografie karotických artérií).