In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vylúčenie zodpovednosti

HeartScore SlovakiaAutorské práva

Copyright © k webovému programu HeartScore® a jeho obsah vlastní výlučne Európska kardiologická spoločnosť (EKS).  Všetky práva vyhradené.

Materiály EKS chránené autorskými právami nesmú byť úplne ani čiastočne reprodukované osobami, organizáciami ani korporáciami inými ako EKS, jej pridruženými spoločnosťami, divíziami a útvarmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu EKS.

Podmienky používania

HeartScore® je program na predikciu a manažment rizika určený na pomoc lekárom pri znižovaní kardiovaskulárneho rizika jednotlivcov. Je určený na používanie len zdravotníckymi pracovníkmi, a nie širokou verejnosťou. Žiadne informácie obsiahnuté v tomto dokumente nesmú byť nikým chápané ani používané ako náhrada zdravotného poradenstva alebo liečby od lekára.

EKS neposkytuje odborné lekárske hodnotenie, poradenstvo, diagnostiku, liečbu alebo ich schválenie, ale skôr poskytuje lekárom nástroj na odhad rizika pre lepšiu identifikáciu pacientov s vysokým celkovým rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení. EKS v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči používateľovi alebo komukoľvek inému za akékoľvek prijaté rozhodnutie alebo konanie založené na informáciách obsiahnutých alebo poskytnutých prostredníctvom webového programu HeartScore®, ani za akékoľvek náhodné, nepriame, osobitné alebo následné škody.

HeartScore® a publikované tabuľky európskych odporúčaní o prevencii KVO v tlačenej verzii vykazujú menšie rozdiely. Dôvodom je použitie dvoch rôznych štatistických modelov. Vytlačené tabuľky používajú Weibulov model so špecifickými modelmi pre každé pohlavie. Program HeartScore® používa Coxov model s pohlavím ako rizikovým faktorom. Ak máte akékoľvek pochybnosti pri používaní HeartScore®, odporúčame vám použiť publikované tabuľky v tlačenej forme.

Táto stránka nie je hostiteľom ani nezískava finančné prostriedky z reklamy.

Oznámenie o ochrane súkromia

EKS sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov HeartScore a týmto prehlásením o ochrane súkromia, ktoré dokumentuje náš záväzok zachovania dôvernosti, sa bude riadiť:

Ak nám výslovne a jednoznačne poskytnete akékoľvek osobné informácie, tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou inou stranou. Pokiaľ nás o to sami nepožiadate, nebudeme vás kontaktovať.

Z informácií, ktoré o vás máme na základe vašej návštevy tejto stránky, uchovávame len tieto: vaše prihlasovacie údaje do online služieb EKS na prístup k webovému programu HeartScore, dátum a čas, zdravotné údaje vašich pacientov a použitý internetový prehliadač. Zdravotné údaje vášho pacienta a vaše osobné údaje odstránime na požiadanie, ktoré adresujte na: www.heartscore@escardio.org.

V rámci francúzskych a európskych právnych predpisov sú všetky súkromné a menovité údaje šifrované a spracúvané Európskou kardiologickou spoločnosťou na vyhradených serveroch hostiteľského partnera, ktorý sa zaviazal plniť všetky dohody týkajúce sa ochrany zdravotných údajov a predpisy. K údajom nemá prístup nikto iný ako lekár a malý počet personálu EKS.

Je zodpovednosťou lekára upovedomiť pacientov, že ich osobné zdravotné údaje budú zašifrované a bezpečne uložené na serveri EKS, a vopred ich požiadať o súhlas.

Súhlasom s týmto prehlásením o vylúčení zodpovednosti a použitím HeartScore súhlasíte s tým, že:

Zaručíte, aby boli vaši pacienti informovaní o tom, že ich zdravotné údaje budú hostené na vyhradených serveroch hostiteľského partnera, ktorý sa zaviazal plniť všetky dohody týkajúce sa ochrany zdravotných údajov a predpisy. (pre webovú verziu) alebo vo vašom počítači pre (verziu PC).

Pred vykonaním ďalších krokov získate súhlas pacienta pomocou formulára súhlasu pacienta poskytnutého Európskou kardiologickou spoločnosťou. Údaje budú zašifrované a bezpečne uložené.

Budete dodržiavať platné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov v krajine vašej lekárskej praxe.

Umožníte pacientom ich právo na prístup k osobným zdravotným údajom, v súlade s kapitolou 3 európskeho nariadenia 2016/679, týkajúceho sa ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ak si ho vaši pacienti želajú uplatniť. Záznamy pacientov je možné vymazať priamo vo webovej aplikácii Heartscore. .

Je dôležité, aby ste svoje heslo a počítač chránili pred neoprávneným prístupom. Po dokončení používania zdieľaného počítača sa nezabudnite odhlásiť.

Cookies

Nevyhnutne nutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie webových stránok a v našich systémoch ich nie je možné vypnúť. Spúšťa ich nejaká vami vykonaná akcia, napríklad nastavenie predvolieb súborov cookie, vyplnenie formulárov atď. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ich blokoval, ale v tom prípade nebudú fungovať niektoré časti webovej stránky.

Kategórie
Cookies

Súhlas so súbormi cookie
Keďže zákon vyžaduje, aby ste mali možnosť určiť svoje nastavenia súborov cookie na webových stránkach, tieto nastavenia sú povinné.

relayStateOTCookie
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
__utma
__cfduid

Správa relácie
Tieto súbory cookie umožňujú našej webovej stránke zapamätať si, či ste počas prehliadania webu EKS prihlásený(-á), alebo nie.

 

idp_authn_lc_key
dd0fae31-e4f0-47ee-9282-60ef95aa5d4dStickyMessageAccepted
ssoReturnUrl
tosend
rdmvalidation
JSESSIONID
ASP.NET_SessionId
sessionUID
_gcl_au

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie spravujeme my alebo tretie strany a umožňujú zapamätať si predvoľby, ktoré ste nám poskytli pri predchádzajúcich návštevách, a zároveň vám poskytovať rozšírené funkcie, ako sú informačné kanály, funkcie zdieľania atď. Nemusíte ich povoliť, ale v tom prípade prídete o tieto funkcie a zobrazenia, vďaka ktorým sa môže náš web plne zobraziť.

 
Kategórie
Cookies

Upozornenia
Po prihlásení na Escardio.org vám budú doručené hlásenia na základe vášho zadefinovaného profilu. Tento súbor cookie nám to pomáha spravovať.

notificationAlert

Vyhľadávanie
Zabezpečenie optimálneho fungovania vášho vyhľadávania na našich stránkach.

nstein-3s-pf

Formuláre
Vďaka nim môžeme zobraziť kvízy, formuláre atď. priamo na našich webových stránkach pre vaše pohodlie prehliadania.

ASPSESSIONIDQWTASASD
Tracking%5FSID

Zdieľanie na sociálnych sieťach – služba AddThis
Ponúkame vám možnosť jednoducho zdieľať náš obsah na vašej obľúbenej sociálnej sieti prostredníctvom ikon zdieľania napravo na všetkých stránkach.

 __atrfs
__atuvc
__atuvs
ouid
loc
xtc
bt2
bku
mus
uid
uvc
di2
vc

YouTube
Toto nám umožňuje zobraziť videá YouTube priamo na našej stránke. Upozorňujeme, že vaša interakcia s týmito videami sa spätne odosiela do služby YouTube na štatistické účely a prípadne aj na účely cielenej reklamy.

LOGIN_INFO
SID
HSID
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
GPS
SSID
YSC
SAPISID 

Pridať do kalendára – Pridať udalosť
Prostredníctvom ikony kalendára vám ponúkame možnosť jednoducho pridať naše udalosti do vášho kalendára pre vašu referenciu

addevent_track_cookie
Event

Nástenky sociálnych sietí
Umožňujú nám zobrazovať informačné kanály zo zdrojov sociálnych sietí (informačné kanály na Twitteri, fotogalérie na Facebooku atď.). Upozorňujeme, že vaša interakcia s týmito videami sa spätne odosiela na webovú stránku sociálnych médií na štatistické účely a prípadne aj na účely cielenej reklamy.

__cfduid
auth_token
twll
secure_session
guest_id
__utma
remember_checked
remember_checked_on
lang
lidc
bcookie
__utmv
personalization_id
UserMatchHistory

Súbory cookie Analytics

Súbory cookie používame na kvantifikáciu návštevnosti a spoznávanie vášho správania na našich stránkach: ktorú stránku navštívite, ako sa tam dostanete (vaša navigácia), ako dlho na nej zostanete atď. To nám umožňuje vidieť a pochopiť, ako sa naše webové stránky používajú, a prispôsobiť ich tak, aby sa vám lepšie navigovalo. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku.

 
Kategórie
Cookies

Reklama Google
Pri používaní reklamy Google meriame aj jej vplyv. Upozorňujeme, že táto značka umožňuje ďalším tretím stranám zhromažďovať aj informácie o vás a vytvárať pre vás personalizované reklamy prostredníctvom svojich reklám Google.

APISID
SSID
NID
PREF
SID
SAPISID
HSID
IDE
id

Služba Site Improve
Na zaistenie kvality nášho webu využívame službu Site Improve. Kliknutia na odkazy a zobrazenia na stránkach nám pomáhajú uprednostniť obľúbený obsah, ktorý je potrebné skontrolovať alebo aktualizovať.

__cfduid
siteimproveses
nmstat
AWSELB

Google Analytics
Tieto informácie nám umožňujú zistiť, ako ste našli a komunikovali s našimi stránkami – posúvaním, kliknutím, prípadne koľko času ste na nich strávili atď.

_ga
__utmz
__utma
__utmc
__utmt_is
__utmt
__utmb
_gat_UA-102358590-1
_gat
_gat_UA-6935686-3
_gid
__utmv
_gat_UA-37429514-2
_gat_UA-102358590-2

Služba Salesforce Marketing Cloud
Umožňuje nám sledovať účinnosť nášho e-mailového marketingu.

igodigitalstdomain
igodigitalst_6226985
igodigitaltc2

Cielené súbory cookie

Cielené súbory cookie používame na vytvorenie profilu používateľov prostredníctvom ich akcií na našich stránkach s cieľom lepšie pochopiť vaše záujmy a poskytnúť vám vhodné návrhy a komunikáciu našich služieb. Cielené súbory cookie umiestňujú aj naši reklamní partneri, ktorí vás potom môžu jedinečne identifikovať, aby vám mohli poskytovať personalizované reklamy na svojich alebo partnerských stránkach. Ak chcete vedieť, čo viac ešte títo inzerenti robia, navštívte ich stránky a prečítajte si ich podmienky používania.

 
Kategórie
Cookies
LinkedIn BizoID
lang
Facebook datr
fr
lu
_fbp

Reachora
Táto služba slúži na analýzu správania používateľov a ponuky prispôsobeného a vhodného obsahu vo forme návrhov na našich stránkach.

reachora
_reachora_sid
_gid
_ga
_reachora_tid
_gat
TapAd_DID
TapAd_TS
ANON_ID
bku
bkdc
SEUNCY
_fbp


Nástroj Adobe Site Catalyst
Tento nástroj poskytuje relevantné návrhy pre ďalší obsah.

s_sq
s_cc
s_vi
mbox

 

Toto vylúčenie zodpovednosti sa bude riadiť a vykladať v súlade s francúzskymi právnymi predpismi v jurisdikcii súdu v Grasse vo Francúzsku.

Registráciou do webového programu HeartScore® vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente vylúčenia zodpovednosti.