In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Poďakovanie

HeartScore SlovakiaTvorbu internetového programu HeartScore® vedecky zabezpečovala Európska kardiologická spoločnosť v úzkej spolupráci s:

 • Riadiaci výbor HeartScore®
 • The Research Centre for Prevention and Health, Glostrup University Hospital a Copenhagen County, Dánsko:
  Michael Davidsen, štatistik
  Torben Jørgensen, riaditeľ
 • The Steno Diabetes Centre, Gentofte, Dánsko:
  Knut Borch-Johnsen, MD, vedúci lekár
 • The Medical Department M, Glostrup University Hospital, Dánsko:
  Hans Ibsen, MD, vedúci lekár
 • The Royal College of Surgeons, Dublin, Írsko:
  Tony Fitzgerald, štatistik
 • HeartScore® je výsledkom partnerstva medzi SCORE a Precard.

Výpočtový model použitý v programe je založený na projekte SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003), do ktorého bolo zaradených spolu 210 000 osôb. Regionálne modely sú založené na kalibrácii tejto funkcie na štatistiky mortality jednotlivých štátov.

ESC by rada vyjadrila poďakovanie všetkým centrám za ich spoluprácu pri poskytovaní údajov pre projekt SCORE.