In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vitajte v slovenskej verzii HeartScore

HeartScore SlovakiaHeartScore má za cieľ pomáhať lekárom optimalizovať znižovanie kardiovaskulárneho rizika jednotlivcov. Predstavuje elektronickú a interaktívnu verziu tabuliek rizika SCORE z Európskych odporúčaní pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (KVO), ktoré pripravila 4. spoločná pracovná skupina európskych spoločností pre prevenciu kardiovaskulárnych chorôb v klinickej praxi.

Vstúpte do HeartScore 

HeartScore sa nachádza na zabezpečenom serveri a všetky údaje sú chránené zákonmi o ochrane údajov. Založenie konta používateľa HeartScore je bezplatné; používatelia sa musia zaregistrovať prostredníctvom stránky My ESC.

HeartScore prináša prospech lekárom aj pacientom

  • používa sa rýchlo a jednoducho
  • je založené na dôkazoch
  • je prispôsobené na mieru pacientom
  • poskytuje grafické znázornenie absolútneho rizika KVO
  • zvýrazňuje oblasť intervencie
  • vytvorené je tak, aby sa mohlo vyvíjať

Kontakt

Ak chcete získať viac informácií, prosíme, kontaktujte nás.