In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vitajte v slovenskej verzii programu HeartScore

HeartScore SlovakiaCieľom HeartScore je podpora lekárov pri optimalizácii postupu znižovania individuálneho kardiovaskulárneho rizika. Ide o elektronickú a interaktívnu verziu tabuliek rizika SCORE európskych odporúčaní pre prevenciu KVO, ktoré vypracovala Pracovná skupina spojených európskych spoločností pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi.

Online prístup k HeartScore

Hostiteľom programu HeartScore je zabezpečený server a všetky údaje sú chránené zákonmi o ochrane osobných údajov. Na prístup do programu HeartScore je potrebný platný používateľský účet HeartScore. Založenie účtu je bezplatné.

HeartScore je prínosom pre lekárov a pacientov

  • Rýchle a jednoduché používanie
  • Zakladá sa na overených faktoch
  • Je prispôsobený pacientom
  • Ponúka grafické zobrazenie absolútneho rizika KVO
  • Zvýrazňuje oblasť intervencie
  • Je vytvorený tak, aby sa mohol ďalej vyvíjať

Kontakt

Ak máte záujem o ďalšie informácie o HeartScore, kontaktujte nás.