In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kryteria kwalifikacji

HeartScore PolandOcena ryzyka przy użyciu systemu SCORE: Kwalifikatory

  • Lekarz powinien wykorzystywać karty zgodnie ze swoją wiedzą i osądem, w szczególności uwzględniając warunki lokalne.
  • Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów oceny ryzyka, ryzyko będzie przeszacowane w krajach, w których wskaźnik umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych spada i niedoszacowane, jeśli czynnik ten wzrasta.
  • Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych wydaje się mniejsze u kobiet niż u mężczyzn, bez względu na wiek. Jest to mylące, ponieważ w ostatecznym rozrachunku na choroby sercowo-naczyniowe umiera więcej kobiet niż mężczyzn. Karty wskazują, że ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u kobiet jest jedynie przesunięte w czasie o 10 lat.

Ryzyko może okazać się wyższe niż wskazano na kartach w przypadku:

  • niskiego statusu społeczno-ekonomicznego, izolacji społecznej lub braku wsparcia społecznego
  • osób otyłych, szczególnie z otyłością brzuszną
  • przedwczesnej choroby układu krążenia w wywiadzie rodzinnym
  • osób z niskim stężeniem cholesterolu frakcji HDL lub wysokim stężeniem triglicerydów
  • osób z bezobjawową miażdżycą tętnic (z niskim wskaźnikiem kostkowo-ramiennym, sugestią obecności miażdżycy w badaniu oceniającym uwapnienie tętnic wieńcowych w TK lub blaszką miażdżycową w USG tętnicy szyjnej).