In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kryteria kwalifikacji

HeartScore PolandUwaga! Pamiętaj, że całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe może być większe, niż pokazane w następujących przypadkach:

 • - jeżeli osoba badana zbliża się do następnej kategorii wiekowej 
 • u osób bez objawów, ale z przedklinicznymi dowodami na występowanie zmian miażdżycowych ( n.p. w TK, USG)
 • u osób ze znacznym obciążeniem rodzinnym - przedwczesne występowanie chorób sercowo-naczyniowych w rodzinie
 • u osób z niskimi wartościami cholesterolu HDL, z podwyższonym poziomem trójglicerydów, z upośledzoną tolerancją glukozy oraz z podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego, fibrynogenu, homocysteiny, apolipoproteiny B lub Lp (a)
 • u osób otyłych i prowadzących siedzący tryb życia
 • Schemat powinien być
 • używany zgodnie z wiedzą oraz osądem lekarza, uwzględniając szczególnie warunki lokalne
 • Tak jak w przypadku innych systemów oceny ryzyka będzie ono zawyżone w krajach ze spadającą śmiertelnością z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz niedoszacowana, w krajach ze wzrastającą.
 • W każdym wieku ryzyko jest niższe u kobiet niż u mężczyzn. Może to prowadzić do mylnych wniosków, gdyż więcej kobiet niż mężczyzn umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Analiza wykresów wskazuje, iż ryzyko jest jedynie oddalone o 10 lat.
 • Pacjentów z niskim HDL

Ryzyko może być wyższe, niż wykazane na wykresie u:

 • pacjentów prowadzących siedzący tryb życia lub z otyłością (zwłaszcza centralną)
 • pacjentów z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnych ChUS-N
 • chorych z cukrzycą – ryzyko  może być pięciokrotnie wyższe u kobiet z cukrzca I 3-krotnie wyższe  u mężczyzn (w porównaniu do pacjentów bez cukrzycy)
 • z niskim statusem socjoekonomicznym
 • U pacjentów bezobjawowych ze stwierdzonym stadium przedklinicznym miażdżycy, np z obniżonym wskaźnikiem kostkowo-ramiennym, lub w badaniu obrazowym takim jak USG tętnic szyjnych lub TK