In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Najczęściej zadawane pytania

HeartScore Poland 1. Czym jest HeartScore ®?
 2. Czym jest Projekt SCORE?
 3. Kto może korzystać z programu HeartScore®?
 4. Chcę stosować HeartScore®, ale nie posiadam oprogramowania Windows w moim komputerze?
 5. Jakie kraje mogą stosować HeartScore®?
 6. Który model programu HeartScore® powinienem wybrać?
 7. Słyszałem, że program HeartScore® będzie dostępny w różnych wersjach językowych. Czy to prawda?
 8. Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat koncepcji ryzyka w programie HeartScore
 9. Chciałbym stosować HeartScore®, ale obawiam się, że stosowanie tego programu może kolidować ze sposobem leczeniem moich pacjentów
 10. Kiedy program HeartScore® zostanie uaktualniony?
 11. Nie mieszkam w Europie, ale chciałbym używać program HeartScore® u moich pacjentów. Który z modeli powinienem zastosować?
 12. Jaki typ pacjentów będzie czerpać korzyści, wynikające z używania HeartScore®?
 13. Chciałbym używać HeartScore®, ale nie mam dostępu do Internetu. Czy jest możliwość nabycia programu na CD-ROMie?
 14. Mam kilka pomysłów na to, jak polepszyć program HeartScore®, z kim powinienem się skontaktować?
 15. Czy możliwe jest stosowanie programu HeartScore® we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?
 16. Chciałbym stosować HeartScore® u pacjentów chorujących na cukrzycę; natomiast, HeartScore® nie ma w swoim składzie cukrzycy jako niezależnego czynnika ryzyka. Jak mogę dostosować program do tych pacjentów?
 17. Rozważam stosowanie programu HeartScore®, lecz zastanawia mnie fakt, że program nie uwzględnia BMI jako niezależnego czynnika ryzyka.
 18. Zauważyłem, że predykcja ryzyka w programie HeartScore® jest inna niż w publikowanych wykresach ryzyka SCORE.
 19. Uwzględnienie możliwości pacjenta
 20. Jak mogę dostać wersję drukowaną nowych Europejskich Zaleceń do Prewencji Chorób Układu Krążenia?
 21. Nie znalazłem w tej rubryce odpowiedzi na moje pytania, co powinienem zrobić?

 

 

 

1/ Czym jest HeartScore ®?

HeartScore® jest programem sieciowym przeznaczonym do przewidywania i kontroli ryzyka, mającym na celu wsparcie klinicystów w zoptymalizowaniu ograniczenia indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Program HeartScore® jest oparty na użyciu technologii internetowych i wykorzystywaniu funkcji ryzyka oraz danych z badania SCORE.
Program HeartScore® liczy ryzyko zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, w oparciu o dane takie jak: wiek, płeć, nawyk palenia tytoniu, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu we krwi lub wskaźnik cholesterol całkowity/cholesterol HDL, pokazując wynik jako wykres bezwzględnego ryzyka całkowitego oraz udział modyfikowalnych czynników bezwzględnego ryzyka jako wykres kołowy. Dane dotyczące oczekiwanych efektów interwencji uzyskano na podstawie wyników dużych randomizowanych prób klinicznych z zakresu nadciśnienia i hipercholesterolemii. Na koniec konsultacji lekarz może przedstawić pacjentowi wydruk z indywidualnymi poradami zdrowotnymi dostosowanymi do jej/jego aktualnego profilu ryzyka. W chwili obecnej dostępna jest wersja europejska (wysokie i niskie ryzyko). Jakkolwiek, program jest zaprojektowany tak, aby adaptować się do warunków lokalnych (kalibrowane wykresy oraz tłumaczenia) według narodowych towarzystw kardiologicznych. 
Europejska wersja programu HeartScore® obecnie jest dostępna w języku angielskim i zawiera dwa modele: "Kraje Europejskie Niskiego Ryzyka",dla Belgii*, Francji* i Grecji*, Włoch, Luksemburga, Hiszpanii* , Szwajcarii, Portugalii a także „Kraje Europejskie Wysokiego Ryzyka", dla wszystkich pozostałych krajów Europy. Model obliczeniowy użyty w programie jest oparty o projekt SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003), w którym wzięło udział więcej niż 200.000 osób. Modele narodowe będą się opierać o wynik kalibracji funkcji do statystyk umieralności w danym kraju.
* -  zaktualizowane, rekalibrowane wykresy są dostępne w tej chwili w Belgii, Niemczech, Grecji, Holandii, Hiszpanii i Szwecji

2/ Czym jest Projekt SCORE?

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rozpoczęło budowę nowego systemu oceny ryzyka (SCORE), używając dane z 12 Europejskich badań populacyjnych (N=205,178) obejmujących szeroki zakres geograficzny krajów o różnym poziomie ryzyka sercowo-naczyniowego. Dane SCORE zawierają więcej niż 3 miliony osobo-lat obserwacji oraz 7,934 incydentów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem.

3/ Kto może korzystać z programu HeartScore®?

 Program HeartScore® został stworzony do użycia w praktyce klinicznej oraz może być stosowany zarówno przez lekarzy jak i pielęgniarki oraz innych pracowników służby zdrowia w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. HeartScore® może być także stosowany w celach. HeartScore® nie jest przeznaczony do użytku przez osoby bez doświadczenia klinicznego. Wiadomości dotyczące całkowitego ryzyka osoby, dostarczane przez program HeartScore®, nigdy nie mogą być przekazywane osobno, bez komentarza, a zawsze powinny być zaprezentowane pacjentowi przez lekarza bądź innego pracownika służby zdrowia.
  Informacja o ryzyku powinna być starannie dostosowana do możliwości odbiorczych każdego pacjenta. Zamiarem autorów programu sieciowego HeartScore® nie było dostarczenie niepotrzebnej wiedzy o ryzyku dużej grupie osób, jeśli nie są one przygotowane do radzenia sobie z proponowanymi zmianami w stylu życia. Ideą jest by lekarz i pacjent razem wyznaczyli możliwości redukcji ryzyka, które dadzą najlepsze wyniki i które będą dostosowane do indywidualnych umiejętności radzenia sobie z tego typu zmianami w stylu życia danego pacjenta. Program również może być użyty w przypadku, gdy istnieją wątpliwości czy dany pacjent ma wysokie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych lub, gdy pacjent chciałby mieć ogólne spojrzenie na profil swojego ryzyka i propozycje jego zmiany.

4/ Chcę stosować HeartScore®, ale nie posiadam oprogramowania Windows w moim komputerze?

Do pracy w sieciowym programie HeartScore® nie jest konieczne posiadanie systemu operacyjnego Windows. Jakkolwiek, program został zoptymalizowany do przeglądania przy pomocy przeglądarki sieciowej Internet Explorer 6.0 pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. Jeżeli nie możesz używać programu sieciowego HeartScore® z inną przeglądarką sieciową i/lub systemem operacyjnym, prosimy się skontaktować z nami.
Zauważ, że wciąż masz możliwość używania drukowanej wersji wykresów ryzyka SCORE. Są one częścią nowych 4-tych Europejskich Zaleceń Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych. Streszczenie zaleceń zostało opublikowane w European Heart Journal i European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Jakie kraje mogą stosować HeartScore®?

Program sieciowy HeartScore® został stworzony do użytku przez klinicystów i lekarzy w tych europejskich krajach, w których Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jest reprezentowane przez Krajowe Towarzystwa Kardiologiczne.

6/ Który model programu HeartScore® powinienem wybrać?

W wersji HeartScore® dla Europy, powinieneś wybrać pomiędzy opcją Krajów Europejskich Niskiego i Wysokiego Ryzyka. Z zakładki “Ustawienia Programu” w każdej chwili możesz wybrać inny model przydzielony do Twojego kraju.
Ponieważ rozpoczynając korzystanie z programu najpierw musisz wybrać kraj, w którym prowadzisz swoją działalność prewencyjną, to nie musisz już tak naprawdę wybierać określonego modelu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dla tego kraju jest dostępnych kilka modeli.

7/ Słyszałem, że program HeartScore® będzie dostępny w różnych wersjach językowych. Czy to prawda?

Program sieciowy HeartScore® obecnie jest dostępny w wersji angielskiej dla państw Europy oraz kilku innych wersjach krajowych. Aby dowiedzieć się więcej o powstaniu wersji krajowej programu HeartScore®, skontaktuj się z Twoim Krajowym Towarzystwem Kardiologicznym.

8/ Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat koncepcji ryzyka w programie HeartScore.

Bezwzględne ryzyko sercowo-naczyniowe jest zdefiniowane jako prawdopodobieństwo incydentu klinicznego (tu: zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych), który może wystąpić u pacjenta w określonym czasookresie. Przyjęto 10-letni okres przewidywania.
Wykres bezwzględnego ryzyka sercowo-naczyniowego składa się z trzech kolumn:

 • Kolumna po lewej przedstawia ryzyko pacjenta w dniu badania. Pokazuje ona bezwzględne ryzyko wystąpienia u pacjenta incydentu sercowo-naczyniowego w przeciągu następnych dziesięciu lat (1).
 • Środkowa kolumna pokazuje względne ryzyko pacjenta. Ten wykres może być wykorzystany u młodszych pacjentów z niskim ryzykiem całkowitym, aby pokazać, że względem ich grupy wiekowej ich ryzyko może być wielokrotnie wyższe niż jest to konieczne. Może to pomóc zmotywować decyzje o unikaniu palenia, zdrowym odżywianiu oraz ćwiczeniach a także wyszukiwać tych, którzy są kandydatami do leczenia farmakologicznego.
 • Prawa kolumna pokazuje ryzyko pacjenta po osiągnięciu celów terapeutycznych.

Powinno się wziąć pod uwagę, że HeartScore® ma za zadanie właśnie przewidywanie incydentu, co stanowi duży krok od badań populacyjnych (grupowych) w kierunku indywidualnych przypadków. Dlatego też, ważne jest wyjaśnić pacjentowi, że program wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zdarzenia.

9/ Chciałbym stosować HeartScore®, ale obawiam się, że stosowanie tego programu może kolidować ze sposobem leczeniem moich pacjentów.

Zamiarem HeartScore® nie jest zastąpienie klinicznej diagnozy lekarza, lecz raczej wsparcie i uzupełnienie jej. HeartScore® nie wpływa na sposób, w jaki powinien być leczony pacjent ani na decyzję, przy jakim poziomie ryzyka zostanie wdrożone leczenie. Decyzje te, oczywiście, ciągle należą do Ciebie. Według Europejskich Zaleceń do Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, proponowane jest rozpoczęcie leczenia, jeżeli 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych przekracza 5%. U młodszych osób powinno być użyty wykres ryzyka względnego. Nadpisywanie w rubryce wieku może zmieniać wiek pacjenta. Jeżeli 10-letnie ryzyko przekracza 5%, leczenie powinno być rozpoczęte.

10/ Kiedy program HeartScore® zostanie uaktualniony?

Użycie programu HeartScore® w wersji narodowej zostało zaproponowane wszystkim 50 Członkowskim Towarzystwom Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wersje narodowe będą powstawać w ścisłej współpracy z Krajowymi Towarzystwami Kardiologicznymi.. By uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wersji HeartScore® dla Twojego kraju skontaktuj się z Towarzystwem Kardiologicznym Twojego kraju bądź odwiedź stronę internetową: http://www.heartscore.org/default.htm.

11/ Nie mieszkam w Europie, ale chciałbym używać program HeartScore® u moich pacjentów. Który z modeli powinienem zastosować?

Ocena ryzyka w sieciowym programie oparta jest na wynikach projektu SCORE, który zawiera dane wyłącznie z Europy. Jeżeli chcesz używać program w kraju, który nie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, możesz to robić według własnego uznania, biorąc całą odpowiedzialność za wyniki na siebie.

12/ Jaki typ pacjentów będzie czerpać korzyści, wynikające z używania HeartScore®?

HeartScore® został stworzony do stosowania w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej i może być używany u wszystkich kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, których masz pod swoją obserwacją. Program również może być użyty w przypadku, gdy istnieją wątpliwości czy dany pacjent ma wysokie ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych lub, gdy pacjent chciałby mieć ogólne spojrzenie na profil swojego ryzyka i propozycje jego zmiany.

 13/ Chciałbym używać HeartScore®, ale nie mam dostępu do Internetu. Czy jest możliwość nabycia programu na CD-ROMie?

Wersja PC programu HeartScore® może zostać pobrana na http://www.heartscore.org/default.htm

14/ Mam kilka pomysłów na to, jak polepszyć program HeartScore®, z kim powinienem się skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek propozycje, prosimy o kontakt z nami tu.

15/ Czy możliwe jest stosowanie programu HeartScore® we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

Program HeartScore® jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w prewencji pierwotnej. Model SCORE użyty do oceny ryzyka zawiera tylko dane osób bez ustalonej choroby. Jakkolwiek Europejskie Zalecenia do Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych definiują pacjentów z ustaloną chorobą sercowo-naczyniową jako osoby o wysokim całkowitym ryzyku dalszego rozwoju incydentów sercowo-naczyniowych.

16/ Chciałbym stosować HeartScore® u pacjentów chorujących na cukrzycę; natomiast, HeartScore® nie ma w swoim składzie cukrzycy jako niezależnego czynnika ryzyka. Jak mogę dostosować program do tych pacjentów?

W Europejskich Zaleceniach do Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych nie rekomenduje się szacowanie ryzyka u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci ci z powodu braku kontroli glikemii są automatycznie kwalifikowani do grupy wysokiego ryzyka i powinni być leczeni z maksymalną intensywnością. HeartScore® oparty jest na danych z badania SCORE, w którym definicja cukrzycy różniła się pomiędzy 12 ośrodkami, które dostarczyły danych. Grupa SCORE aktywnie dąży do znalezienia możliwości włączenia cukrzycy do modelu, ale spełnienie tego zadania wymaga dużych nakładów czasowych.
 

17/ Rozważam stosowanie programu HeartScore®, lecz zastanawia mnie fakt, że program nie uwzględnia BMI jako niezależnego czynnika ryzyka.

Włączenie wskaźnika masy ciała (BMI) do modelu było kilkakrotnie testowane i okazał się on być bardzo słabym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto, włączenie BMI nie polepszyło zdolności predykcyjnych programu.

18/ Zauważyłem, że predykcja ryzyka w programie HeartScore® jest inna niż w publikowanych wykresach ryzyka SCORE.

Jeśli porównamy wykresy HeartScore® z publikowanymi w Europejskich Zaleceniach do Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych wykresami, zauważymy niewielkie różnice. Jest to spowodowane użyciem dwóch rożnych metod statystycznych. Publikowane wykresy oparte są na użyciu regresji Weibul’a z tworzeniem odrębnego modelu dla każdej płci. HeartScore® tworzony jest przy użyciu modelu Cox’a uwzględniającego płeć jako jeden z czynników ryzyka. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do użycia programu HeartScore®, rekomendowane jest użycie wykresów publikowanych w piśmiennictwie.

19/ Uwzględnienie możliwości pacjenta

Program HeartScore® nie usuwa potrzeby porównywania możliwości pacjenta z aktualnym obciążeniem ryzykiem danego pacjenta. Jeżeli pacjent znajduje się w sytuacji, która w danym momencie wyklucza możliwości większych zmian w stylu życia bądź, jeżeli stan pacjenta uwarunkowany jest przez kilka niemodyfikowalnych czynników ryzyka, program powinien być używany po uważnym namyśle.
Dla niektórych pacjentów ten sposób prezentowania prognozy na przyszłość może wydawać się przytłaczający. Powinno się mieć na uwadze, iż wyniki są w rzeczywistości oparte “tylko” na prawdopodobieństwach. My nigdy nie wiemy na pewno, kto, tak naprawdę, uniknie choroby dzięki leczeniu.

20/ Jak mogę dostać wersję drukowaną nowych Europejskich Zaleceń do Prewencji Chorób Układu Krążenia?

Streszczenie oraz pełny tekst są dostępne w formacie PDF w sekcji zaleceń strony internetowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

21/ Nie znalazłem w tej rubryce odpowiedzi na moje pytania, co powinienem zrobić?

Jeśli istnieją interesujące Cię kwestie dotyczące programu HeartScore®, a na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej rubryce, prosimy o kontakt tu.