In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Najczęściej zadawane pytania

HeartScore Poland1/ Czym jest HeartScore ®?

2/ Czym jest Projekt SCORE?

3/ Kto może korzystać z programu HeartScore®?

4/ Chcę korzystać z programu HeartScore®, ale nie mam na swoim komputerze systemu Windows.

5/ Które kraje mogą stosować HeartScore®?

6/ Który model w programie HeartScore® wybrać?

7/ Słyszałem(-am), że będą dostępne krajowe wersje programu HeartScore®. Czy to prawda?

8/ Chcę dowiedzieć się więcej o koncepcji ryzyka stosowanej w programie HeartScore.

9/ Chciał(a)bym skorzystać z programu HeartScore®, ale obawiam się, że korzystanie z niego może kolidować ze sposobem leczenia moich pacjentów.

10/ Kiedy program HeartScore® zostanie zaktualizowany?

11/ Nie mieszkam w Europie, ale chciał(-a)bym skorzystać z programu HeartScore® w leczeniu moich pacjentów. Z którego modelu powinienem(powinnam) korzystać?

12/ Którzy pacjenci skorzystaliby z zastosowania programu HeartScore®?

13/ Mam kilka pomysłów, jak ulepszyć program HeartScore®, z kim mogę się skontaktować?

14/ Czy program HeartScore® można stosować we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

15/ Chciał(a)bym stosować program HeartScore® u pacjentów chorujących na cukrzycę, ale HeartScore® nie zalicza cukrzycy jako niezależnego czynnika ryzyka. Jak mogę dostosować program do tych pacjentów?

16/ Rozważam zastosowanie programu HeartScore®, ale niepokoi mnie fakt, że program nie uwzględnia wskaźnika masy ciała jako niezależnego czynnika ryzyka.

17/ Zauważyłem(-am), że predykcja ryzyka programu HeartScore® jest inna niż w publikowanych kartach ryzyka SCORE.

18/ Uwzględnienie możliwości pacjenta

19/ Gdzie mogę dostać wersję drukowaną nowych Europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia?

20/ Jakie są powody zmiany grupy ryzyka niektórych krajów europejskich na grupę niskiego ryzyka?

21/ W sekcji „Najczęściej zadawane pytania” nie znalazłem(-am) odpowiedzi na moje pytania - co mam zrobić?

1/ Czym jest HeartScore ®?
HeartScore® jest programem internetowym przeznaczonym do przewidywania i kontroli ryzyka , mającym na celu wspieranie lekarzy w optymalnym postępowaniu w zakresie minimalizacji indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Program HeartScore® opiera się na technologii internetowej i wykorzystuje funkcję ryzyka oraz dane z projektu SCORE. Program internetowy HeartScore® oblicza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych na podstawie wieku, płci, nałogu palenia tytoniu, ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu lub stosunku cholesterolu całkowitego do HDL i przedstawia wynik jako wykres słupkowy bezwzględnego ryzyka całkowitego; ponadto przedstawia udział modyfikowalnych czynników bezwzględnego ryzyka w postaci wykresu kołowego. Oczekiwany efekt interwencji obliczany jest na podstawie dużych badań klinicznych, z losowym doborem do grup, w zakresie nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii. Na koniec konsultacji lekarz może przedstawić pacjentowi wydruk z dostosowanymi do jego profilu ryzyka indywidualnymi poradami zdrowotnymi. W chwili obecnej dostępna jest wersja europejska (wysokie i niskie ryzyko) i krajowe wersje programu. Program zaprojektowano w sposób umożliwiający jego dostosowanie do warunków lokalnych (kalibrowane karty i tłumaczenia) przez krajowe towarzystwa kardiologiczne. Europejskie wersje programu HeartScore® są obecnie dostępne w języku angielskim i obejmują dwa modele:

Kraje Europejskie Niskiego Ryzyka” dla Andory, Austrii, Belgii, Cypru*, Danii, Finlandii, Francji*, Niemiec*, Grecji*, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Luksemburga, Malty, Monako, Holandii*, Norwegii, Portugalii, San Marino, Słowenii, Hiszpanii*, Szwecji*, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Kraje Europejskie Wysokiego Ryzyka” dla Bośni i Hercegowiny*, Chorwacji*, Czech*, Estonii*, Węgier, Litwy, Czarnogóry, Maroka, Polski*, Rumunii*, Serbii, Słowacji*, Tunezji i Turcji*; i przy bardzo wysokim ryzyku (ryzyko ogólne ocenione za pomocą programu HeartScore® może być niedoszacowane w następujących krajach): Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Egipt, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Federacja Rosyjska *, Syryjska Republika Arabska, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Uwaga: * Dostępne są krajowe wersje programu HeartScore®.

Zastosowany model obliczeniowy oparty jest na projekcie SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K. i in.: „Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project”. European Heart Journal, 24 (2003), 987-1003)) obejmującym ponad 200 000 osób. Modele narodowe będą się opierać o wynik kalibracji funkcji do statystyk umieralności w danym kraju. Uwaga: Zaktualizowane, przekalibrowane karty są obecnie dostępne dla Belgii, Niemiec, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Polski.

2/ Czym jest Projekt SCORE?
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne rozpoczęło opracowywanie nowego systemu oceny ryzyka (SCORE), wykorzystując dane z 12 europejskich badań kohortowych (N=205 178), obejmujących szeroki zakres geograficzny krajów o różnym poziomie ryzyka sercowo-naczyniowego. Dane SCORE zawierają więcej niż 3 miliony osobo-lat obserwacji oraz 7 934 zdarzeń sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem.

3/ Kto może korzystać z programu HeartScore®?
HeartScore® został opracowany do stosowania w praktyce klinicznej i może być stosowany przez lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych. HeartScore® można również wykorzystać do celów badawczych. HeartScore® jest przeznaczony do stosowania przez osoby z doświadczeniem klinicznym. Wyniki dostarczane przez programHeartScore® w zakresie bezwzględnego i względnego ryzyka sercowo-naczyniowego u danej osoby nigdy nie mogą być przekazywane bez komentarza i zawsze powinny być zaprezentowane pacjentowi przez lekarza bądź innego pracownika służby zdrowia. Informacje o ryzyku powinny być starannie dostosowane do możliwości odbiorczych każdego pacjenta. Zamiarem autorów programu HeartScore® nie jest narzucanie niepotrzebnej wiedzy o ryzyku dużej grupie osób, jeśli osoby te nie są przygotowane do wdrożenia proponowanych zmian stylu życia. Ideą jest by lekarz i pacjent razem wyznaczyli możliwości zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego, które dadzą najlepsze wyniki i które będą dostosowane do indywidualnych możliwości danego pacjenta. Program internetowy HeartScore® można również stosować w przypadkach, gdy istnieją wątpliwości czy dany pacjent ma wysokie ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego lub, gdy pacjent chciałby ogólnie ocenić profil swojego ryzyka i poznać wskazania do jego zmiany.

4/ Chcę korzystać z programu HeartScore®, ale nie mam na swoim komputerze systemu Windows.
Do pracy w sieciowym programie HeartScore® nie jest konieczne posiadanie systemu operacyjnego Windows. Jednak może się zdarzyć, że pomimo naszego ciągłego dążenia do zapewnienia użytkownikom naszej strony internetowej najwyższej jakości przeglądania, nasza strona nie zostanie wyświetlona w przeglądarce użytkownika w zamierzony przez nas sposób, zwłaszcza jeśli użytkownik korzysta ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer.

Niniejsza strona internetowa została zoptymalizowana dla najnowszych wersji następujących przeglądarek:

  • Chrome (dla urządzeń w systemach Mac, Windows, iOS i Android)
  • Safari (tylko dla urządzeń w systemach Mac i iOS, ponieważ obecnie odchodzi się już od wersji dla Windows)
  • Firefox (dla urządzeń w systemach Mac i Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (dla urządzeń w systemach Mac i Windows).

Należy również pamiętać, że nadal istnieje możliwość używania drukowanej wersji kart ryzyka SCORE. Karty ryzyka SCORE są częścią 4. wydania europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego. Streszczenie wytycznych zostało opublikowane zarówno w czasopiśmie European Heart Journal, jak i European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Które kraje mogą stosować HeartScore®?
Program internetowy HeartScore® został stworzony do użytku przez europejskich klinicystów i lekarzy w krajach, w których Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jest reprezentowane przez krajowe towarzystwa kardiologiczne.

6/ Który model w programie HeartScore® wybrać?
W przypadku wersji europejskiej programu HeartScore® należy wybrać pomiędzy opcją Krajów Europejskich Niskiego i Wysokiego Ryzyka. Rozpoczynając korzystanie z programu w wersji lokalnej najpierw trzeba wybrać kraj, w którym prowadzi się swoją działalność prewencyjną, dlatego nie trzeba wybierać określonego modelu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dla danego kraju jest dostępnych kilka modeli.

7/ Słyszałem(-am), że będą dostępne krajowe wersje programu HeartScore®. Czy to prawda?
Program internetowy HeartScore® jest obecnie dostępny w języku angielskim dla wersji europejskiej. Uruchomiono również kilka wersji krajowych. Aby dowiedzieć się więcej o powstaniu wersji krajowej programu HeartScore®, prosimy skontaktować się ze swoim krajowym towarzystwem kardiologicznym.

8/ Chcę dowiedzieć się więcej o koncepcji ryzyka stosowanej w programie HeartScore.
Bezwzględne ryzyko sercowo-naczyniowe zdefiniowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia klinicznego (tu: zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych), które wystąpiło u pacjenta w określonym przedziale czasowym. Przyjęto 10-letni okres przewidywania. Karta bezwzględnego ryzyka sercowo-naczyniowego składa się z trzech pasków: pasek po lewej przedstawia ryzyko pacjenta w dniu badania. Pokazuje ona bezwzględne ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego u pacjenta w ciągu najbliższych dziesięciu lat (1). Środkowy pasek pokazuje ryzyko względne. Tę kartę można wykorzystać u młodszych pacjentów z niskim ryzykiem całkowitym, aby pokazać, że względem równieśników ich ryzyko może być wielokrotnie podwyższone. Może to pomóc zmotywować pacjenta do rzucenia palenia, rozpoczęcia zdrowego odżywiania i uprawiania aktywności fizycznej, a także zidentyfikować pacjentów, którzy są kandydatami do leczenia farmakologicznego. Prawy pasek pokazuje ryzyko pacjenta po osiągnięciu celów terapeutycznych. Należy wziąć pod uwagę, że program internetowy HeartScore® ma za zadanie właśnie przewidywanie zgonów w pojedynczych przypadkach, co stanowi jego dużą przewagę nad badaniami populacyjnymi (grupowymi). Dlatego też ważne jest wyjaśnienie pacjentowi, że program wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia.

9/ Chciał(a)bym skorzystać z programu HeartScore®, ale obawiam się, że korzystanie z niego może kolidować ze sposobem leczenia moich pacjentów.
Program internetowy HeartScore® nie ma na celu zastąpienia oceny klinicznej lekarza, ale raczej jej uzupełnianie i pomaganie lekarzowi. Program internetowy HeartScore® nie wpływa na sposób leczenia pacjentów ani na decyzję, przy jakim poziomie ryzyka zostanie wdrożone leczenie. Te kwestie, naturalnie, nadal pozostają w gestii lekarza. Zgodnie z Europejskimi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania chorobom układu krążenia rozpoczęcie leczenia zaleca się, jeżeli 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia przekracza 5%. U młodszych osób należy stosować wykres ryzyka względnego. Nadpisywanie w rubryce wieku może zmieniać wiek pacjenta. Jeśli 10-letnie ryzyko przekracza 5%, należy rozpocząć leczenie.

10/ Kiedy program HeartScore® zostanie zaktualizowany?
Użycie programu HeartScore® w wersjach krajowych zostało zaproponowane wszystkim 50 stowarzyszonym członkom Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wersje krajowe będą powstawać w ścisłej współpracy z krajowymi towarzystwami kardiologicznymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania określonego krajowego programu HeartScore®, prosimy skontaktować się z krajowym towarzystwem kardiologicznym w swoim kraju, lub odwiedzić stronę: www.heartscore.org

11/ Nie mieszkam w Europie, ale chciał(-a)bym skorzystać z programu HeartScore® w leczeniu moich pacjentów. Z którego modelu powinienem(powinnam) korzystać?
Ocena ryzyka w tym programie internetowym oparta jest na wynikach projektu SCORE, który zawiera dane wyłącznie z Europy. Programu można używać według własnego uznania w kraju, który nie jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale należy pamiętać, że oznacza to przyjęcie na siebie całej odpowiedzialności za wyniki.

12/ Którzy pacjenci skorzystaliby z zastosowania programu HeartScore®?
Program HeartScore® został opracowany do profilaktyki pierwotnej chorób układu krążenia i może być stosowany u wszystkich kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, których masz pod swoją opieką. Program internetowy HeartScore® może być stosowany w przypadkach, gdy istnieją wątpliwości czy dany pacjent ma wysokie ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego lub, gdy pacjent chciałby ogólnie ocenić profil swojego ryzyka i poznać wskazania do jego zmiany.

13/ Mam kilka pomysłów, jak ulepszyć program HeartScore®, z kim mogę się skontaktować?
Jeśli masz jakiekolwiek propozycje, prosimy o kontakt z nami.

14/ Czy program HeartScore® można stosować we wtórnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych?
Program HeartScore® przeznaczony jest wyłącznie do stosowania w prewencji pierwotnej. Model SCORE stosowany do oceny ryzyka zawiera tylko dane osób bez ustalonej choroby. Jednakże, europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia definiują pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego jako osoby o wysokim całkowitym ryzyku występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych.

15/ Chciał(a)bym stosować program HeartScore® u pacjentów chorujących na cukrzycę, ale HeartScore® nie zalicza cukrzycy jako niezależnego czynnika ryzyka. Jak mogę dostosować program do tych pacjentów?
Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom układu krążenia nie zalecają przeprowadzania oceny ryzyka u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci ci są automatycznie kwalifikowani do grupy wysokiego ryzyka i dlatego powinni być leczeni z maksymalną intensywnością. HeartScore® opiera się na wynikach z badania SCORE, w którym definicja cukrzycy różniła się pomiędzy 12 ośrodkami, które dostarczyły danych. Grupa SCORE aktywnie poszukuje sposobów włączenia cukrzycy do modelu, ale spełnienie tego zadania wymaga dużych nakładów czasowych.

16/ Rozważam zastosowanie programu HeartScore®, ale niepokoi mnie fakt, że program nie uwzględnia wskaźnika masy ciała jako niezależnego czynnika ryzyka.
Dodanie wskaźnika masy ciała (BMI) do modelu testowano kilkakrotnie i okazał się on być mało istotnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, dodanie BMI nie poprawia zdolności predykcyjnych programu.

17/ Zauważyłem(-am), że predykcja ryzyka programu HeartScore® jest inna niż w publikowanych kartach ryzyka SCORE.
Porównując program HeartScore® z opublikowanymi kartami europejskich wytycznych dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia, zauważyć można niewielkie różnice. Wynikają one z zastosowania dwóch różnych metod statystycznych. Publikowane karty opracowano z użyciem modelu regresji Weibulla z tworzeniem odrębnego modelu dla każdej płci. Program HeartScore® wykorzystuje model regresji Coxa, w którym płeć stanowi czynnik ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stosowania programu HeartScore®, zaleca się korzystanie z kart publikowanych w piśmiennictwie.

18/ Uwzględnienie możliwości pacjenta
Zastosowanie programu HeartScore® nie pozwala na pomijanie potrzeby porównywania możliwości pacjenta z jego aktualnym obciążeniem ryzykiem. Jeżeli pacjent znajduje się w sytuacji, która w danym momencie wyklucza możliwość większych zmiany w stylu życia, bądź jeżeli stan pacjenta uwarunkowany jest przez kilka niemodyfikowalnych czynników ryzyka, wskazówki programu należy zastosować po uważnym namyśle. Dla niektórych pacjentów ten sposób przedstawienia prognozy może wydawać się przytłaczający. Należy pamiętać, że w rzeczywistości prognoza opiera się „tylko” na prawdopodobieństwie. Nigdy nie wiadomo, komu uda się uniknąć choroby dzięki zastosowanemu leczeniu.

19/ Gdzie mogę dostać wersję drukowaną nowych Europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia?
Streszczenie i pełny tekst są dostępne w formacie PDF w sekcji wytycznych na stronie internetowej ESC.

20/ Jakie są powody zmiany grupy ryzyka niektórych krajów europejskich na grupę niskiego ryzyka?
Spadek umieralności związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wielu krajach europejskich oznacza, że obecnie coraz więcej krajów zalicza się do kategorii niskiego ryzyka. Chociaż wszelkie punkty graniczne są arbitralne i mogą podlegać dyskusji, w niniejszych wytycznych opierają się one na umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy u osób w wieku 45–74 lat w roku 2008 (220 na 100 000 u mężczyzn i 160 na 100 000 u kobiet). Wartość ta odziela 21 krajów, określanych jako kraje małego ryzyka, od pozostałych krajów. Między 21. i 22. krajem (Republika Czeska) obserwuje się znacząca różnicę pod względem umieralności z powodu chorób układu krążenia. Niniejsza lista uwzględnia kraje europejskie będące członkami ESC. Jednakże niektóre kraje europejskie nie są członkami ESC, ponieważ nie działa w nich krajowe towarzystwo kardiologiczne lub ze względu na swoją wielkość. Ponadto, eksperci uznali za rozsądne przyjrzeć się również krajom śródziemnomorskim, które są członkami ESC, ale nie są ściśle „europejskie” w odniesieniu do terminologii WHO.

Kraje bardzo wysokiego ryzyka: Niektóre kraje europejskie charakteryzują się ponad dwukrotnie wyższym poziomem ryzyka w odniesieniu do umieralności z powodu chorób układu krążenia, wynoszącą 220/100 000 w przypadku mężczyzn, który wykorzystano do zdefiniowania krajów o niskim ryzyku. Stosunek kobiet do mężczyzn jest mniejszy niż w krajach o niskim ryzyku, co sugeruje poważny problem w przypadku kobiet. Nawet karty wysokiego ryzyka mogą pokazywać zaniżone poziomy ryzyka w tych krajach. Kraje, w których ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia wynosi powyżej 500/100 000 dla mężczyzn i powyżej 250/100 000 dla kobiet, przedstawiono na rysunku 3. Wszystkie pozostałe kraje to kraje wysokiego ryzyka.

21/ W sekcji „Najczęściej zadawane pytania” nie znalazłem(-am) odpowiedzi na moje pytania - co mam zrobić?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu HeartScore®, których nie omówiono w sekcji „Najczęściej zadawane pytania”, prosimy kontaktować się z nami.