In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Wyłączenie odpowiedzialności

HeartScore PolandPrawa autorskie

 • Prawa autorskie © do programu internetowego HeartScore® i jego treści są wyłączną własnością Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ETK).  Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Materiały chronione prawem autorskim ETK nie mogą być powielane w całości lub w części przez osoby, organizacje lub korporacje inne niż ETK, jej podmioty stowarzyszone, wydziały i jednostki bez uprzedniej, pisemnej zgody ETK.

Warunki użytkowania

 • HeartScore® jest programem oceny i zarządzania ryzykiem mającym na celu pomaganie lekarzom w optymalnym ograniczaniu ryzyka sercowo-naczyniowego pacjentów. Program przeznaczony jest do korzystania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia, a nie przez ogół społeczeństwa. Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy rozumieć ani wykorzystywać jako zastępstwo porady lekarskiej lub leczenia.
 • Celem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie jest prowadzenie poradnictwa lekarskiego w zakresie diagnozy lub leczenia, ale raczej dostarczanie lekarzom narzędzia oceny ryzyka w celu lepszej identyfikacji pacjentów z wysokim całkowitym ryzykiem wystąpienia choroby układu krążenia. W żadnym wypadku ETK nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek innej osoby za wszelkie decyzje lub czynności podjęte na podstawie informacji zawartych w programie internetowym HeartScore® lub świadczonych za jego pośrednictwem, ani za wszelkie szkody przypadkowe, pośrednie, szczególne lub wynikowe.
 • Istnieją niewielkie różnice pomiędzy programem HeartScore® a opublikowanymi wykresami Europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia. Wynikają one z zastosowania dwóch różnych metod statystycznych. Publikowane karty opracowano z użyciem modelu regresji Weibulla z tworzeniem odrębnego modelu dla każdej płci. Program HeartScore® wykorzystuje model regresji Coxa, w którym płeć stanowi czynnik ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do stosowania programu HeartScore®, zaleca się korzystanie z kart publikowanych w piśmiennictwie.
 • Hosting i finansowanie niniejszej strony internetowej nie pochodzi z reklam.

Ochrona Prywatności

ETK zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników programu HeartScore i stosuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w celu zarządzania swoim postępowaniem i dokumentacji swojego zaangażowania w ochronę prywatności:

 • Zobowiązujemy się nie przekazywać żadnej informacji dostarczonej przez użytkownika w wyraźny i potwierdzony zgodą sposób innym osobom trzecim. Zobowiązujemy się nie nawiązywać kontaktu z użytkownikiem, jeśli o niego nie poprosi.
 • Z informacji, które zbierzemy o użytkowniku podczas odwiedzenia przez niego niniejszej strony, zachowujemy tylko następujące dane: dane logowania do usług internetowych ESC umożliwiające dostęp do programu internetowego HeartScore, data i godzina odwiedzin, dane medyczne pacjenta użytkownika oraz informacje o przeglądarce użytej do uzyskania dostępu do naszej strony. Dane medyczne i osobowe pacjenta użytkownik może usunąć wchodząc na stronę heartscore@escardio.org.
 • W ramach ustawodawstwa francuskiego i europejskiego wszystkie dane prywatne i osobowe są szyfrowane i przetwarzane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne na przeznaczonych do tego serwerach utrzymywanych przez firmę partnerską realizującą wszelkie umowy w zakresie ochrony danych zdrowotnych i związanych z nią przepisów. Dostęp do danych mają tylko lekarze i ograniczona liczbą personelu ESC.
 • Lekarz jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby jego pacjenci mieli świadomość, że ich dane medyczne będą zaszyfrowane i bezpiecznie przechowywane na serwerze ESC, oraz za uzyskanie zgody pacjenta przed podjęciem dalszych czynności.

Akceptując niniejsze wyłączenie odpowiedzialności i korzystając z programu HeartScore, użytkownik zgadza się:

 • informować swoich pacjentów, że ich dane medyczne będą przechowywane na przeznaczonych do tego serwerach utrzymywanych przez firmę partnerską realizującą wszelkie umowy w zakresie ochrony danych zdrowotnych i związanych z nią przepisów dla wersji internetowej lub na swoim komputerze dla wersja PC;
 • przed podjęciem dalszych czynności uzyskać zgodę pacjenta, korzystając z formularza zgody pacjenta dostarczonego przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne; dane będą szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób;
 • przestrzegać aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w kraju prowadzenia swojej praktyki zawodowej;
 • przestrzegać praw pacjenta do dostępu, korekty lub usunięcia jego danych osobowych, zgodnie z ustawą 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 dotyczącą ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w przypadku prośby pacjenta o skorzystanie z tego prawa; Dokumentację pacjenta można usuwać bezpośrednio w aplikacji internetowej Heartscore.
 • Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło i swój komputer przed nieupoważnionym dostępem. Po zakończeniu korzystania ze współdzielonego komputera należy zawsze wylogować się ze swojego konta.

Pliki cookie

Niezbędne pliki cookie

Korzystanie z tych plików cookie jest niezbędne do działania naszej witryny i wyłączenie ich w naszym systemie jest niemożliwe. Ich aktywacja następuje w wyniku czynności podejmowanych przez użytkownika takich jak zmiana ustawień preferencji dotyczących plików cookie, wypełnianie formularzy itp. Można zablokować pliki cookie w przeglądarce, ale wówczas niektóre elementy witryny przestaną działać.

Kategorie Pliki cookie
Zgoda na pliki cookie
Ponieważ umożliwienie użytkownikowi wprowadzania ustawień plików cookie na poziomie witryny jest wymogiem ustawowym, ustawienia te są obowiązkowe.
relayStateOTCookie
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
__utma
__cfduid
Sesyjne pliki cookie
Umożliwiają one naszej witrynie zapamiętywanie, czy użytkownik podczas przeglądania witryn ESC jest zalogowany, czy nie.
idp_authn_lc_key
dd0fae31-e4f0-47ee-9282-60ef95aa5d4dStickyMessageAccepted
ssoReturnUrl
tosend
rdmvalidation
JSESSIONID
ASP.NET_SessionId
sessionUID
_gcl_au

 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie obsługiwane są przez nas lub podmioty zewnętrzne i pozwalają nam zapamiętywać preferencje użytkownika określone przez niego podczas poprzednich wizyt. Zapewniają one również użytkownikowi dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak kanały informacyjne, funkcje udostępniania itd. Pliki te można wyłączyć, ale spowoduje to utratę powyższych funkcji i informacji, przez co nasza witryna może nie być w pełni widoczna.

Kategorie Pliki cookie
Powiadomienia
Po zalogowaniu się na stronie escardio.org użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia zdefiniowane zgodnie z jego profilem. Ten plik cookie pomaga nam w zarządzaniu powyższą funkcją.
notificationAlert
Wyszukaj
Użytkownik powinien upewnić się, że funkcja wyszukiwania haseł na naszej stronie działa optymalnie.
nstein-3s-pf
Formularze
Umożliwiają wyświetlanie quizów, formularzy itp. bezpośrednio na naszych stronach internetowych dla wygody przeglądania.
ASPSESSIONIDQWTASASD
Tracking%5FSID
Udostępnianie w mediach społecznościowych - DodajTo
Umożliwiamy łatwe udostępnianie naszych treści w preferowanych przez użytkownika kanałach mediów społecznościowych za pośrednictwem ikon udostępniania, znajdujących się po prawej stronie wszystkich stron witryny.
__atrfs
__atuvc
__atuvs
ouid
loc
xtc
bt2
bku
mus
uid
uvc
di2
vc
YouTube
Umożliwia nam to wyświetlanie filmów wideo serwisu YouTube bezpośrednio w naszej witrynie. Należy pamiętać, że dane z interakcji użytkownika z tymi filmami przekazywane są do serwisu YouTube w celach statystycznych i ewentualnych celach promocyjnych tego serwisu.
LOGIN_INFO
SID
HSID
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
GPS
SSID
YSC
SAPISID
Dodaj do kalendarza - Dodaj zdarzenie
Oferujemy możliwość łatwego dodawania naszych wydarzeń do kalendarza użytkownika w celach informacyjnych za pośrednictwem ikony kalendarza.
addevent_track_cookie
Event
Ściany społecznościowe
Umożliwiają nam wyświetlanie kanałów mediów społecznościowych (Twitter, galerie zdjęć na Facebooku itp.). Należy pamiętać, że dane z interakcji użytkownika z tymi kanałami przekazywane są na stronę internetową mediów społecznościowych w celach statystycznych i ewentualnych celach promocyjnych.

__cfduid
auth_token
twll
secure_session
guest_id
__utma
remember_checked
remember_checked_on
lang
lidc
bcookie
__utmv
personalization_id
UserMatchHistory

 

Analityczne pliki cookie

Używamy plików cookie w celu uzyskania ilościowych danych na temat ruchu i poznawania zachowań użytkowników naszej witryny internetowej: odwiedzanych stron, sposobu uzyskania dostępu do strony (poruszania się po stronie), czasu przebywania na stronie itp. Dzięki temu możemy poznać i zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywana jest nasza witryna internetowa oraz usprawnić rozwiązania, które na to wpływają. Jeśli użytkownik nie zezwoli nam na korzystanie z tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę.

Kategorie Pliki cookie
Reklama Google
Korzystając z reklamy Google, mierzymy również jej wpływ. Należy pamiętać, że ta zakładka umożliwia innym osobom trzecim również gromadzenie informacji o użytkowniku i tworzenie spersonalizowanych reklam za pośrednictwem reklam Google.
APISID
SSID
NID
PREF
SID
SAPISID
HSID
IDE
id
Site Improve
Korzystamy z usługi Site Improve dla zapewnienia dobrej jakości naszej strony internetowej. Kliknięcia linków i wyświetlenia na stronach pomagają nam ustalić priorytety popularnych treści, które wymagają sprawdzenia lub aktualizacji.
__cfduid
siteimproveses
nmstat
AWSELB
Google Analytics
Dzięki temu dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownikowi udało się znaleźć nasze strony i jaka była jego z nimi interakcja - przewijanie, klikanie, czas przebywania itp.
_ga
__utmz
__utma
__utmc
__utmt_is
__utmt
__utmb
_gat_UA-102358590-1
_gat
_gat_UA-6935686-3
_gid
__utmv
_gat_UA-37429514-2
_gat_UA-102358590-2
Salesforce Marketing Cloud
Pozwala śledzić skuteczność naszego marketingu e-mailowego.


igodigitalstdomain
igodigitalst_6226985
igodigitaltc2

 

Targetujące pliki cookie

Używamy targetujących plików cookie do tworzenia profili użytkowników na podstawie ich działań na naszej witrynie w celu lepszego zrozumienia ich zainteresowań oraz przekazywania im odpowiednich sugestii i informacji na temat naszych usług. Targetujące pliki cookie są również umieszczane przez naszych partnerów reklamowych, którzy mogą na ich podstawie jednoznacznie zidentyfikować użytkownika, a także dostarczać spersonalizowane reklamy na swoich witrynach lub witrynach partnerskich. Dalsze informacje na temat działań reklamodawców można znaleźć na ich witrynach oraz w ich regulaminach.

Kategorie Pliki cookie
LinkedIn BizoID
lang
Facebook datr
fr
lu
_fbp
Reachora
Usługa służąca do analizy zachowań użytkowników i sugerowania dostosowanych i odpowiednich treści w formie sugestii w naszych witrynach.
reachora
_reachora_sid
_gid
_ga
_reachora_tid
_gat
TapAd_DID
TapAd_TS
ANON_ID
bku
bkdc
SEUNCY
_fbp
Adobe Site Catalyst
Służy do przedstawiania użytkownikom odpowiednich sugestii dotyczących dalszych treści.
s_sq
s_cc
s_vi
mbox

 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności podlega i interpretowane jest zgodnie z prawem francuskim właściwym dla sądu w Grasse, we Francji.

Rejestracja w programie internetowym HeartScore® oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności.