In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Witamy w Polskiej wersji programu HeartScore

HeartScore PolandProgram HeartScore ma na celu wspieranie lekarzy w optymalnym zmniejszaniu indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Jest to elektroniczna i interaktywna wersja kart ryzyka SCORE europejskich wytycznych dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia, sporządzonych przez Wspólną Grupę Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych towarzystw naukowych ds. prewencji sercowo-naczyniowej w praktyce klinicznej.

Skorzystaj z programu HeartScore przez Internet

Program HeartScore znajduje się na bezpiecznym serwerze, a wszystkie dane zabezpieczone są przepisami o ochronie danych.

Aby uzyskać dostęp do programu HeartScore, należy posiadać ważne konto użytkownika programu HeartScore. Założenie konta jest bezpłatne.

Zalety korzystania z programu HeartScore dla lekarzy i pacjentów

  • Szybki i prosty w użyciu
  • Oparty na dowodach naukowych
  • Dostosowany do potrzeb pacjentów
  • Daje możliwość graficznego przestawiania bezwzględnego ryzyka sercowo-naczyniowego
  • Wskazuje możliwości interwencji
  • Stworzony z możliwością dalszego rozwoju

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu HeartScore, prosimy kontaktować się z nami.