In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Formularz zgody pacjenta

HeartScore PolandPobierz i wypełnij formularz zgody pacjenta >

ETK zobowiązuje się chronić prywatność użytkowników programu HeartScore i stosuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w celu zarządzania swoim postępowaniem i dokumentacji swojego zaangażowania w ochronę prywatności:

W ramach ustawodawstwa francuskiego i europejskiego wszystkie dane prywatne i osobowe są szyfrowane i przetwarzane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne na przeznaczonych do tego serwerach utrzymywanych przez firmę partnerską realizującą wszelkie umowy w zakresie ochrony danych zdrowotnych i związanych z nią przepisów. Dostęp do danych mają tylko lekarze i ograniczona liczbą personelu ETK.

Lekarz jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby jego pacjenci mieli świadomość, że ich dane medyczne będą zaszyfrowane i bezpiecznie przechowywane na serwerze ETK, oraz za uzyskanie zgody pacjenta przed podjęciem dalszych czynności.

Korzystając z programu HeartScore, zgadza się Pan(-i):

informować swoich pacjentów, że ich dane medyczne będą przechowywane na przeznaczonych do tego serwerach utrzymywanych przez firmę partnerską realizującą wszelkie umowy w zakresie ochrony danych zdrowotnych i związanych z nią przepisów dla wersji internetowej lub na swoim komputerze dla wersja PC;
przed podjęciem dalszych czynności uzyskać zgodę pacjenta, korzystając z formularza zgody pacjenta dostarczonego przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne; dane będą szyfrowane i przechowywane w bezpieczny sposób;

Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o wyłączeniu odpowiedzialności.