In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikatori

HeartScore Croatia Procjena rizika uz pomoć aplikacije SCORE: Kvalifikatori

  • Grafikone je potrebno upotrebljavati u svjetlu znanja i prosudbe liječnika, osobito s obzirom na lokalne uvjete.
  • Kao i u svim sustavima procjene rizika, rizik će biti precijenjen u zemljama sa smanjenom stopom smrtnosti od KVB-a i podcijenjen ako raste.
  • U bilo kojoj dobi, čini se da je rizik niži za žene nego za muškarce. To je obmanjujuće budući da na kraju, više žena nego muškaraca umre od KVB-a. Pregled grafikona pokazuje da je njihov rizik samo odgođen za 10 godina.

Rizik može biti veći od naznačenog u grafikonu u:

  • Niski socioekonomski status, socijalna izolacija ili nedostatak socijalne potpore
  • Pretili ispitanici, osobito u slučaju središnje pretilosti
  • U slučaju preuranjene kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj anamnezi
  • Ispitanici s niskim HDL kolesterolom ili visokim trigliceridima
  • Ispitanici s dokazima pretkliničke ateroskleroze (smanjeni brahijalni indeks gležnja, dokazi o snimanju kao rezultat CT-a koronarnog kalcija ili skeniranja karotidne arterije)