In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Odricanje

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Croatian)Autorska prava

 • Autorska prava © na program HeartScore® koji se temelji na webu i njegov sadržaj u vlasništvu su isključivo Europskog kardiološkog društva (ESC).  Sva prava pridržana.
 • Materijali ESC-a zaštićeni autorskim pravima ne smiju se reproducirati u cijelosti ili djelomično od strane osoba, organizacija ili tvrtki osim ESC-a, njegovih podružnica, odjela i jedinica bez prethodnog pisanog odobrenja ESC-a.

Uvjeti uporabe

 • HeartScore® je program za procjenu i upravljanje rizikom usmjeren na pružanje podrške kliničkim liječnicima u optimizaciji osobnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Namijenjen je samo za korištenje od strane zdravstvenih djelatnika, a ne šire javnosti. Nikakve informacije sadržane u ovom dokumentu ne smiju se razumjeti niti koristiti od strane bilo koje osobe kao zamjena za dobivanje medicinskog savjeta ili liječenja od liječnika.
 • ESC ne daje stručnu medicinsku procjenu, savjete, dijagnozu, liječenje ili odobrenje, već liječnicima daje alat za procjenu rizika kako bi bolje identificirali pacijente s visokim ukupnim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti. ESC ni u kojem slučaju neće biti odgovoran korisniku ili bilo kome drugom za bilo koju donesenu odluku ili radnju koja se oslanja na informacije sadržane u programu HeartScore® koji se temelji na webu ili se pružaju pomoću njega, niti za bilo kakvu slučajnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
 • HeartScore® i objavljeni papirnati grafikoni Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti neznatno se razlikuju. Do toga je došlo zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki spol. Program HeartScore® koristi Cox-model sa spolom kao faktorom rizika. Ako imate bilo kakvih dvojbi o korištenju programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirnate grafikone.
 • Ovo mrežno mjesto ne pohranjuje niti ne dobiva sredstva od oglašavanja.

Obavijest o zaštiti privatnosti

Europsko kardiološko društvo (ESC) predano je zaštiti privatnosti svojih korisnika programa HeartScore i usvojilo je ovu izjavu o privatnosti kako bi upravljalo našim ponašanjem i dokumentiralo našu predanost zaštiti privatnosti:

 • Ako nam izričito i afirmativno dostavite bilo kakve osobne podatke, te podatke nećemo dijeliti ni s jednom drugom stranom. Nećemo vas kontaktirati osim ako sami ne zatražite da vas kontaktiramo.
 • Od informacija koje smo saznali o vama tijekom vašeg posjeta ovom mrežnom mjestu, pohranjujemo samo sljedeće: vaše podatke za prijavu na ESC mrežne usluge s kojih pristupate programu HeartScore koji se temelji na webu, datum i vrijeme, medicinske podatke vaših pacijenata i preglednik korišten za pristup našem mrežnom mjestu. Medicinski podaci vašeg pacijenta i vaši osobni podaci mogu se izbrisati nakon što pošaljete zahtjev na adresu www.heartscore@escardio.org.
 • U okviru francuskog i europskog zakonodavstva sve privatne i nominalne podatke šifrira i obrađuje Europsko kardiološko društvo na namjenskim poslužiteljima čiji je domaćin partner koji ima sve sporazume u pogledu zaštite zdravstvenih podataka i propisa. Podacima ne može pristupiti nitko osim liječnika i osoblja ograničenih ovlasti u ESC-u.
 • Odgovornost je liječnika osigurati da njegovi/njezini pacijenti budu svjesni da će njihovi osobni medicinski podaci biti šifrirani i sigurno pohranjeni na poslužitelju ESC-a te zatražiti njihovo odobrenje prije nastavka.

Prihvaćanjem ovog odricanja od odgovornosti i korištenjem programa HeartScore pristajete na sljedeće:

 • Jamčite da će vaši pacijenti biti obaviješteni da će njihovi medicinski podaci biti pohranjeni na namjenskim poslužiteljima čiji će domaćin biti partner koji ima sve ugovore koji se odnose na zaštitu zdravstvenih podataka i propisa (web verzija) ili na vašem računalu (verzija za osobna računala)
 • Prije nastavka pribavite pristanak pacijenta koristeći obrazac pristanka pacijenta koji je dostavilo Europsko kardiološko društvo. Podaci će biti šifrirani i pohranjeni na sigurnom.
 • Uskladite se s važećim zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka u zemlji u kojoj obavljate praksu.
 • Uskladite se s pravima pacijenata na pristupanje, ispravljanje ili brisanje njihovih osobnih medicinskih podataka, sukladno 3. odjeljku Europske uredbe 2016/679 koji se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, ako vaši pacijenti žele iskoristiti to pravo. Podatci o pacijentu mogu se izbrisati izravno u mrežnoj aplikaciji HeartScore.
 • Važno je da se zaštitite od neovlaštenog pristupa vašoj lozinki i računalu. Obavezno se odjavite kada završite s korištenjem zajedničkog računala.

Ovo odricanje od odgovornosti regulira i tumači se u skladu s francuskim zakonima za koje je nadležan sud u Grasseu, Francuska.

Registracija u program HeartScore® koji se temelji na webu pokazuje da prihvaćate odredbe i uvjete navedene u ovom odricanju od odgovornosti.