In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikatori

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Croatian)Procjena rizika uz pomoć aplikacije SCORE: Kvalifikatori

  • Grafikone je potrebno upotrebljavati u svjetlu znanja i prosudbe liječnika, osobito s obzirom na lokalne uvjete.
  • Kao i u svim sustavima procjene rizika, rizik će biti precijenjen u zemljama sa smanjenom stopom smrtnosti od KVB-a i podcijenjen ako stopa smrtnosti raste.
  • U bilo kojoj dobi, pokazuje se niži rizik za žene nego za muškarce. To može dovesti do pogrešnog zaključka, budući da više žena nego muškaraca umire od KVB-a. Pregled grafikona pokazuje da je njihov rizik samo odgođen za 10 godina.

Rizik može biti veći od naznačenog u grafikonu u slučaju:

  • Niskog socioekonomskog statusa, socijalne izolacije ili nedostatka socijalne potpore
    Pretili ispitanici, osobito u slučaju središnje (abdominalne) pretilosti
  • U slučaju preuranjene kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj anamnezi
  • Ispitanici s niskim HDL kolesterolom ili visokim trigliceridima
  • Ispitanici s dokazima pretkliničke ateroskleroze (smanjen pedobrahijalni indeks gležnja, nalaz povišenog CT koronarnog kalcij
  • skora ili snimanje karotidnih arterija).