In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Često postavljana pitanja

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Croatian)1/ Što je HeartScore ®?
2/ Što je projekt SCORE?
3/Tko može koristiti HeartScore®?
4/Želio bih koristiti HeartScore®, ali nemam sustav Windows na svojem računalu
5/ Na koje zemlje se odnosi HeartScore®?
6/ Koji model u programu HeartScore® trebam izabrati?
7/Čuo/la sam da će nacionalne verzije programa HeartScore® biti dostupne, je li to točno?
8/Želim znati više o konceptu rizika koji se koristi u programu HeartScore.
9/Želim koristiti HeartScore®, ali sam zabrinut da upotreba programa može utjecati na način na koji liječim svoje pacijente.
10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
11/ Živim izvan Europe i želim koristiti HeartScore® na svojim pacijentima. Koji model trebam koristiti?
12/ Koji tipovi pacijenata bi imali koristi od korištenja programa HeartScore®?
13/ Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®, koga trebam kontaktirati?
14/Je li moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB-a?
15/ Želim koristiti HeartScore® na pacijentima koji su oboljeli od dijabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao neovisni faktor rizika. Kamo ću uvrstiti te pacijente?
16/ Razmatram mogućnost korištenja programa HeartScore® ali me zabrinjava činjenica da program ne obuhvaća indeks tjelesne mase kao neovisan faktor rizika.
17/ Primijetio/primijetila sam da su predviđanja rizika u programu HeartScore® različita od objavljenih grafikona rizika SCORE.
18/ Razmatranje Bolesnika
19/ Kako mogu dobiti papirnatu verziju novih Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti?
20/ Koji je razlog za ponovno uvrštavanje određenih europskih zemalja u regije niskog rizika?
21/ Odjeljak FAQ ne sadrži odgovor na moja pitanja, što trebam učiniti?

1/ Što je HeartScore ®?
HeartScore® je internetski program za predviđanje i upravljanje rizikom namijenjen pružanju podrške kliničkim liječnicima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Program HeartScore® koji se temelji na webu zasniva se na internetskoj tehnologiji i koristi funkciju rizika i podatke iz projekta SCORE. Program HeartScore® koji se temelji na webu procjenjuje rizik od kardiovaskularne smrti, na temelju dobi, spola, pušačkih navika, krvnog tlaka i krvnog kolesterola ili ukupnog omjera kolesterolal/HDL-a. Prikazuje apsolutni KVB rizik u pravougaonom grafikonu i doprinos promjenjivih čimbenika rizika ukupnom riziku u kružnom grafikonu. Očekivani učinak intervencije izračunava se iz velikih randomiziranih kliničkih ispitivanja hipertenzije i hiperkolesterolemije. Na kraju konzultacije, liječnik može ispisati zdravstvene savjete pojedinca na temelju njegovog stvarnog profila rizika. Trenutačno su dostupne Europske (Visoke i Niske) i Nacionalne verzije. Međutim, program je osmišljen tako da se može nositi s njegovom prilagodbom lokalnim uvjetima (nacionalni kalibrirani grafikoni i prijevod) od strane Nacionalnih kardioloških društava. Europske verzije programa HeartScore ® trenutačno su dostupne na engleskom jeziku i uključuju dva modela:

"Europski niski rizik" za Andoru, Austriju, Belgiju, Cipar*, Dansku, Finsku, Francusku*, Njemačku*, Grčku*, Island, Irsku, Izrael, Italiju, Luksemburg, Maltu, Monako,Nizozemsku*, Norvešku, Portugal, San Marino, Sloveniju,Španjolsku*, Švedsku*, Švicarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo
"Europski visoki rizik" za Bosnu i Hercegovinu*, Hrvatsku*, Češku *, Estoniju*, Mađarsku, Litvu, Crnu Goru, Maroko, Poljsku*, Rumunjsku*, Srbiju, Slovačku*, Tunis i Tursku*; i uz vrlo visok rizik (HeartScore® može podcijeniti rizik u njima): Albanija, Alžir, Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Bugarska, Egipat, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Latvija, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Ruska Federacija *, Sirijska Arapska Republika, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan. Napomena: *Dostupne su nacionalne verzije programa HeartScore®.

Upotrijebljeni model izračuna temelji se na projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: "Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) s više od 200 000 pojedinaca. Nacionalni modeli temeljit će se na kalibraciji ove funkcije prema nacionalnoj statistici mortaliteta. Napomena: Ažurirani, ponovno kalibrirani grafikoni sada su dostupni za Belgiju, Njemačku, Grčku, Nizozemsku, Španjolsku, Švedsku i Poljsku.

2/ Što je projekt SCORE?
Europsko kardiološko društvo (ESC) pokrenulo je razvoj novog sustava procjene rizika (SCORE) koristeći podatke iz 12 europskih kohortnih studija (N= 205,178) koja obuhvaćaju široku geografsku raspodjelu zemalja na različitim razinama kardiovaskularnih rizika. SCORE podaci sadrže više od 3 milijuna osoba-godina promatranja i 7.934 kardiovaskularna događaja sa smrtnim ishodom.

3/ Tko može koristiti HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za primjenu u kliničkoj praksi, a mogu ga koristiti klinički liječnici, medicinske sestre i bilo koji drugi zdravstveni djelatnici uključeni u primarnu prevenciju KVB-a. HeartScore® se može koristiti i u svrhe istraživanja. HeartScore® nije namijenjen za korištenje od strane osoba bez kliničke pozadine. Poruka koju prenosi HeartScore® vezana uz apsolutni i relativni KVB rizik pojedinca nikada ne smije biti samostalna i uvijek je moraju prenijeti zdravstveni djelatnici. Informacije o riziku potrebno je pažljivo prilagoditi resursima pojedinih bolesnika. Namjera programa HeartScore® koji se temelji na webu nije nametanje nepotrebnog znanja o riziku velikoj skupini ljudi ako nisu spremni nositi se s predloženim promjenama životnog stila. Ideja je da liječnik i pacijent zajedno odrede smanjenje rizika koje će dati najbolje rezultate i koje će biti prilagođeno pojedinom pacijentu i njegovoj sposobnosti da se nosi s tim promjenama životnog stila. Program HeartScore® koji se temelji na webu može se koristiti i u slučajevima kada postoji sumnja da u slučaju određenog pacijenta postoji visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili je pacijentu potreban pregled njegovog profila rizika i sugestije o tome kako se ona može promijeniti.

4/ Želio bih koristiti HeartScore®, ali nemam sustav Windows na svojem računalu
Upotreba Windowsa kao operacijskog sustava nije obavezna u slučaju programa HeartScore® koji se temelji na webu. Međutim, unatoč stalnom nastojanju da posjetiteljima našeg mrežnog mjesta osiguramo vrhunski doživljaj pregledavanja, moguće je da se naša mrežna mjesta ne prikazuju u vašem pregledniku onako kako bismo željeli, osobito ako upotrebljavate stariju verziju preglednika Internet Explorer.
Ovo je mrežno mjesto optimizirano za najnovije verzije sljedećih preglednika:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS i Android)
  • Safari (samo Mac i iOS, jer je verzija sustava Windows napuštena)
  • Firefox (Mac, Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (Mac, Windows). 

Također imajte na umu da još uvijek možete koristiti grafikone rizika SCORE u papirnatom obliku. Grafikoni rizika SCORE-a dio su Četvrtih europskih smjernica o sprječavanju KVB-a. Sažetak smjernica objavljen je i u časopisu European Heart Journal i u časopisu European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/ Na koje zemlje se odnosi HeartScore®?
Program HeartScore® koji se temelji na webu izrađen je za upotrebu od strane europskih kliničara i liječnika u zemljama u kojima ESC predstavlja Nacionalno kardiološko društvo.

6/ Koji model u programu HeartScore® trebam izabrati?
Za verziju European HeartScore® morate birati između Europskih ljestvica Niskog i Visokog Rizika. Za nacionalne verzije, budući da prvo morate izabrati zemlju u kojoj obavljate svoju preventivnu aktivnost, zapravo ne birate model, osim ako je za ovu zemlju dostupno mnogo modela.

7/ Čuo/la sam da će nacionalne verzije programa HeartScore® biti dostupne, je li to točno?
Program HeartScore® koji se temelji na webu trenutačno je dostupan na engleskom jeziku za europsku verziju i pokrenuto je nekoliko nacionalnih verzija. Za više informacija o razvoju aplikacije HeartScore® u vašoj državi obratite se svom Nacionalnom kardiološkom društvu.

8/ Želim znati više o konceptu rizika koji se koristi u programu HeartScore.
Apsolutni rizik od KVB-a definira se kao vjerojatnost kliničkog događaja (ovdje: smrt zbog kardiovaskularne bolesti) koja se događa osobi unutar određenog vremenskog raspona. Predviđanje u godinama postavljeno je na 10 godina. KVB grafikon apsolutnog rizika sastoji se od tri trake: lijeva traka je rizik pacijenta na datum pregleda. Pokazuje apsolutni rizik bolesnika od razvoja KVB-a u narednom desetogodišnjem razdoblju (1). Srednja traka prikazuje relativni rizik. Ovaj grafikon može se upotrijebiti kako bi se mlađim osobama s niskim ukupnim rizikom pokazalo da u odnosu na druge u njihovoj dobnoj skupini, njihov rizik može biti mnogo puta veći nego što je potrebno. To može pomoći kao motivacija za odluke o izbjegavanju pušenja, zdravoj prehrani i tjelovježbi, kao i označavanju onih koji mogu postati kandidati za dobivanje lijekova. Desni stupac pokazuje rizik ako bolesnik ostvari ciljeve liječenja. Treba napomenuti da se program HeartScore® temelji na predviđanju događaja i predstavlja veliki odmak od anketa o populaciji (grupama) prema pojedincima. Stoga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerojatnost da će se nešto dogoditi.

9/ Želim koristiti HeartScore®, ali sam zabrinut da upotreba programa može utjecati na način na koji liječim svoje pacijente.
Program HeartScore® koji se temelji na webu nije razvijen kako bi zamijenio kliničku prosudbu liječnika, već kako bi ih podržao i dopunio. Program HeartScore® koji se temelji na webu ne utječe na način na koji biste trebali liječiti svoje pacijente niti na razinu rizika od početka liječenja. Ovo je, naravno, još uvijek vaš izbor kao liječnika. U skladu s Europskim Smjernicama za Prevenciju KVB-a, preporučuje se započeti liječenje ako rizik od smrti kardiovaskularnih bolesti u trajanju od 10 godina prelazi 5%. U slučaju mlađih pojedinaca treba koristiti grafikon relativnog rizika. Jednostavnim pisanjem preko dobnog okvira može se promijeniti dob pacijenta. Ako 10-godišnji rizik prelazi 5%, liječenje treba započeti.

10/ Kada će HeartScore® biti ažuriran?
HeartScore® je ponuđen za nacionalnu uporabu svih 50 društava članica ESC-a. Verzije za pojedine zemlje razvit će se u bliskoj suradnji s Nacionalnim društvima kardiologa. Kako biste dobili više informacija o razvoju programa HeartScore® za vašu zemlju obratite se svojem Nacionalnom društvu kardiologa ili posjetite sljedeću adresu: www.heartscore.org

11/ Živim izvan Europe i želim koristiti HeartScore® na svojim pacijentima. Koji model trebam koristiti?
Procjene rizika u programu koji se temelji na webu zasnivaju se na projektu SCORE koji uključuje isključivo podatke iz Europe. Ako želite koristiti program koji se temelji na webu u zemljama izvan zemalja članica ESC-a, to radite po vlastitom nahođenju i na vašu isključivu odgovornost.

12/ Koji tipovi pacijenata bi imali koristi od korištenja programa HeartScore®?
HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti na svim muškim i ženskim pacijentima u dobi između 40 i 65 godina koje imate u svojoj ordinaciji/klinici. Program HeartScore® koji se temelji na webu može se koristiti u slučajevima kada postoji sumnja da jedan pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent zahtijeva pregled svog profila rizika i prijedloge o tome kako se on može promijeniti.

13/ Imam neke ideje o tome kako poboljšati HeartScore®, koga trebam kontaktirati?
Ako imate bilo kakav prijedlog, obratite nam se.

14/ Je li moguće koristiti HeartScore® za sekundarnu prevenciju KVB-a?
HeartScore® namijenjen je samo primarnoj prevenciji. Model SCORE koji se koristi za ocjenu rizika sadrži samo podatke o osobama bez utvrđene bolesti. Međutim, kako je definirano u Europskim Smjernicama za Prevenciju KVB-a, bolesnici s utvrđenim KVB-om su po definiciji izloženi visokom ukupnom riziku od daljnjih kardiovaskularnih događaja.

15/ Želim koristiti HeartScore® na pacijentima koji su oboljeli od dijabetesa; međutim, HeartScore® ne uključuje dijabetes kao neovisni faktor rizika. Kamo ću uvrstiti te pacijente?
U Europskim Smjernicama za Prevenciju KVB-a, ne preporučuje se procjenjivati rizik u slučaju pacijenata oboljelih od dijabetesa. Zbog nedostatka kontrole glukoze smatraju da su već izloženi visokom riziku te ih stoga treba tretirati maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz studije SCORE i u ovoj studiji definicija šećerne bolesti varira u 12 centara koji su dostavili svoje podatke. SCORE grupa aktivno traži načine za uključivanje dijabetesa u model, ali će trebati određeno vrijeme dok se ovaj zadatak ne ispuni.

16/ Razmatram mogućnost korištenja programa HeartScore® ali me zabrinjava činjenica da program ne obuhvaća indeks tjelesne mase kao neovisan faktor rizika.
Dodavanje indeksa tjelesne mase (ITM) modelu testirano je nekoliko puta, a ITM se pokazao kao vrlo slab čimbenik rizika za KVB. Također, dodavanje ITM-a ne poboljšava sposobnost predviđanja rizika.

17/ Primijetio/primijetila sam da su predviđanja rizika u programu HeartScore® različita od objavljenih grafikona rizika SCORE.
Ako usporedite HeartScore® s objavljenim papirnatim grafikonima Europskih smjernica za prevenciju KVB-a, primijetit ćete manje razlike. Do toga je došlo zbog korištenja dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki spol. HeartScore® koristi Cox-model sa spolom kao čimbenikom rizika. Ako imate bilo kakvih dvojbi o korištenju programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirnate grafikone.

18/ Razmatranje Bolesnika
Program HeartScore® koji se temelji na webu ne mijenja potrebu uspoređivanja resursa pacijenta sa stvarnim opterećenjem rizikom. Ako je pacijent u situaciji koja u tom određenom trenutku isključuje velike promjene životnog stila ili ako je pacijent karakteriziran s nekoliko nepromjenjivih faktora rizika, program treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja. Nekim pacijentima ovaj način predstavljanja osobnih predviđanja za budućnost može se činiti opterečujući. Treba zapamtiti da se on temelji "samo" na vjerojatnostima. Nikad zapravo ne znamo tko izbjegava razvoj KVB zbog liječenja.

19/ Kako mogu dobiti papirnatu verziju novih Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti?
Izvršni sažetak i cjelokupni tekst dostupni su u PDF formatu u odjeljku smjernica na mrežnoj stranici ESC-a.

20/ Koji je razlog za ponovno uvrštavanje određenih europskih zemalja u regije niskog rizika?
Činjenica da se smrtnost od KVB-a smanjila u mnogim europskim zemljama znači da više zemalja sada spada u kategoriju niskog rizika. Iako je svaka granična točka proizvoljna i otvorena za raspravu, u tim smjernicama se granične točke temelje na KVB-u iz 2008. godine I mortalitetu od dijabetesa u populaciji u dobi od 45–74 godine (220/100 000 u u slučaju muškaraca i 160/100 000 u slučaju žena). To definira 21 državu i označava točku na kojoj postoji mjerljiv odmak od 22. zemlje (Češka Republika). Ovaj popis temelji se na europskim zemljama članicama ESC-a. Međutim, nekoliko europskih zemalja nisu članice ESC-a jer nemaju Nacionalno društvo kardiologa, ili još nisu primljene u EU članstvo. Uz to, JTF (Joint Task Force) smatra da je razumno pogledati i u mediteranske zemlje koje su članice ESC-a, ali koje nisu strogo „europske" u terminima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO). Vrlo rizične države: Neke europske zemlje imaju razine rizika koje su više nego dvostruko veće od mortaliteta uzrokovanog KVB-om od 220/100000 u slučaju muškaraca korištenih za definiranje zemalja s niskim rizikom. Omjer muškaraca i žena manji je nego u zemljama niskog rizika, što upućuje na veći problem za žene. Čak i grafikoni visokog rizika mogu podcijeniti rizik u tim zemljama. Zemlje s rizikom od mortaliteta izazvanim kardiovaskularnim bolestima od >500/100 000 za muškarce i >250/100 000 za žene navedene su na slici 3. Sve preostale zemlje su zemlje visokog rizika.

21/ Odjeljak FAQ ne sadrži odgovor na moja pitanja, što trebam učiniti?
Ako imate bilo kakav upit o programu HeartScore® koji nije obrađen u Često postavljanim pitanjima, obratite nam se.