In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Korduma kippuvad küsimused

HeartScore Estonia1. Mis on SüdameSkoor®?

2. Mis on SCORE projekt?

3. Kes saavad HeartScore®-i kasutada?

4. Sooviksin kasutada rakendust HeartScore®, kuid minu arvutis pole Windowsi

5. Millistes riikides on SüdameSkoor® rakendatav?

6. Millise SüdameSkoor® mudeli peaksin valima?

7. Olen kuulnud, et SüdameSkoor® riiklikud versioonid saavad tulevikus kättesaadavaks, on see tõsi?

8. Tahaksin rohkem teada saada SüdameSkoor® riskikontseptsiooni kohta.

9. Ma sooviksin kasutada SüdameSkoor®, aga olen mures, et programmi kasutamine segab viisi, kuidas ma patsiente ravin.

10. Millal SüdameSkoor® uuendatakse?

11. Ma elan väljaspool Euroopat ja sooviksin oma patsientidega kasutada SüdameSkoor® . Millist mudelit peaksin kasutama?

12. Millist tüüpi patsiendid saaksid kasu SüdameSkoor® kasutamisest?

13. Mul on ideid SüdameSkoor® täiendamiseks. Kellega peaksin ühendust võtma?

14. Kas on võimalik kasutada SüdameSkoor® SVH sekundaarseks ennetamiseks?

15. Sooviksin kasutada SüdameSkoor® diabeediga patsientide puhul, kuid SüdameSkoor® ei sisalda diabeeti kui iseseisvat riskifaktorit. Kuidas neile patsientidele vastu tulla?

16. Ma kaalun SüdameSkoor® kasutamist, kuid olen mures, sest programm ei sisalda kehamassiindeksit kui iseseisvat riskifaktorit.

17. Märkasin, et SüdameSkoor® riskiennustused erinevad varem ilmunud SCORE riskitabelite omadest.

18. Patsientidele mõeldes

19. Kuidas saaksin  Euroopa SVH ennetamise ravijuhiste paberversiooni?

20. Mis on mõnede Euroopa riikide madala riskiga piirkondadeks ümbernimetamise põhjused?

21. KKK ei vasta mu küsimustele, mida peaksin tegema?

1- Mis on HeartScore®?

HeartScore® on riskiprognoosi ja -halduse veebipõhine programm, mille eesmärk on toetada haiglas praktiseerivaid arste individuaalse südame-veresoonkonna riski vähendamise optimeerimisel. HeartScore® veebipõhine programm põhineb interneti tehnoloogial ja kasutab SCORE projekti riskifunktsiooni ja andmeid. HeartScore® veebipõhine programm hindab südame-veresoonkonna surma riski vanuse, soo, suitsetamisharjumuste, vererõhu ja vere kolesterooli või üldkolesterooli/HDL-i suhte põhjal. See näitab tulpdiagrammil absoluutset SVH riski ja sektordiagrammil muudetavate riskitegurite osakaalu koguriskis. Sekkumise oodatav mõju on arvutatud suurte randomiseeritud hüpertensiooni ja hüperkolesteroleemia kliiniliste uuringute põhjal. Konsultatsiooni lõpus võib arst trükkida isiku tervisealased nõuanded vastavalt tema tegelikule riskiprofiilile. Praegu on saadaval Euroopa (kõrge ja madal) ja riiklikud versioonid. Programm on siiski loodud nii, et see vastaks kohalikele tingimustele (riiklikud kalibreeritud kaardid ja tõlge), mille on koostanud riiklikud kardioloogiaühingud. Euroopa HeartScore®-i versioonid on praegu saadaval inglise keeles ja sisaldavad kahte mudelit:

"Euroopa madal risk" Andorra, Austria, Belgia, Küprose*, Taani, Soome, Prantsusmaa*, Saksamaa*, Kreeka*, Islandi, Iirimaa, Iisraeli, Itaalia, Luksemburgi, Malta, Monaco, Madalmaade*, Norra, Portugali, San Marino, Sloveenia, Hispaania*, Rootsi*, Šveitsi ja Ühendkuningriigi jaoks
"Euroopa kõrge risk" Bosnia ja Hertsegoviina*, Horvaatia*, Tšehhi Vabariigi*, Eesti*, Ungari, Leedu, Montenegro, Maroko, Poola*, Rumeenia*, Serbia, Slovakkia*, Tuneesia ja Türgi* jaoks ning väga kõrge risk (HeartScore® võib nende puhul riski alahinnata) Albaania, Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaani, Bulgaaria, Egiptuse, Gruusia, Kasahstani, Kõrgõzstani, Läti, Makedoonia (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik), Moldova, Venemaa Föderatsiooni*, Süüria Araabia Vabariigi, Tadžikistani, Türkmenistani, Ukraina ja Usbekistani jaoks. Märkus: *Saadaval on HeartScore®-i riiklikud versioonid.

Kasutatud arvutusmudel põhineb SCORE projektil (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:""Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project""). European Heart Journal (2003) 24:987-1003), mis hõlmab rohkem kui 200 000 inimest. Riiklikud mudelid põhinevad selle funktsiooni kalibreerimisel vastavalt riikliku suremuse statistikale. Märkus: Uuendatud, uuesti kalibreeritud kaardid on nüüd saadaval Belgia, Saksamaa, Kreeka, Madalmaade, Hispaania, Rootsi ja Poola jaoks.

2- Mis on SCORE projekt?

Euroopa Kardioloogia Ühing algatas uue riskihindamissüsteemi (SCORE) väljatöötamise, kasutades 12 Euroopa kohordiuuringu (N = 205 178) andmeid, mis hõlmasid riikide suurt geograafilist ulatust, kus südame-veresoonkonna riskide tase oli erinev. SCORE'i andmed sisaldavad enam kui 3 miljonit inimaastat kestnud jälgimist ja 7934 surmaga lõppenud südame-veresoonkonna sündmust.

3- Kes saavad HeartScore®-i kasutada?

HeartScore® on välja töötatud kasutamiseks kliinilises praktikas ning seda võivad kasutada nii arstid kui ka meditsiiniõed ja kõik teised SVH esmase ennetusega seotud tervishoiutöötajad. HeartScore®-i võib kasutada ka uurimuslikel eesmärkidel. HeartScore® ei ole mõeldud kasutamiseks inimestel, kelle kliiniline taust on teadmata. HeartScore®-i edastatud sõnumit inimese absoluutse ja suhtelise SVH riski kohta ei tohi kunagi esitada eraldiseisevalt ja seda peavad alati edastama tervishoiutöötajad. Riskiteavet tuleb hoolikalt kohandada vastavalt individuaalsete patsientide ressurssidele. HeartScore®-i veebipõhise programmi eesmärk ei ole sundida suurt hulka inimesi ebavajalikke riskiteadmisi õppida tundma, kui nad ei ole valmis kavandatud elustiili muutustega toime tulema. Mõte on selles, et arst ja patsient määravad koos kindlaks riski vähendamise kava, mis annab parimad tulemused ja mida kohandatakse vastavalt patsiendi individuaalsele olukorrale ja tema võimele toime tulla nende elustiili muutustega. HeartScore®-i veebipõhist programmi võib kasutada ka juhul, kui tekib kahtlus, kas teatud patsiendil on suur risk südame-veresoonkonna haiguse tekkeks või vajab patsient ülevaadet oma riskiprofiilist ja soovitusi selle muutmiseks. 

4- Sooviksin kasutada rakendust HeartScore®, kuid minu arvutis pole Windowsi

Windowsi kasutamine operatsioonisüsteemina pole veebipõhise programmi HeartScore® puhul nõutav. Vaatamata pidevale püüdlusele tagada meie veebisaidi külastajatele parim sirvimiskogemus, võib siiski juhtuda, et meie veebisaite ei kuvata teie brauseris nii, nagu sooviksime, eriti kui kasutate Internet Exploreri vanemat versiooni.

See veebileht on optimeeritud järgmiste brauserite uusimate versioonide jaoks:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS ja Android)
  • Safari (ainult Mac ja iOS, kuna Windows'i versioonist loobutakse)
  • Firefox (Mac, Windows)
  • Internet Explorer
  • Opera (Mac, Windows). 

Pange tähele, et teil on endiselt võimalus kasutada paberkandjal SCORE'i riskikaarte. SCORE riskikaardid on osa neljandast SVH ennetamise Euroopa juhistest. Juhiste kommenteeritud kokkuvõte on avaldatud nii väljaandes European Heart Journal kui ka European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation..

5- Millistes riikides HeartScore® kehtib?

HeartScore®-i veebipõhine programm on loodud kasutamiseks Euroopa arstidele ja arstidele riikides, kus ESC-d esindab riiklik kardioloogiaühing.

6- Millise HeartScore® mudeli peaksin valima?

Euroopa HeartScore®-i versiooni jaoks peate valima Euroopa madala ja kõrge riskiga kaartide vahel. Riikliku versiooni jaoks, kuna peate esmalt valima riigi, kus oma ennetustegevusega tegelete, ei valita tegelikult mudelit, välja arvatud juhul, kui selle riigi jaoks on saadaval palju mudeleid.

7- Olen kuulnud, et HeartScore®-i riiklikud versioonid on saadaval, on see õige?

HeartScore®-i veebipõhine programm on praegu saadaval Euroopa versiooni jaoks inglise keeles ja on avaldatud mitu riiklikku versiooni. Lisateabe saamiseks HeartScore®-i arendamise kohta teie riigis võtke ühendust oma riikliku kardioloogiaühinguga. 

8- Sooviksin saada rohkem teavet HeartScore'i rakenduses kasutatava riskikontseptsiooni kohta.

Absoluutne SVH risk on defineeritud kui kliinilise juhtumi tõenäosus (siin: SVH surm), mis toimub isikuga teatud ajavahemiku jooksul. Prognoos aastates on seatud 10 aastale. SVH absoluutse riski kaart koosneb kolmest tulbast: vasak tulp on patsiendi risk läbivaatuse kuupäeval. See näitab patsiendi absoluutset SVH juhtumi riski järgmise kümne aasta jooksul (1). Keskmine tulp näitab suhtelist riski. Seda kaarti võib kasutada selleks, et näidata madala koguriskiga noorematele inimestele, et võrreldes teiste nende vanuserühma kuuluvate inimestega võib nende risk olla mitu korda suurem kui vajalik. See võib aidata motiveerida otsuseid suitsetamise vältimise, tervisliku toitumise ja füüsilise koormuse kohta ning märgistada neid, kes võivad hakata ravimit saama. Parem tulp näitab riski, kui patsient saavutab ravieesmärgid. Pange tähele, et HeartScore®-i veebipõhine programm on juhtumi ennustamiseks ja kujutab endast suurt sammu rahvastiku-uuringutest (rühmadest) üksikisikute suunas. Seetõttu on oluline teha patsiendile selgeks, et programm viitab millegi juhtumise tõenäosusele.

9- Sooviksin kasutada HeartScore®-i, kuid olen mures, et programmi kasutamine võib mõjuta seda, kuidas oma patsiente ravin.

HeartScore®-i veebipõhine programm ei ole välja töötatud arsti kliinilise hinnangu asendamiseks, vaid selle toetamiseks ja täiendamiseks. HeartScore®-i veebipõhine programm ei mõjuta seda, kuidas patsiente ravida või millise riskitaseme juures ravi alustate. See on endiselt teie kui arsti valik. SVH ennetamise Euroopa ravijuhiste kohaselt on soovitatav alustada ravi juhul, kui südame-veresoonkonna haiguste 10-aastane surmarisk ületab 5%. Nooremate inimeste puhul tuleb kasutada suhtelise riski kaarti. Lihtne vanuse märkeruudu ülekirjutamine võib muuta patsiendi vanust. Kui 10-aastane risk ületab 5%, tuleb alustada ravi.

10- Millal HeartScore®-i uuendatakse?

HeartScore®-i on pakutud riiklikuks kinnitamiseks kõigile 50 ESC liikmesühingule. Riigipõhised versioonid töötatakse välja tihedas koostöös riiklike kardioloogiaühingutega. Lisateabe saamiseks HeartScore®-i arendamise kohta oma riigis võtke ühendust oma riikliku kardioloogiaühinguga või külastage veebilehte http://www.heartscore.org/.

11- Ma elan väljaspool Euroopat ja sooviksin oma patsientidega kasutada HeartScore®-i. Millist mudelit peaksin kasutama?

Veebipõhise programmi riskihinnangud põhinevad projektil SCORE, mis sisaldab üksnes Euroopa andmeid. Kui soovite veebipõhist programmi kasutada riikides, mis ei kuulu ESC liikmesriikidesse, teete seda omal äranägemisel ja omal vastutusel. 

12- Millised patsiendid saaksid HeartScore®-i kasutamisest kasu?

HeartScore® on välja töötatud südame-veresoonkonna haiguste esmaseks ennetamiseks ja seda võib kasutada kõigi 40-65-aastaste mees- ja naispatsientide puhul, kellega oma kliinikus kohtute. HeartScore®-i veebipõhist programmi võib kasutada juhul, kui tekib kahtlus, kas patsiendil on suur risk südame-veresoonkonna haiguse tekkeks, või vajab patsient ülevaadet oma riskiprofiilist ja soovitusi selle muutmiseks.

13- Mul on mõned ideed HeartScore®-i täiustamiseks, kellega peaksin ühendust võtma?

Kui teil on soovitusi, võtke meiega ühendust.

14- Kas on võimalik kasutada HeartScore®-i SVH sekundaarseks ennetamiseks?

HeartScore® on pühendatud ainult esmasele ennetamisele. Riskiskoori määramiseks kasutatud SCORE'i mudel sisaldab andmeid ainult inimestelt, kellel ei ole väljakujunenud haigust. Siiski, nagu on määratletud SVH ennetamise Euroopa ravijuhistes, on väljakujunenud SVHga patsientidel kõrge kogurisk hilisemate südame-veresoonkonna haigusjuhtumite tekkeks. 

15- Sooviksin kasutada HeartScore®-i diabeediga patsienditega, kuid HeartScore® ei sisalda diabeeti sõltumatu riskitegurina. Kuidas neid patsiente käsitleda?

SVH ennetamise Euroopa juhistes ei soovitata diabeediga patsientide riski hinnata. Neil on juba oma puuduliku glükoosisisalduse kontrolli tõttu kõrge risk ning neid tuleks seetõttu ravida maksimaalse intensiivsusega. HeartScore® kasutab SCORE uuringu andmeid ja selles uuringus erinesid andmeid esitanud 12 keskuse diabeedi määratlused. SCORE'i rühm otsib aktiivselt viise diabeedi lisamiseks mudelisse, kuid selle ülesande täitmine võtab aega.

16- Kaalun HeartScore®-i kasutamist, kuid mulle teeb muret asjaolu, et programm ei sisalda sõltumatu riskitegurina kehamassiindeksit.

Kehamassiindeksi (KMI) lisamist mudelisse on testitud mitu korda ja KMI on osutunud väga nõrgaks SVH riskiteguriks. Samuti ei paranda KMI lisamine programmi prognoosimisvõimet.

17- Märkasin, et HeartScore®-i riskiprognoosid erinevad avaldatud SCORE 'i riskikaartidest.

Kui võrdlete HeartScore®-i SVH ennetamise Euroopa ravijuhistes avaldatud paberkandjal kaartidega, täheldate väikseid erinevusi. Selle põhjuseks on kahe erineva statistilise mudeli kasutamine. Avaldatud kaartides kasutatakse Weibuli mudelit, millel on spetsiifilised mudelid kummagi soo jaoks. HeartScore® kasutab Cox-mudelit, mille korral on sugu riskiteguriks. Kui teil on HeartScore®-i kasutamise suhtes kahtlusi, on soovitatav kasutada avaldatud paberkandjal kaarte.

18- Patsiendi kaalutlused

HeartScore®-i veebipõhine programm ei muuda vajadust võrrelda patsiendi ressursse tegeliku riskikoormusega. Kui patsient on olukorras, mis konkreetsel ajahetkel välistab olulisi muudatusi elustiilis, või kui patsienti iseloomustavad mitmed mittemuudetavad riskitegurid, tohib programmi kasutada ainult pärast hoolikat kaalutlemist. Mõne patsiendi jaoks võib selline isikliku tulevikuprognoosi esitamise viis tunduda rõhuvana. Tuleb meeles pidada, et see põhineb tegelikult "ainult" tõenäosusel. Me ei tea kunagi, kelle puhul tegelikult õnnestub raviga haigust vältida. 

19- Kuidas saada SVH ennetamise uute Euroopa ravijuhiste paberversiooni?

Kommenteeritud kokkuvõte ja täistekst on kättesaadavad PDF-vormingus ESC veebisaidi ravijuhiste jaotises. 

20- Mis on mõnede Euroopa riikide madala riskiga piirkondadeks ümbernimetamise põhjused?

Asjaolu, et SVH suremus on paljudes Euroopa riikides vähenenud tähendab, et üha rohkem riike kuulub nüüd madala riskitasemega riikide kategooriasse.
Kuigi mis tahes otsustuspiir on meelevaldne ja aruteluks avatud, põhinevad käesolevate ravijuhiste piirväärtused 2008. aasta SVH ja diabeedi suremusel 45-74-aastastel patsientidel (220/100 000 meestel ja 160/100 000 naistel) .69 See määratleb 21 riiki
ja tähistab punkti, kus on märgatav erinevus enne 22. riiki (Tšehhi Vabariik).
Nimekiri põhineb Euroopa riikidel, mis on ESC liikmed.
Mitmed Euroopa riigid ei ole aga ESC liikmed, kuna neil ei ole riiklikku kardioloogiaühingut või need on väga väikesed. Lisaks pidas JTF mõistlikuks võtta vaatluse alla ka Vahemere piirkonna riigid, mis on ESC liikmed, kuid ei ole WHO
terminoloogia alusel "Euroopa".

Väga kõrge riskiga riigid : Mõnes Euroopa riigis on risk üle kahe korra suurem kui meeste SVH suremus 220/100 000, mida kasutatakse madala riskiga riikide määratlemiseks. Meeste ja naiste suhtarv on väiksem kui madala riskiga riikides, mis viitab tõsisele probleemile naiste hulgas. Isegi kõrge riskitaseme kaardid võivad nendes riikides riske alahinnata. Riigid, kus SVH suremuse risk on >500/100000 meestel ja >250/100000 naistel, on loetletud joonisel 3. Kõik ülejäänud riigid on kõrge riskiga riigid.

21- KKK ei vasta mu küsimustele, mida peaksin tegema?

Kui teil on programmi HeartScore® kohta küsimusi, mida KKK-s ei käsitleta, võtke meiega ühendust