In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vastutamatusesäte

HeartScore EstoniaAutoriõigus

HeartScore®-i veebipõhise programmi ja selle sisu kaitseb Copyright© ja see kuulub ainult Euroopa Kardioloogia Ühingule (ESC).  Kõik õigused kaitstud.
ESC-st erinevad isikud, organisatsioonid või ettevõtted, selle sidusettevõtted, osakonnad ja üksused, ei tohi ilma ESC eelneva kirjaliku loata täielikult ega osaliselt reprodutseerida ESC autoriõigusega kaitstud materjale.

Kasutustingimused

HeartScore® on riskihindamise ja -halduse programm, mille eesmärk on toetada arste individuaalse südame-veresoonkonna riski vähendamise optimeerimisel. See on ette nähtud kasutamiseks ainult tervishoiutöötajatele, mitte üldsusele. Kogu siin sisalduvat informatsiooni ei tohi mõista ega kasutada kui asendust arstilt meditsiinilise nõu või ravi saamisele.

ESC ei paku professionaalset meditsiinilist hindamist, nõustamist, diagnoosimist, ravi ega kinnitamist, vaid annab arstidele vahendi riski hindamiseks, et leida paremini patsiendid, kellel on suur südame-veresoonkonna haiguste tekkimise kogurisk. Ühelgi juhul ei vastuta ESC kasutaja ega kellegi teise ühegi otsuse või toimingu eest, mis on tehtud tuginedes HeartScore®-i veebipõhises programmis sisalduvale või selle kaudu edastatud teabele, ega ühegi juhusliku, kaudse, erilise või põhjusliku kahju eest.

HeartScore®-i ja SVH ennetamise Euroopa juhiste paberkandjal avaldatud kaartidel on väiksed erinevused. Selle põhjuseks on kahe erineva statistilise mudeli kasutamine. Avaldatud kaartides kasutatakse Weibuli mudelit, millel on spetsiifilised mudelid kummagi soo jaoks. Programm HeartScore® kasutab Cox-mudelit, mille korral on sugu riskiteguriks. Kui teil on HeartScore®-i kasutamise suhtes kahtlusi, on soovitatav kasutada avaldatud paberkandjal kaarte.

See sait ei majuta reklaame ega saa reklaamist rahalisi vahendeid.

Privaatsusteatis

ESC on pühendunud HeartScore'i kasutajate privaatsuse kaitsmisele ning on võtnud vastu käesoleva privaatsusavalduse, mis reguleerib meie käitumist ja dokumenteerib meie privaatsuse tagamisest kinnipidamise:

Kui esitate meile selgesõnaliselt ja kindlalt mis tahes isiklikku teavet, ei jaga me seda teavet ühegi teise osapoolega. Me ei võta teiega ühendust, kui te ei soovi, et me teiega ühendust võtaksime.

Selle saidi külastamisel saadud teabe põhjal salvestame ainult järgmised andmed: teie sisselogimisandmed ESC Online Services'i, mille kaudu on teil ligipääs HeartScore'i veebipõhisele programmile, kuupäev ja kellaaeg, teie patsientide meditsiinilised andmed ja brauser, mida kasutati meie saidile ligipääsemiseks. Teie patsiendi meditsiinilisi andmeid ja isikuandmeid saab kustutada, esitades taotluse aadressile heartscore@escardio.org.

Prantsusmaa ja Euroopa õigusaktide raames krüpteerib ja töötleb Euroopa Kardioloogia Ühing kõik era- ja isikuandmed spetsiaalsetes serverites, mida majutab partner, kellel on kõik terviseandmete kaitset ja eeskirju käsitlevad lepingud. Andmetele ei pääse juurde keegi peale arsti ja ESC piiratud juurdepääsuga personali.

Arst vastutab selle eest, et tema patsiendid oleksid teadlikud, et nende isiklikud meditsiinilised andmed krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt ESC serverisse, ning küsib enne jätkamist nende heakskiitu.

Selle vastutamatusesättega nõustudes ja HeartScore'i kasutades nõustute järgmisega.

Tagage, et teie patsiente teavitatakse sellest, et nende meditsiinilisi andmeid majutatakse spetsiaalsetes serverites, mida majutab partner, kellel on kõik terviseandmete kaitse ja eeskirjadega seotud lepingud. (veebiversiooni puhul) või teie arvutis (arvutiversiooni puhul)

Enne jätkamist küsige patsiendi nõusolekut, kasutades Euroopa Kardioloogia Ühingu antud patsiendi nõusoleku vormi. Andmed krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt.
Järgige oma riigis kehtivaid isikuandmete kaitset käsitlevaid seadusi.

Järgige patsiendi õigust tutvuda oma isiklike meditsiiniliste andmetega, neid parandada või kustutada vastavalt Euroopa määruse 2016/679 3. peatükkile, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel, kui teie patsiendid soovivad seda õigust kasutada. Patsiendikirjeid saab kustutada otse HeartScore'i veebipõhises rakenduses.

Oluline on kaitsta teid volitamata juurdepääsu eest paroolile ja arvutile. Kui olete ühiskasutatava arvuti kasutamise lõpetanud, logige kindlasti välja.

Käesolevat vastutamatusesätet reguleeritakse ja tõlgendatakse Prantsusmaal Grasse'i kohtu pädevusse kuuluvate Prantsuse seaduste kohaselt.

Registreerimine HeartScore®-i veebipõhises programmis näitab, et nõustute selles vastutamatusesättes esitatud tingimustega.