In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Tunnustamine

HeartScore EstoniaHeartScore® veebipõhine programm on teaduslikult arendatud Euroopa Kardioloogide Seltsi poolt tihedas koostöös järgmiste keskustega:

 • HeartScore®juhtkomitee
 • Tervise ja Ennetustöö Uurimiskeskus, Glostrupi Ülikooli haigla ja Kopenhaageni maakond, Taani
  Troels Thomsen, MD, PhD
  Michael Davidsen, statistik
  Torben Jørgensen, juhataja
 • Steno Diabeedikeskus, Gentofte, Taani:
  Knut Borch-Johnsen, MD, peaarst
 • Meditsiiniosakond M, Glostrupi Ülikooli haigla, Taani:
  Hans Ibsen, MD, peaarst
 • Kirurgide Kuninglik Kolledž, Dublin, Iirimaa:
  Tony Fitzgerald, statistik
 • Eesti Kardioloogide Selts:
  Margus Viigimaa, MD, Eesti SVH ennetamise programmi juht

HeartScore®on SCORE’i ja Precard’i partnerluse tulemus.

Programmis kasutatud kalkulatsioonimudel põhineb SCORE projektil (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"SCORE projekt: fataalse kardiovaskulaarhaiguse kümne-aasta riski hinnang Euroopas (Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project)". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) ja hõlmab 210 000 isikut. Regionaalsed mudelid põhinevad samal funktsioonil, mida on kohandatud vastavalt riiklikule suremusstatistikale.

ESC soovib tänada kõiki keskusi koostöö eest andmete jagamisel SCORE projekti jaoks.