In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikační kritéria

HeartScore CzechiaOdhad rizika s použitím SCORE: Kvalifikační kritéria

  • Tabulky by se měly používat s ohledem na znalosti a úsudek lékaře, zejména s ohledem na místní podmínky.
  • Stejně jako u všech systémů odhadu rizik bude riziko v zemích s klesající mírou úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (CVD) nadhodnoceno, zatímco ve zemích se stoupající mírou bude podhodnoceno.
  • Ve všech věkových kategoriích vychází riziko nižší u žen než u mužů. To je zavádějící, protože na kardiovaskulární onemocnění (CVD) umírá ve skutečnosti více žen než mužů. Z tabulek vyplývá, že u žen je toto riziko pouze odloženo o 10 let.

V následujících případech může být riziko vyšší, než je uvedeno v tabulce:

  • Slabé sociálně-ekonomické postavení, sociální izolace nebo nedostatečná sociální podpora
  • Obezita, a to především abdominální obezita
  • Rodinná anamnéza předčasných kardiovaskulárních onemocnění
  • Nízká hladina HDL-cholesterolu nebo vysoká hladina triglyceridů v krvi
  • Příznaky preklinické ateroskelerózy (snížený index kotníkových tlaků, nálezy z vyšetření, jako jsou např. CT koronární kalciové skóre nebo sonografie karotid)