In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Formulář souhlasu pacientaStáhněte si a vyplňte formulář souhlasu pacienta >

ESC se zavázala chránit soukromí uživatelů HeartScore a přijala toto prohlášení o ochraně osobních údajů, kterým se řídí naše chování a dokumentuje náš závazek k ochraně osobních údajů:

V rámci francouzských a evropských právních předpisů jsou všechny soukromé a nominativní údaje šifrovány a zpracovávány Evropskou kardiologickou společností na vyhrazených serverech hostovaných partnerem, který uzavřel všechny dohody týkající se ochrany zdravotních údajů a předpisů. K údajům nemá přístup nikdo jiný než lékař a omezený personál ESC.

Lékař je povinen zajistit informovanost pacientů o tom, že jejich osobní lékařské údaje budou zašifrovány a bezpečně uloženy na serveru ESC, a před pokračováním požádat tyto pacienty o souhlas.

Přijetím tohoto odmítnutí odpovědnosti a použitím HeartScore potvrzujete:

  • že ručíte za informovanost svých pacientů o tom, že jejich lékařské údaje budou hostovány na vyhrazených serverech hostovaných partnerem, který uzavřel všechny dohody týkající se ochrany zdravotních údajů a předpisů (pro webovou verzi), nebo ve vašem počítači pro (PC verzi);
  • že si před pokračováním vyžádáte souhlas pacienta pomocí formuláře souhlasu pacienta, který poskytuje Evropská kardiologická společnost; že souhlasíte s tím, že data budou zašifrována a bezpečně uložena;

Další informace najdete v prohlášení o odmítnutí odpovědnosti.