In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Upozornění

HeartScore Czech RepublicAutorská práva

 • Výhradním vlastníkem autorských práv pro webový program HeartScore® a jeho obsah je Evropská kardiologická společnost (European Society of Cardiology, ESC) - © ESC 2007. Veškerá práva vyhrazena.
 • Materiály, na něž vlastní autorská práva ESC, nesmí být bez předchozího souhlasu ESC kopírovány jako celek ani po částech žádnou osobou, organizací ani jinou společností než ESC, jejími pobočkami, divizemi nebo jednotkami.

Podmínky užívání

 • HeartScore® je softwarový program pro stanovení rizika a léčbu, jehož cílem je pomáhat lékařům optimálně snižovat individuální kardiovaskulární riziko. Je určen pouze pro zdravotníky a ne pro laickou veřejnost. Žádné informace v něm obsažené nemůže nikdo považovat ani používat jako náhradu vyšetření nebo léčbu lékařem.
 • ESC neprovádí odborné lékařské zhodnocení, neposkytuje rady, nestanovuje diagnózu, neléčí ani nezaštiťuje konkrétní způsob léčby, ale nabízí lékařům nástroj pro stanovení rizika ke snazšímu vyhledávání pacientů s vysokým celkovým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. ESC se v žádném případě nebude zodpovídat uživateli nebo komukoli jinému za jakékoli rozhodnutí nebo úkony při spoléhání se na informace obsažené ve webovém softwarovém programu HeartScore® nebo získané jeho prostřednictvím, ani za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody.
 • HeartScore® a tištěné tabulky Evropských doporučení pro prevenci KVO se mírně liší. Důvodem je použití dvou odlišných statistických modelů. Tištěné tabulky používají Weibulův model se samostatnými modely pro každé pohlaví. Softwarový program HeartScore® používá Coxův model s pohlavím jako rizikovým faktorem. V případě pochybností při používání programu HeartScore® se doporučuje použít tištěných tabulek.

Prohlášení o důvěrném charakteru informací

Snahou ESC je chránit soukromí uživatelů softwarového programu HeartScore a vypracovalo následující prohlášení o důvěrném charakteru informací:

 • Pokud nám dobrovolně poskytnete nějaké osobní informace, nebudeme je sdílet s žádnou další stranou. Nebudeme Vás kontaktovat, pokud nás o to vysloveně nepožádáte.
 • Z informací, které o Vás získáme z Vaší návštěvy na této webové stránce, uchováváme pouze následující: podrobnosti zalogování (login details) na ESC Online Services, z nichž máte přístup na webový program HeartScore, datum a čas, zdravotní údaje Vašeho pacienta, a typ prohlížeče použitého k získání přístupu na naši stránku. Na požádání mohou být veškeré zdravotní údaje vymazány.
 • Podle francouzských a evropských zákonů jsou veškeré soukromé a osobní údaje kódovány a ukládány na serveru ESC. Přístup k nim nemá nikdo jiný než Váš lékař a omezený počet zaměstnanců ESC.
 • Povinností lékaře je ujistit své pacienty, že jejich soukromé zdravotní údaje budou zakódovány a bezpečně uloženy na serveru ESC, a před zpracováním těchto údajů bude vyžádán pacientův souhlas.
 • Program HeartScore je součástí webové stránky ESC a je umístěn v chráněném prostředí. ESC usiluje o ochranu a zabezpečení Vašich informací během přenosu použitím softwaru SSL (Secure Sockets Layer), který kóduje Vámi vkládané informace a vyhovuje tak požadavkům CNIL.
 • Je třeba se chránit před neoprávněným přístupem k Vašemu heslu (password) a počítači. Po skončení práce na společném počítači se nezapomeňte odhlásit.

Toto upozornění se řídí a bude se vykládat v souladu s francouzskými zákony s jurisdikcí soudu ve francouzském městě Grasse.

Registrace ve webovém programu HeartScore® znamená, že přijímáte podmínky uvedené v tomto upozornění.