In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Odmítnutí odpovědnosti

HeartScore CzechiaAutorská práva

Autorská práva k webové aplikaci HeartScore® a jejímu obsahu jsou ve výhradním vlastnictví Evropské kardiologické společnosti (ESC).  Všechna práva vyhrazena.

Bez předchozího písemného souhlasu ESC nesmějí být materiály ESC chráněné autorskými právy zcela ani částečně reprodukovány osobami, organizacemi nebo korporacemi jinými než ESC, jejími pobočkami, divizemi a jednotkami.

Podmínky používání

HeartScore® je webová aplikace pro predikci a řízení rizik, jejímž cílem je pomáhat klinickým lékařům při optimalizaci snižování individuálního rizika kardiovaskulárních onemocnění. Je určena pouze zdravotnickým pracovníkům, nikoli široké veřejnosti. Žádné informace obsažené v tomto dokumentu nesmějí být nikým chápány ani používány jako náhrada za lékařskou pomoc nebo odbornou léčbu.

ESC neposkytuje odborné lékařské posouzení, poradenství, diagnózy, léčbu ani schválení, ale pouze poskytuje lékařům nástroj pro hodnocení rizik, aby mohli lépe identifikovat pacienty s vysokým celkovým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. ESC v žádném případě nenese odpovědnost vůči uživateli nebo komukoli jinému za jakékoli rozhodnutí nebo opatření přijaté na základě informací obsažených nebo poskytnutých prostřednictvím webové aplikace HeartScore® ani za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody.
HeartScore® a zveřejněné tabulky evropských pokynů pro prevenci CVD vykazují malé rozdíly. Důvodem je použití dvou různých statistických modelů. Publikované tabulky používají Weibullův model se specifickými modely pro každé pohlaví. HeartScore® používá Coxův model s pohlavím jako rizikovým faktorem. Pokud máte jakékoli pochybnosti o používání HeartScore®, doporučujeme použít publikované papírové tabulky.
Tyto stránky nezobrazují žádné reklamy ani nezískávají finanční prostředky z reklamy.

Oznámení o ochraně osobních údajů

ESC se zavázala chránit soukromí uživatelů HeartScore a přijala toto oznámení o ochraně osobních údajů, kterým se řídí naše chování a dokumentuje náš závazek k ochraně osobních údajů:

Pokud nám výslovně a s potvrzením sdělíte nějaké osobní údaje, nebudeme je sdílet s žádnou jinou stranou. Nebudeme vás kontaktovat, pokud nás o to nepožádáte.

Z údajů, které jsme se o vás dozvěděli z vaší návštěvy tohoto webu, ukládáme pouze následující údaje: vaše přihlašovací údaje do online služeb ESC, na základě kterých získáváte přístup k webové aplikaci HeartScore, datum a čas, lékařské údaje vašich pacientů a typ prohlížeče používaný pro přístup na naše stránky. Lékařské údaje vašeho pacienta a vaše osobní údaje mohou být smazány po zaslání požadavku na adresu www.heartscore@escardio.org.

V rámci francouzských a evropských právních předpisů jsou všechny soukromé a nominativní údaje šifrovány a zpracovávány Evropskou kardiologickou společností na vyhrazených serverech hostovaných partnerem, který uzavřel všechny dohody týkající se ochrany zdravotních údajů a předpisů. K údajům nemá přístup nikdo jiný než lékař a omezený personál ESC.

Lékař je povinen zajistit informovanost pacientů o tom, že jejich osobní lékařské údaje budou zašifrovány a bezpečně uloženy na serveru ESC, a před pokračováním požádat tyto pacienty o souhlas.

Přijetím tohoto odmítnutí odpovědnosti a použitím HeartScore potvrzujete:

že ručíte za informovanost svých pacientů o tom, že jejich lékařské údaje budou hostovány na vyhrazených serverech hostovaných partnerem, který uzavřel všechny dohody týkající se ochrany zdravotních údajů a předpisů (pro webovou verzi), nebo ve vašem počítači pro (PC verzi);

že si před pokračováním vyžádáte souhlas pacienta pomocí formuláře souhlasu pacienta, který poskytuje Evropská kardiologická společnost; že souhlasíte s tím, že data budou zašifrována a bezpečně uložena;
že budete dodržovat platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů v zemi, kde vykonáváte svou lékařskou praxi;

že budete dbát na právo pacienta na přístup, opravu nebo vymazání jeho osobních lékařských údajů v souladu s kapitolou 3 Evropského nařízení 2016/679, týkajícím se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, pokud si ho vaši pacienti budou přát uplatnit. Záznamy pacientů lze smazat přímo v aplikaci Heartscore. 

Je důležité, abyste chránil/a své heslo a počítač před neoprávněným přístupem. Po dokončení používání sdíleného počítače se nezapomeňte odhlásit.

Soubory cookie

Naprosto nezbytné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Spustí je akce, kterou jste provedl/a, například nastavení předvoleb souborů cookie, vyplňování formulářů atd. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby je blokoval, ale některé části webových stránek pak nebudou fungovat.

 
Kategorie
Cookies

Souhlas se soubory cookie
Jelikož je zákonným požadavkem umožnit vám nastavení souborů cookie na úrovni webových stránek, jsou tato nastavení povinná.

relayStateOTCookie
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
__utma
__cfduid

Správa relací
Díky těmto souborům si naše webové stránky pamatují, zda jste při procházení webových stránek ESC přihlášen/a, nebo ne

idp_authn_lc_key
dd0fae31-e4f0-47ee-9282-60ef95aa5d4dStickyMessageAccepted
ssoReturnUrl
tosend
rdmvalidation
JSESSIONID
ASP.NET_SessionId
sessionUID
_gcl_au

Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie spravované námi nebo třetími stranami nám umožňují zapamatovat si preference, které jste nám poskytl/a při předchozích návštěvách, a také vám poskytují vylepšené funkce, jako jsou informační kanály, funkce sdílení atd. Můžete je zakázat, ale bude to znamenat, že tyto funkce a zobrazení ztratíte, takže se naše webové stránky nemusí plně zobrazovat.

 
Kategorie
Cookies

Upozornění
Na stránce Escardio.org se vám po přihlášení zobrazí upozornění definovaná podle vašeho profilu. To nám pomáhá řídit tento soubor cookie.

notificationAlert

Vyhledávání
Zajišťuje optimální fungování vyhledávacích dotazů na našich stránkách.

nstein-3s-pf

Formuláře
To nám umožňuje zobrazit kvízy, formuláře atd. přímo na našich webových stránkách pro vaše pohodlí při prohlížení.

ASPSESSIONIDQWTASASD
Tracking%5FSID

Sdílení v sociálních sítích – AddThis
Nabízíme vám možnost snadno sdílet náš obsah v preferovaném kanálu sociálních médií prostřednictvím ikon sdílení v pravé části všech stránek.

 __atrfs
__atuvc
__atuvs
ouid
loc
xtc
bt2
bku
mus
uid
uvc
di2
vc

YouTube

To nám umožňuje zobrazovat videa YouTube přímo na našich stránkách. Upozorňujeme, že vaše interakce s těmito videi je pro statistické a potenciálně cílené propagační účely přenášena zpět na YouTube.

LOGIN_INFO
SID
HSID
demographics
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
APISID
GPS
SSID
YSC
SAPISID 

Přidat do kalendáře – Přidat událost
Nabízíme vám možnost snadno přidat naše události do vlastního kalendáře pro referenci prostřednictvím ikony kalendáře

addevent_track_cookie
Event

Příspěvky v sociálních médiích
Umožňují zobrazovat zdroje ze sociálních médií (tweety, facebookové fotogalerie atd.). Upozorňujeme, že vaše interakce s těmito zdroji je zpětně přenášena na webové stránky sociálních médií pro statistické a potenciálně cílené propagační účely.

__cfduid
auth_token
twll
secure_session
guest_id
__utma
remember_checked
remember_checked_on
lang
lidc
bcookie
__utmv
personalization_id
UserMatchHistory

Analytické soubory cookie

Soubory cookie používáme ke kvantifikaci provozu a poznání vašeho chování na našich stránkách: kterou stránku navštěvujete, jak se tam dostanete (navigace), jak dlouho na ní zůstanete atd. To nám umožňuje vidět a pochopit, jak jsou naše webové stránky používány, a lépe je přizpůsobit vašim potřebám. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívil/a naše stránky.

 
Kategorie
Cookies

Reklama Google
Protože používáme reklamu Google, měříme také její dopad. Upozorňujeme, že tato značka umožňuje dalším třetím stranám také shromažďovat údaje o vás a vytvářet pro vás personalizované reklamy prostřednictvím svých reklam Google.

APISID
SSID
NID
PREF
SID
SAPISID
HSID
IDE
id

Site Improve
Používáme službu Site Improve, abychom zajistili dobrou kvalitu našich webových stránek. Informace o kliknutí na odkazy a zobrazení stránek nám pomáhají upřednostňovat oblíbený obsah, který je třeba zkontrolovat nebo aktualizovat.

__cfduid
siteimproveses
nmstat
AWSELB

Google Analytics
Tyto informace nám umožňují zjistit, jak jste naši stránku našel/našla a jak jste s našimi stránkami komunikoval/a – procházení, kliknutí, jak dlouho jste zůstal/a atd.

_ga
__utmz
__utma
__utmc
__utmt_is
__utmt
__utmb
_gat_UA-102358590-1
_gat
_gat_UA-6935686-3
_gid
__utmv
_gat_UA-37429514-2
_gat_UA-102358590-2

Salesforce Marketing Cloud
Umožňuje nám sledovat efektivitu našeho e-mailového marketingu.

igodigitalstdomain
igodigitalst_6226985
igodigitaltc2

Cílené soubory cookie

Cílené soubory cookie používáme k vytváření profilu našich uživatelů prostřednictvím jejich akcí na našich stránkách, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a poskytli vám příslušné návrhy a sdělení našich služeb. Cílené soubory cookie umísťují také naši reklamní partneři, kteří vás pak mohou jedinečně identifikovat, aby vám také poskytli personalizované reklamy na svých stránkách nebo na partnerských stránkách. Přejete-li si vědět, co ještě tito inzerenti dělají, podívejte se na jejich stránky a podmínky.

 
Kategorie
Cookies
LinkedIn BizoID
lang
Facebook datr
fr
lu
_fbp

Reachora
Služba sloužící k analýze chování uživatelů a navrhování přizpůsobeného a vhodného obsahu ve formě návrhů napříč našimi stránkami.

reachora
_reachora_sid
_gid
_ga
_reachora_tid
_gat
TapAd_DID
TapAd_TS
ANON_ID
bku
bkdc
SEUNCY
_fbp


Adobe Site Catalyst
Používá se k poskytování relevantních návrhů pro další obsah.

s_sq
s_cc
s_vi
mbox

 

Toto odmítnutí odpovědnosti se řídí francouzskými zákony spadajícími pod jurisdikci v Grasse ve Francii.

Registrací do webové aplikace HeartScore® vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami uvedenými v tomto prohlášení o odmítnutí odpovědnosti.