In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Poděkování

HeartScore Czech RepublicPočítačový program HeartScore® , umístěný na webové stránce Evropské kardiologické společností (European Society of Cardiology, ESC), byl vyvinut touto odbornou společností v úzké spolupráci s:

 • Řídícím výborem projektu HeartScore®
 • The Research Centre for Prevention and Health, Glostrup University Hospital and Copenhagen County, Dánsko:
  Troels Thomsen, MD, PhD
  Michael Davidsen, statistik
  Torben Jørgensen, ředitel
 • The Steno Diabetes Centre, Gentofte, Dánsko:
  Knut Borch-Johnsen, MD, vedoucí lékař
 • The Medical Department M, Glostrup University Hospital, Dánsko:
  Hans Ibsen, MD, vedoucí lékař
 • The Royal College of Surgeons, Dublin, Irsko:
  Tony Fitzgerald, statistik

HeartScore® je výsledkem partnerství mezi SCORE a Precard.

Výpočtový model použitý v tomto softwarovém programu vychází z projektu SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: "Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) zahrnující údaje celkem 210 000 jedinců. Regionální modely jsou založeny na kalibraci této funkce podle statistik mortality příslušné země.

Evropská kardiologická společnost by ráda poděkovala všem centrům za spolupráci při poskytování údajů pro projekt SCORE.