In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Vítejte v české verzi programu HeartScore

HeartScore Czech RepublicSmyslem programu HeartScore je poskytnout lékařům podporu při optimálním snižování kardiovaskulárního rizika. Jedná se o elektronickou a interaktivní verzi tabulek rizika SCORE z Evropských doporučení pro prevenci KVO, vypracovaných 4. společnou pracovní skupinou evropských společností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. 

Přístup na on-line verzi

Program HeartScore pracuje na zabezpečeném serveru a všechny údaje jsou chráněny zákony na ochranu soukromých údajů. Založení účtu uživatele programu HeartScore User je zdarma; uživatelé se musí registrovat cestou „My ESC“ (viz úvodní webová stránka ESC, vpravo nahoře).

Výhody programu HeartScore pro lékaře a pacienty

  • Rychlý a snadno použitelný
  • Založen na důkazech
  • Šitý na míru pacientům 
  • Nabízí grafické znázornění absolutního kardiovaskulárního rizika
  • Zdůrazněné možnosti intervence
  • Skýtá možnosti dalšího zdokonalení

Kontakty

Další informace můžete získat na této adrese.