In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Qualificadors

HeartScore Spain - CatalanEstimació del risc mitjançant SCORE: Qualificadors

  • Les taules s'han d'utilitzar a la vista dels coneixements i el judici del metge, especialment pel que fa a les condicions locals.
  • Com succeeix amb tots els sistemes d'estimació de riscos, el risc se sobreestimarà en països amb un índex de mortalitat per MCV decreixent, i se subestimarà si l'índex està augmentant.
  • A qualsevol edat, el risc és més baix en dones que en homes. Aquesta afirmació és errònia, perquè en última instància, moren més dones que homes a causa d'una MCV. L'estudi dels gràfics mostra que el risc de les dones simplement s'ajorna 10 anys.

El risc pot ser superior a l'indicat a la taula en cas de:

  • Baixa situació socioeconòmica, aïllament social o manca de suport social
  • Obesitat, especialment en cas d'obesitat central
  • Antecedents familiars de malaltia cardiovascular prematura
  • Colesterol HDL baix o triglicèrids alts
  • Persones amb aterosclerosi preclínica provada (índex turmell-braç reduït, evidència en proves d'imatge, com ara la puntuació de calci coronari per TAC o l'exploració de l'artèria caròtide