In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Preguntes més freqüents

HeartScore Spain - Catalan  1. Què és HeartScore®?
  2. Què és el Projecte SCORE?
  3. Qui pot utilitzar HeartScore®?
  4. M’agradaria utilitzar HeartScore®, però no tinc Windows en el meu ordinador
  5. A quins països es pot aplicar HeartScore®?
  6. Quin model de HeartScore® convé escollir?
  7. He sentit a dir que les versions nacionals de HeartScore® estaran disponibles, és veritat?
  8. M’agradaria saber més coses sobre el concepte de risc utilitzat a HeartScore®.
  9. M’agradaria utilitzar HeartScore®, però em preocupa que l’ús del programa pugui interferir amb la manera en què tracto els meus pacients.
  10. Quan s’actualizarà HeartScore®?
  11. Visc fora d’Europa i m’agradaria utilitzar HeartScore® en els meus pacients. Quin model haig d’utilitzar?
  12. Quin tipus de pacients es beneficiaria de l’ús de HeartScore®?
  13. M’agradaria utilitzar HeartScore® en ordinadors sense accés a internet. És possible obtenir un CD-Rom del programa?
  14. Tinc algunes idees sobre com millorar HeartScore®, a qui m’he d’adreçar?
  15. És possible utilitzar HeartScore® per a la prevenció secundària cardiovascular?
  16. M’agradaria utilitzar HeartScore® en pacients diabètics; tanmateix, HeartScore® no incorpora la diabetis com un factor de risc independent. Què faig en aquests pacients?
  17. Estic considerant utilitzar HeartScore®, però em preocupa que el programa no inclogui l’índex de massa corporal com un factor de risc independent.
  18. He notat que les prediccions de HeartScore® són diferents de les taules de risc SCORE publicades.
  19. Consideracions sobre els pacients
  20. Com puc obtenir una versió en paper de les noves Guies Europees de Prevenció Cardiovascular?

Si el PF no contesta les meves preguntes, què haig de fer?

 

1/ Què és HeartScore ®?

HeartScore® és un programa de predicció i gestió del risc adreçat a donar suport als metges i les metgesses per millorar la reducció del risc cardiovascular dels individus. El programa de la xarxa HeartScore® està basat en la tecnologia internet i utilitza la funció de risc i les dades de l’estudi SCORE. El programa de la xarxa HeartScore® estima el risc de mort cardiovascular, basat en l’edat, el sexe, el tabaquisme, la pressió arterial, el colesterol total de la sang, o la raó colesterol total/colesterol-HDL. Mostra el risc absolut cardiovascular en un diagrama de barres i la contribució dels factors de risc modificables al risc total en un gràfic de sectors. L’efecte esperat de la intervenció es calcula a partir dels assaigs clínics controlats d’hipertensió i hipercolesterolèmia. Al final de la visita, el metge o la metgessa pot imprimir el consell individual basat en el perfil de risc real del pacient. En el moment actual només hi ha disponibles les versions europees (alt i baix risc) i les versions nacionals. Tanmateix, el programa està dissenyat per poder adaptar-lo a les condicions locals (taules nacionals calibrades i traducció)  en col•laboració amb les societats nacionals de cardiologia. La versió europea de HeartScore® està disponible en anglès i inclou dos models: “Europeu de baix risc”,  per a Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Espanya, Suïssa i Portugal, i “Europeu d’alt risc”, per a la resta de països europeus. El model per calcular el risc prové de l’estudi SCORE (Conroy RM, Pyörälä K, et al.:Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. European Heart Journal (2003) 24: 987-1003), que inclou més de 200.000 individus. Els models nacionals estan basats en la calibratge d’aquesta funció segons les estadístiques nacionals de mortalitat. Nota * Ara hi ha disponibles taules  actualitzades i recalibrades per a Bèlgica, Alemanya, Grècia, Holanda, Espanya i Suècia.

2/ Què és el Proiecte SCORE?

La Societat Europea de Cardiologia inicià el desenvolupament d’un nou sistema d’estimació del risc (SCORE) utilitzant dades de 12 cohorts europees (N=205,178) i abastant un ampli ventall geogràfic de països amb diferents nivells de risc cardiovascular. Les dades de SCORE contenen més de 3milions de persona/anys d’observació i 7,934 morts cardiovasculars.

3/ Qui pot utilitzar HeartScore®?

HeartScore® ha estat desenvolupat per ser utilitzat a la consulta clínica, i ho poden fer els metges i les metgesses i també  el personal d’infermeria i altres professionals sanitaris que treballin en  la prevenció primària cardiovascular. HeartScore® també pot utilitzar-se amb finalitats d’ investigació. HeartScore® no esta pensat per ser utilitzat per persones sense formació clínica. El missatge referent al risc absolut i relatiu cardiovascular d’una persona transmès mitjançant HeartScore® no ha d’anar mai sol, i hauria de ser  sempre comunicat per algun professional de la salut. La informació sobre el risc hauria de ser curosament ajustada als recursos de cada pacient. La intenció darrera del programa de la xarxa HeartScore® no és la d’imposar un coneixement innecessari sobre un gran grup de persones si aquestes persones no poden encarar els canvis de l’estil de vida que se’ls proposa. La idea és que el metge o la metgessa i el pacient decideixin conjuntament la reducció del risc que doni els millors resultats i que s’adapti a cada pacient i a la seva habilitat per afrontar els canvis d’estil de vida. El programa de la xarxa HeartScore® es pot utilitzar també en casos en els quals hom dubta si un pacient determinat té un risc elevat de desenvolupar una malaltia cardiovascular o si el pacient necessita una idea general sobre el seu perfil de risc i suggeriments per canviar-lo. 

4/ M’agradaria utilitzar HeartScore®, però no tinc Windows en el meu ordinador

L’ús de Windows com a sistema operatiu no és necessari per al programa en xarxa HeartScore®. Tanmateix, noteu que el programa de la xarxa HeartScore® ha estat dissenyat per a la versió 6.0 del navegador Internet Explorer sota el sistema operatiu Windows XP. Si no podeu utilitzar el programa de la xarxa HeartScore® des d’un navegador o sistema operatiu diferents, si us plau digueu-nos-ho. També tingueu present que alternativament podeu utilitzar la versió en paper de les taules SCORE. Les taules SCORE són part de les 4es Guies Europees de Prevenció Cardiovascular. El resum executiu de les Guies ha estat publicat tant al European Heart Journal com a l’European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 
 

5/ A quins països es pot aplicar HeartScore®?

El programa de la xarxa HeartScore® ha estat creat perquè l’usin els metges i les metgesses dels països europeus representats a l’ESC per una societat nacional de cardiologia. 
 

6/ Quin model de HeartScore® convé escollir?

Per a la versió  European del HeartScore®, heu d’escollir entre la taula Europea d’alt risc o la de baix risc. Per a les versions nacionals, primer heu d’escollir el país on practiqueu les vostres activitats preventives, i només heu d’escollir model en aquest cas si hi ha més d’un model disponible en aquest país.

7/ He sentit a dir que les versions nacionals de HeartScore® estaran disponibles, és veritat?

El programa de la xarxa HeartScore® està actualment disponible en anglès per a la versió europea i hi ha diverses versions nacionals disponibles. Si us plau, pregunteu a la vostra societat nacional per saber més coses sobre el desenvolupament de HeartScore® al vostre país. 

8/ M’agradaria saber més cosessobre el concepte de risc utilitzat a HeartScore®.

El risc cardiovascular absolut  es defineix com la probabilitat d’un episodi clínic (en aquest cas: mort cardiovascular) que té una persona en un període de temps determinat. La predicció es fa per a 10 anys. La taula de risc cardiovascular té tres barres:

 • La barra de l’esquerra és el risc del pacient en la data de la primera consulta. Mostra el risc que té el pacient de morir d’un episodi cardiovascular en els següents deu anys (1).
 • La barra central mostra el risc relatiu. Aquesta barra pot ser utilitzada per il•lustrar als joves que tenen un risc baix, que en comparació als altres del seu mateix grup d’edat, el seu risc pot ser molt més alt del desitjable. Això pot ajudar a motivar decisions per deixar de fumar, seguir una dieta saludable i fer exercici, així com per identificar aquells que poden necessitar medicació. 
 • La barra de la dreta mostra el risc si el pacient assoleix els objectius terapèutics.

Cal tenir present que el programa de la xarxa HeartScore® consisteix a predir un episodi i és una aplicació dels resultats d’estudis de poblacions (grups) a persones individuals. És important, per tant, deixar clar al pacient que el programa indica la probabilitat que alguna cosa esdevingui.

9/ M’agradaria utilitzar HeartScore®, però em preocupa que l’ús del programa pugui interferir amb la manera en què tracto als meus pacients.

El programa de la xarxa HeartScore® no ha estat desenvolupat per substituir el criteri clínic del  metge o la metgessa, ans al contrari, per donar-li suport i complementar-lo. El programa de la xarxa HeartScore® no interfereix en la manera com hauríeu de tractar els vostres pacients, sinó per indicar a quin nivell de risc s’ha d’iniciar una intervenció. Naturalment, el tractament és l’elecció del metge o la metgessa. Segons les Guies Europees de Prevenció Cardiovascular, es recomana que el tractament es comenci si el risc de mort cardiovascular als deu anys és del 5% o superior. En persones joves, cal utilitzar la taula del risc relatiu. Una simple reescriptura en la casella de l’edat permet alterar l’edat del pacient. Si el risc als deu anys és superior al 5%, cal iniciar tractament.

10/ Quan s’actualitzarà HeartScore®?

HeartScore® s’ha ofert a les 50 societats membres de l’ESC per aprovació nacional. Les versions específiques per a cada país es desenvoluparan en col•laboració estreta amb les societats nacionals de cardiologia.  Pregunteu a la vostra societat nacional de cardiologia si voleu més informació sobre el desenvolupament de HeartScore® al vostre país: http://www.heartscore.org/es/catalan 

11/  Visc fora d’Europa i m’agradaria utilitzar HeartScore® en els meus pacients. Quin model haig d’utilitzar?

Les estimacions del risc del programa de la xarxa es basen en l’estudi SCORE, el qual únicament inclou dades europees. Si desitgeu utilitzar el programa de la xarxa en els països no membres de l’ESC, ho podeu fer sota el vostre criteri i única responsabilitat. 

12/ Quin tipus de pacients es beneficiaria de l’ús de HeartScore®?

HeartScore® es va desenvolupar per a la prevenció primària de les malalties cardiovasculars i pot ser utilitzat per tots els pacients d’edats compreses entre els 40 i els 65 anys d’ambdós sexes, visitats a la vostra consulta. El programa de la xarxa HeartScore® pot ser utilitzat en casos en què es dubta si un pacient té un risc elevat de desenvolupar malaltia cardiovascular, o si el pacient necessita una idea general del seu perfil de risc i suggeriments de com podria canviar-se. 

13/  M’agradaria utilitzar HeartScore® en ordinadors sense accés a internet. És possible obtenir un CD-Rom del programa?

Podeu baixar-vos una versió HeartScore® per al vostre PC version of des de http://www.heartscore.org/es/catalan  

14/  Tinc algunes idees sobre com millorar HeartScore®, a qui m’he d’adreçar?

Si teniu algun suggeriment, si us plau escriviu-lo aquí.

15/ És possible utilitzar HeartScore® per a la prevenció secundària cardiovascular?

HeartScore® està pensat únicament per a la prevenció primària. El model SCORE emprat per a la puntuació del risc sols conté dades de persones sense malaltia manifesta. Tanmateix, tal com defineixen les Guies Europees de Prevenció Cardiovascular, els pacients amb malaltia cardiovascular manifesta són per definició de risc elevat de presentar un nou episodi cardiovascular. 

16- M’agradaria utilitzar HeartScore® en pacients diabètics; tanmateix, HeartScore® no incorpora la diabetis com un factor de risc independent. Què faig en aquests pacients?

Les Guies Europees de Prevenció Cardiovascular no recomanen valorar el risc en els pacients diabètics. Pel sol fet de tenir un control glucèmic deficitari, són persones d’alt risc i, per tant, haurien de tractar-se amb la màxima intensitat. HeartScore® utilitza dades de l’estudi SCORE i en aquest estudi la definició de diabetis varia entre els 12 centres que proporcionaren dades. Els investigadors de SCORE estant estudiant activament formes d’incorporar la diabetis en el model, però encara es trigarà algun temps abans d’acabar aquesta tasca.

17-/ Estic considerant utilitzar HeartScore®, però em preocupa que el programa no inclogui l’índex de massa corporal com un factor de risc independent.

S’ha intentat diverses vegades afegir l’índex de massa corporal (IMC) al model, però s’ha demostrat que és un factor de risc feble per a la malaltia cardiovascular. La addició de l’IMC no millora la capacitat de predicció del programa.

18/  He notat que les prediccions de HeartScore® són diferents de les taules de risc SCORE publicades.

Si compareu HeartScore® amb les taules de risc publicades en paper a les Guies Europees de Prevenció Cardiovascular, notareu petites diferències. Això és degut a la utilització de dos models estadístics diferents. Les taules publicades utilitzen un model de Weibull amb models específics per a cada sexe. HeartScore® utilitza el model de Cox considerant el gènere com factor de risc. Si teniu algun dubte sobre la  utilització de HeartScore®, us recomanem que utilitzeu les taules publicades en paper.

19/  Consideracions sobre els pacients

El programa de la xarxa HeartScore® no substitueix la necessitat de comparar els recursos del pacient amb la seva càrrega de risc real. Si el pacient es troba en una situació en un moment donat, en la qual descarta canvis majors del seu estil de vida, o si el pacient es caracteritza per tenir diversos factors de risc no modificables, el programa s’utilitzarà solament després d’una curosa valoració.
Per alguns pacients, aquesta manera de presentar un pronòstic personal de futur pot ser sorprenent. Caldria llavors recordar-los que, de fet, es tracta “només” de probabilitats. Mai es pot saber qui realment podrà evitar la malaltia com a conseqüència del tractament.

20/ Com puc obtenir una versió en paper de les noves Guíies Europees de Prevenció Cardiovascular?

El resum executiu i el text complet estan disponibles en format PDF a la secció de guies de la pàgina de l’ESC de la xarxa. 

21/ Si les PF no contesten les meves preguntes, què haig de fer?

Si teniu preguntes sobre el programa HeartScore® que no quedin cobertes en aquesta secció, si us plau pregunteu-nos-les aquí.