In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Preguntes més freqüents

HeartScore Spain - Catalan1/Què és HeartScore®?

2/Què és el Projecte SCORE?

3/Qui pot utilitzar HeartScore®?

4/M'agradaria utilitzar HeartScore®, però no tinc Windows al meu ordinador

5/A quins països és aplicable HeartScore®?

6/Quin model hauria d'escollir a HeartScore®?

7/He sentit que hi ha disponibles versions nacionals de HeartScore®, és així?

8/M'agradaria tenir més informació sobre el concepte de risc que es fa servir a HeartScore

9/M'agradaria utilitzar HeartScore®, però em preocupa que l'ús del programa pugui interferir amb la manera en què tracto els meus pacients

10/Quan s'actualitzarà HeartScore®?

11/Visc fora d'Europa i m'agradaria utilitzar HeartScore® amb els meus pacients Quin model he d'utilitzar?

12/Quins tipus de pacients es beneficiarien de l'ús de HeartScore®?

13/Tinc algunes idees sobre com millorar HeartScore®, amb qui m'hauria de posar en contacte?

14/Es pot utilitzar HeartScore® per a la prevenció secundària de les MCV?

15/M'agradaria utilitzar HeartScore® amb pacients que pateixen diabetis, però HeartScore® no inclou la diabetis com a factor de risc independent. Com puc utilitzar el programa amb aquests pacients?

16/M'estic plantejant utilitzar HeartScore® però em preocupa el fet que el programa no incorpori l'índex de massa corporal com a factor de risc independent

17/He observat que les prediccions de risc de HeartScore® són diferents de les taules de risc SCORE publicades

18/Consideracions sobre el pacient

19/Com puc obtenir una versió en paper de les noves directrius europees per a la prevenció de les MCV?

20/Quina és la justificació de la nova designació d'alguns països europeus com a regions de baix risc?

21/ Les preguntes freqüents no resolen els meus dubtes, què puc fer?

1/Què és HeartScore®?
HeartScore® és un programa en línia de predicció i gestió del risc que té com a objectiu ajudar els metges a optimitzar la reducció individual del risc cardiovascular. El programa en línia HeartScore® està basat en la tecnologia d'Internet i utilitza la funció de risc i les dades del projecte SCORE. El programa HeartScore® basat en internet estima el risc de mort per causes cardiovasculars en funció de l'edat, el sexe, l'hàbit de fumar, la pressió arterial i el colesterol sanguini o la relació entre colesterol total i HDL. Mostra el risc absolut de MCV en un diagrama de barres i la contribució al risc total dels factors de risc modificables en un diagrama circular. L'efecte esperat de la intervenció es calcula a partir de grans assaigs clínics aleatoritzats sobre hipertensió i hipercolesterolèmia. En finalitzar la consulta, el metge pot imprimir un fullet de consells de salut personalitzat en funció del perfil de risc real del pacient. Actualment, hi ha disponibles les versions europea (alta i baixa) i nacional. No obstant això, el programa està dissenyat perquè les societats nacionals de cardiologia el puguin adaptar a les condicions locals (taules calibrades nacionals i traducció). Les versions europees HeartScore® actualment estan disponibles en anglès i incorporen dos models:

"Europeu de baix risc" per a Andorra, Àustria, Bèlgica, Xipre*, Dinamarca, Finlàndia, França*, Alemanya*, Grècia*, Islàndia, Irlanda, Israel, Itàlia, Luxemburg, Malta, Mònaco, Holanda*, Noruega, Portugal, San Marino, Eslovènia, Espanya*, Suècia*, Suïssa i Regne Unit.
"Europeu d'alt risc" per a Bòsnia i Hercegovina*, Croàcia*, República Txeca *, Estònia*, Hongria, Lituània, Montenegro, Marroc, Polònia*, Romania*, Sèrbia, Eslovàquia*, Tunísia i Turquia*; i amb un risc molt alt (HeartScore® pot subestimar el risc als països següents): Albània, Algèria, Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Bulgària, Egipte, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Letònia, Macedònia del Nord, Moldàvia, Federació Russa *, República Àrab Síria, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraïna i Uzbekistan. Nota: *Hi ha disponibles versions nacionals de HeartScore®.

El model de càlcul utilitzat es basa en el projecte SCORE (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.: ""Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project"". European Heart Journal (2003) 24:987-1003) que comprèn més de 200.000 persones. Els models nacionals es basaran en un calibratge d'aquesta funció a les estadístiques de mortalitat nacionals. Nota: Ara hi ha gràfics actualitzats i calibrats disponibles per a Bèlgica, Alemanya, Grècia, Països Baixos, Espanya, Suècia i Polònia.

2/Què és el Projecte SCORE?
La Societat Europea de Cardiologia va iniciar el desenvolupament d'un nou sistema d'estimació del risc (SCORE) amb les dades de 12 estudis de cohorts europeus (n=205.178) que cobreixen una àmplia extensió geogràfica de països amb diferents nivells de risc cardiovascular. Les dades de SCORE contenen més de 3 milions d'anys-persona d'observació i 7.934 esdeveniments cardiovasculars mortals.

3/Qui pot utilitzar HeartScore®?
HeartScore® s'ha desenvolupat per fer-lo servir en la pràctica clínica, i el poden utilitzar metges, personal d'infermeria i qualsevol altre professional sanitari involucrat en la prevenció primària de les MCV. HeartScore® també es pot utilitzar per a la recerca. HeartScore® no s'ha dissenyat perquè l'utilitzin persones sense formació mèdica. El missatge que transmet HeartScore® sobre el risc absolut i relatiu de MCV d'una persona no s'ha de comunicar mai de manera aïllada, sempre ho ha de fer un professional de la salut. La informació sobre el risc s'ha d'adaptar acuradament als recursos de cada pacient. La intenció del programa en línia HeartScore® no és imposar un coneixement innecessari del risc a un gran grup de persones si no estan preparades per fer front als canvis d'estil de vida proposats. La idea és que el metge i el pacient determinin conjuntament la reducció del risc que donarà els millors resultats i que s'adaptarà al pacient i a la seva capacitat per fer front a aquests canvis d'estil de vida. El programa HeartScore® també es pot fer servir si hi ha dubtes sobre si un determinat pacient té un risc elevat de desenvolupar una malaltia cardiovascular o si el pacient necessita una visió general del seu perfil de risc i suggeriments sobre com el pot canviar.

4/M'agradaria utilitzar HeartScore®, però no tinc Windows al meu ordinador
No és obligatori tenir el sistema operatiu Windows per fer servir el programa en línia HeartScore®. Tot i que ens esforcem per garantir la millor experiència de navegació als usuaris del nostre lloc web, pot ser que els llocs web no es mostrin al navegador tal com voldríem, especialment si utilitzeu una versió més antiga d'Internet Explorer.

Aquest lloc web està optimitzat per a les darreres versions dels navegadors següents:

  • Chrome (Mac, Windows, iOS i Android);
  • Safari (només Mac i iOS, la versió de Windows s'està abandonant);
  • Firefox (Mac i Windows);
  • Internet Explorer;
  • Opera (Mac i Windows).

Tingueu en compte que encara hi ha la possibilitat d'utilitzar les taules de risc SCORE en paper. Les taules de risc SCORE formen part de les 4es Directrius Europees per a la Prevenció de les MCV. El resum de les directrius s'ha publicat tant a l'European Heart Journal com a l'European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

5/A quins països és aplicable HeartScore®?
El programa en línia HeartScore® s'ha dissenyat perquè el facin servir metges i professionals clínics europeus en els països on l'ESC està representada per una Societat Nacional de Cardiologia.

6/Quin model hauria d'escollir a HeartScore®?
Per a la versió europea de HeartScore®, heu d'escollir entre les taules europees de baix risc i les d'alt risc. Per a les versions nacionals, ja que primer heu d'escollir el país en què desenvolupeu la vostra activitat de prevenció, realment no escolliu el model, excepte si hi ha molts models disponibles per a aquest país.

7/He sentit que hi ha disponibles versions nacionals de HeartScore®, és així?
Actualment, la versió europea del programa en línia HeartScore® està disponible en anglès, i s'han llançat diverses versions nacionals. Poseu-vos en contacte amb la vostra societat nacional de cardiologia per obtenir més informació sobre el desenvolupament de HeartScore® al vostre país.

8/M'agradaria tenir més informació sobre el concepte de risc que es fa servir a HeartScore
El risc absolut de MCV es defineix com la probabilitat que una persona pateixi un esdeveniment clínic (en aquest context, la mort a causa d'una MCV) en un interval de temps determinat. La predicció s'estableix en 10 anys. La taula de risc absolut de MCV consta de tres barres: la barra de l'esquerra és el risc del pacient en la data de l'examen. Mostra el risc absolut del pacient de patir una MCV en el període de deu anys següents (1). La barra central mostra el risc relatiu. Aquesta taula es pot utilitzar per mostrar a les persones més joves amb risc total baix que, respecte a altres del seu grup d'edat, el seu risc pot ser molt superior al necessari. Això pot ajudar a la persona a prendre decisions com ara evitar fumar, seguir una dieta saludable i fer exercici, a més de senyalar les persones que podrien arribar a ser candidates a prendre medicació. La barra dreta mostra el risc si el pacient assoleix els objectius terapèutics. Cal destacar que el programa en línia HeartScore® tracta de predir un esdeveniment i representa un pas important cap a un enfocament més individualitzat que s'allunya de les enquestes poblacionals (grups). Per tant, és important deixar clar al pacient que el programa indica la probabilitat que succeeixi alguna cosa.

9/M'agradaria utilitzar HeartScore®, però em preocupa que l'ús del programa pugui interferir amb la manera en què tracto els meus pacients
El programa en línia HeartScore® no s'ha desenvolupat per substituir el judici clínic del metge, sinó per donar-li suport i complementar-lo. El programa HeartScore® no interfereix en la manera com tracteu els vostres pacients, ni en el nivell de risc en el que inicieu el tractament. Aquestes qüestions són, per descomptat, la seva elecció com a metge. Les directrius europees per a la prevenció de les MCV, recomanen iniciar el tractament si el risc de mort per malaltia cardiovascular a 10 anys és superior al 5 %. En les persones més joves s'ha d'utilitzar la taula de risc relatiu. Per modificar l'edat del pacient només s'ha de sobreescriure a la casella d'edat. Si el risc a 10 anys és superior al 5 %, s'hauria d'iniciar un tractament.

10/Quan s'actualitzarà HeartScore®?
El programa HeartScore® s'ha ofert a les 50 societats membres de l'ESC perquè en facin l'aprovació nacional. Les versions específiques de cada país es desenvoluparan en estreta col·laboració amb les societats nacionals de cardiologia. Poseu-vos en contacte amb la vostra societat nacional de cardiologia per obtenir més informació sobre el desenvolupament de HeartScore® al vostre país o aneu a: www.heartscore.org 

11/Visc fora d'Europa i m'agradaria utilitzar HeartScore® amb els meus pacients Quin model he d'utilitzar?
Les estimacions de risc del programa en línia es basen en el projecte SCORE que inclou, únicament, dades d'Europa. Si voleu utilitzar el programa en països que no són membres de l'ESC, ho heu de fer a la vostra discreció i sota la vostra responsabilitat.

12/Quins tipus de pacients es beneficiarien de l'ús de HeartScore®?
HeartScore® s'ha desenvolupat per a la prevenció primària de malalties cardiovasculars i es pot utilitzar amb tots els pacients, homes i dones d' entre 40 i 65 anys, que visiteu a la vostra consulta. El programa en línia HeartScore® es pot utilitzar en els casos en què hi hagi dubtes sobre si el pacient té un risc alt de desenvolupar una malaltia cardiovascular, o si el pacient necessita una visió general del seu perfil de risc i suggeriments sobre com el pot canviar.

13/Tinc algunes idees sobre com millorar HeartScore®, amb qui m'hauria de posar en contacte?
Si teniu algun suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres

14/Es pot utilitzar HeartScore® per a la prevenció secundària de les MCV?
HeartScore® s'ha dissenyat exclusivament per a la prevenció primària. El model SCORE utilitzat per a la puntuació de risc només conté dades de persones sense malaltia diagnosticada. No obstant això, tal com defineixen les directrius europees per a la prevenció de les MCV, els pacients amb una MCV diagnosticada tenen per definició un risc total elevat de patir altres esdeveniments cardiovasculars.

15/M'agradaria utilitzar HeartScore® amb pacients que pateixen diabetis, però HeartScore® no inclou la diabetis com a factor de risc independent. Com puc utilitzar el programa amb aquests pacients?
Les directrius europees per a la prevenció de les MCV no recomanen avaluar el risc en pacients diabètics. Per la seva manca de control de la glucosa s'han declarat en alt risc i, per tant, s'han de tractar amb la màxima intensitat. HeartScore® utilitza dades de l'estudi SCORE i, en aquest estudi, la definició de diabetis va diferir entre els 12 centres que van subministrar les dades. El grup SCORE busca activament maneres d'incorporar la diabetis al model, però trigarà algun temps a enllestir aquesta tasca.

16/M'estic plantejant utilitzar HeartScore® però em preocupa el fet que el programa no incorpori l'índex de massa corporal com a factor de risc independent
L'addició de l'índex de massa corporal (IMC) al model s'ha provat diverses vegades, i s'ha comprovat que és un factor de risc molt dèbil de MCV. Així mateix, l'addició de l'IMC no millora la capacitat predictiva del programa.

17/He observat que les prediccions de risc de HeartScore® són diferents de les taules de risc SCORE publicades
Si compareu el programa HeartScore® amb les taules en paper publicades a les directrius europees per a la prevenció de les MCV, trobareu petites diferències. Això es deu a l'ús de dos models estadístics diferents. Les gràfiques publicades utilitzen un model Weibul amb models específics en funció del sexe. HeartScore® utilitza un model Cox amb el sexe com a factor de risc. Si teniu qualsevol dubte sobre l'ús de HeartScore®, us recomanem que utilitzeu les taules impreses publicades.

18/Consideracions sobre el pacient
El programa web HeartScore® no modifica la necessitat de comparar els recursos d'un pacient amb la càrrega de risc real. Si el pacient es troba en una situació que en aquest moment concret exclou canvis importants d'estil de vida, o si el pacient es caracteritza per diversos factors de risc no modificables, el programa només s'ha d'utilitzar després d'una valoració acurada. Per a alguns pacients, aquesta manera de presentar un pronòstic personal futur pot ser aclaparadora. Cal recordar-los que de fet, "només" es basa en probabilitats. Mai sabem qui evitarà la malaltia com a conseqüència del tractament.

19/Com puc obtenir una versió en paper de les noves directrius europees per a la prevenció de les MCV?
El resum i el text íntegre estan disponibles en format PDF a l'apartat Directrius de la pàgina web de l'ESC.

20/Quina és la justificació de la nova designació d'alguns països europeus com a regions de baix risc?
El fet que la mortalitat per MCV hagi disminuït en molts països europeus significa que, actualment, es troben més països en la categoria de baix risc. Tot i que qualsevol punt de tall és arbitrari i està obert a debat, en aquestes directrius els punts de tall es basen en la mortalitat per MCV més diabetis de persones de 45 a 74 anys, l'any 2008 (220/100.000 en homes i 160/100 000 en dones). Això defineix 21 països i marca un punt en què hi ha una distància apreciable abans del 22è país (República Txeca). Aquesta llista es basa en els països europeus membres de l'ESC. No obstant això, alguns països europeus no són membres de l'ESC perquè no tenen una societat nacional de cardiologia o per la seva mida. A més, la JTF ha considerat raonable tenir en compte també els països mediterranis són membres de l'ESC malgrat que no siguin estrictament "europeus" segons la terminologia de l'OMS.

Països de risc molt alt: Alguns països europeus tenen nivells de risc que són superiors al doble de la mortalitat per MCV de 220/100.000 en homes emprada per definir els països de baix risc. La relació home/dona és menor que en els països de baix risc, fet que suggereix un problema important per a les dones. És possible que fins i tot els gràfics d'alt risc subestimin el risc en aquests països. A la Figura 3 es relacionen els països amb un risc de mortalitat per MCV >500/100.000 en homes i >250/100.000 en dones. La resta de països es consideren d'alt risc.

21/ Les preguntes freqüents no resolen els meus dubtes, què puc fer?
Si teniu qualsevol dubte sobre el programa HeartScore® que no es tracti a les preguntes freqüents, poseu-vos en contacte amb nosaltres.