In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Niteleyiciler

HeartScore TurkeySCORE kullanılarak risk hesaplaması: Niteleyiciler

  • Tablolar, özellikle bölgesel durumlar söz konusu olduğunda, hekimin bilgi ve muhakeme yeteneği çerçevesinde kullanılmalıdır. 
  • Tüm risk hesaplama sistemlerinde olduğu gibi, ülkenin kardiyovasküler hastalıklara bağlı mortalite oranında düşüş varsa hesaplanan risk normalin üzerinde, artış varsa altında olacaktır.
  • Her yaşta risk, erkeklere oranla kadınlarda daha düşük gibi görünmektedir. Bu yanıltıcıdır, çünkü aslında kardiyovasküler hastalıklardan erkeklere gore daha fazla kadın ölmektedir. . Tabloların incelenmesi sonucunda riskin yalnızca 10 yıl ertelendiği görülmektedir. 

Aşağıdaki kişilerde risk, tabloda gösterilenden daha yüksek olabilir:

  • Özellikle santral obezitesi olan sedanter veya obez kişiler
  • Aile öyküsünde erken yaşta kardiyovasküler hastalık öyküsü olan kişiler
  • Sosyal açıdan düşük düzeyde olan kişiler
  • Diyabetik hastalar - diyabetik olmayan hastalara göre risk, diyabetik kadınlarda 5 kat, diyabetik erkeklerde 3 kat daha fazladır.
  • HDL kolesterol düzeyi düşük veya trigliserid düzeyi yüksek kişiler
  • Klinik öncesi ateroskleroz bulgusu olan asemptomatik kişiler. Örneğin azalmış bilek-kol (ankle-brakiyal) indeksi veya karotis ultrasonografi veya BT tarama gibi görüntüleme yöntemlerinde bulgu olması