In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

HeartScore Türkiye sürümüne hoşgeldiniz

HeartScore Turkey 

HeartScore, bireysel kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasını etkili kılmak için hekimlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. HeartScore, Klinik Uygulamada kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine ilişkin Dördüncü Birleşik Avrupa Dernekleri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Avrupa Klinik Uygulamada Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunma Kılavuzunun SCORE risk tablosunun elektronik ve interaktif sürümüdür.

HeartScore’a Erişim

HeartScore’un sunucusu güvenlidir ve kaydedilen veriler gizlilik yasalarınca korunur. HeartScore kullanıcı hesabı oluşturmak ücretsizdir; ancak kullanıcıların My ESC üzerinden kayıt yaptırması gerekir. 

HeartScore’un Hekimler ve Hastalar Açısından Yararları

  • Kullanımı hızlı ve kolaydır
  • Kanıta dayalıdır
  • Her hastaya göre uyarlanabilir
  • Mutlak kardiyovasküler hastalık riskinin grafik ile görüntüsünü verir
  • Girişim yapılacak alan vurgulanır
  • Değişime uygundur

İletişim

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.