In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kontrakt

HeartScore SwedenUpphovsrätt

 • The European Society of Cardiology (ESC) - © ESC 2007 äger ensamt upphovsrätten till HeartScore® webbaserade programmet och dess innehåll. Alla rättigheter är förbehållna.
 • Material där ESC innehar upphovsrätten får inte reproduceras eller kopieras i helhet eller delar av personer, organisationer eller andra instanser utan skriftligt tillstånd av ESC i förväg.

Villkor för användningen

 • HeartScore® är ett program för riskbedömning och riskhantering med syfte att stödja läkare i att bidra till en optimal kardiovaskulär riskminskning. Det är avsett för användning av sjukvårdspersonal och inte av allmänheten. Ingen information från programmet får uppfattas eller användas av någon som en ersättning för medicinska råd eller behandling av läkare.
 • ESC ger inte professionell medicinsk utvärdering, råd, diagnos, behandling eller godkännande, men ger läkare snarare ett verktyg för riskbedömning för att bättre kunna finna patienter med hög risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Under inga omständigheter står ESC ansvarig gentemot brukaren eller någon annan person för beslut eller åtgärd tagna på bas av informationen i eller erhållen ur det webbaserade HeartScore® programmet, ej heller för några tillfälliga, indirekta, speciella eller påföljande skador.
 • HeartScore® och det publicerade tabellerna från ”the European Guidelines on CVD Prevention” visar några mindre differenser. Tabellerna använder en Weibul-modell med specifika könsspecifika modeller. HeartScore® använder en Cox-modell med kön som riskfaktor. Om du tvekar inför användningen av HeartScore® rekommenderas att man använder de publicerade tabellerna istället.

Sekretess

ESC är angelägen om att skydda sekretessen av HeartScores brukare och har accepterat nedanstående sekretess policy för att styra ESC’s handlingar och dokument på ett adekvat sätt:

 • Om du förser oss med information av uttrycklig personlig karaktär ska vi inte dela denna information med andra. Vi kommer endast att kontakta dig om du önskar detta.
 • Från informationen vi erhåller från dig med anledningen av ditt besök på websidan bevarar vi endast följande: dina inloggningsuppgifter till ESC Online Services från vilka du får tillgång till det webbaserade HeartScore® programmet, datum och tid, patienternas medicinska uppgifter, viken programvara du använder för att besöka websidan. Om du önskar kan alla medicinska data tas bort.
 • Alla personliga och numeriska data är enkrypterade och lagrade på ESC servern i enlighet med fransk och europeisk lagstiftning. Åtkomst gäller inga andra läkare än dig själv samt en begränsad grupp ur staben inom ESC.
 • Det är läkarens ansvar att se till att hennes/hans patienter är informerade om att deras personliga medicinska uppgifter kommer att enkrypteras och lägras på ett säkert sätt på ESC servern, och att erhålla patienternas tillstånd innan man fortsätter.
 • HeartScore är del av ESC Web Site och befinner sig därmed i en skyddad miljö. ESC använder Secure Sockets Layer (SSL) software för att skydda säkerheten av din information under överföringen, som enkrypterar din inmatade information i enlighet med rekommendationer från CNIL.
 • Det är viktigt att skydda dig mot icke godkänd användning av ditt lösenord och av din dator. Se till att logga ut ifall du använder en dator där flera har tillgång.

Detta kontrakt (”!disclaimer”) är utformat och lyder under fransk lagstiftning under övervakning av Domstolen i Grasse, Frankrike.

Om du registrerar dig i det webbaserade HeartScore® programmet tolkas detta som att du godkänner bestämmelser och villkor angivna i detta kontrakt.