In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Добродошли на европску верзију HeartScore

HeartScore Bosnia & Herzegovina
HeartScore је усмјерен ка пружању подршке клиничарима у побољшавању индивидуалног смањења кардиоваскуларног ризика. То је електронска и интерактивна верзија SCORE таблица ризика Европског водича за превенцију КВБ које је написала Трећа заједничка радна група европских удружења за превенцију кардиоваскуларних болести у клиничкој пракси. 

Допринос HeartScore клиничарима и пацијентима

  • Брз и једноставан за употребу
  • Заснован на доказима
  • Прилагођен пацијентима
  • Нуди графички приказ апсолутног ризика од настанка КВБ
  • Наглашава област у којок треба дјеловати
  • Приступ интернет верзији
  • Приступ PC верзији Направљен је да еволуира

Контакт

Уколико имате било каква питања, контактирајте нас овдје