Vitajte v slovenskej verzii HeartScore !HeartScore má za cieľ pomáhať lekárom optimalizovať znižovanie kardiovaskulárneho rizika jednotlivcov. Predstavuje elektronickú a interaktívnu verziu tabuliek rizika SCORE z Európskych odporúčaní pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení (KVO), ktoré pripravila 4. spoločná pracovná skupina európskych spoločností pre prevenciu kardiovaskulárnych chorôb v klinickej praxi.

Vstúpte do HeartScore 

HeartScore sa nachádza na zabezpečenom serveri a všetky údaje sú chránené zákonmi o ochrane údajov. Založenie konta používateľa HeartScore je bezplatné; používatelia sa musia zaregistrovať prostredníctvom stránky My ESC.

HeartScore prináša prospech lekárom aj pacientom

  • používa sa rýchlo a jednoducho
  • je založené na dôkazoch
  • je prispôsobené na mieru pacientom
  • poskytuje grafické znázornenie absolútneho rizika KVO
  • zvýrazňuje oblasť intervencie
  • vytvorené je tak, aby sa mohlo vyvíjať

Kontakt

Ak chcete získať viac informácií, prosíme, kontaktujte nás

Bookmark and Share