Välkomstsida HeartScore!

Syftet med HeartScore är att hjälpa läkare att optimera den individuella kardiovaskulära riskreduktionen. Det är den elektroniska och interaktiva versionen av SCORE-diagrammen från de europeiska riktlinjerna för prevention av hjärt-kärlsjukdom, vilka skrivits av 4th Joint European Societies’ Task Force on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice.

Fördelarna med HeartScore för läkare och patienter

  • Snabbt och enkelt att använda
  • Evidensbaserat
  • Anpassat efter patienten
  • Visar grafiskt den absoluta kardiovaskulära risken
  • Fokuserar på interventionsområdena

Konstruerat för att utvecklas. Efter attklicka på länken “För att komma till” kan du logga in om du ar registrerad som användare. Är du inte redan registrerad som en ”My ESC” användare måste du först registrera dig (vilket är kostnadsfritt)

För att komma till

Kontakt

Ta gärna kontakt med oss här om du har frågor om HeartScore programmet som inte har besvarats under rubriken Vanliga frågor.

Bookmark and Share