In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Kvalifikatori

HeartScore CroatianTablice mogu biti upotrebljene u svjetlu kliničkog znanja i rasuđivanja, naročito što se tiče lokalnih uvjeta

Kao sa svim sustavima za utvrđivanje rizika, rizik će biti preuveličan u zemljama sa opadanjem KVB mortaliteta i potcijenjem ako je povećan.

U bilo kojoj dobnoj skupini, rizik je manji za žene nego za muškarce. Ovo stvara varku, konačno, žene više nego muškarci umiru od KVB. Pregled tablica pokazuje da je njihov rizik odložen za 10 godina.

Ukupni rizik od KVB može biti veći od onog koji se vidi tablicama:

  • Fizičko neaktivnih ili gojaznih osoba, naročito onih sa centralnom gojaznosti
  • kod osoba sa značajnom obiteljskom anamnezom prijevremenih KVB
  • kod socijalno ugroženih
  • osoba sa dijabetesom-rizik može biti 5xveći u žena sa dijabetesom i 3x veći u muškaraca sa dijabetesom, u poređenju sa onim bez dijabetesa
  • kod osoba sa niskim nivoom HDL kolesterola ili visokim trigliceridima
  • u asimptomatskim slučajevima sa pretkliničkim dokazom ateroskleroze (npr.redukovanim ankle-brahijalni index, ultrazvuk karotidnih arterija, CT)