In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Dobro došli u hrvatsku verziju programa HeartScore

HeartScore Bosnia & HerzegovinaHeartScore je usmjeren ka pružanju podrške kliničarima u poboljšavanju individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. To je elektronska i interaktivna verzija SCORE tablica rizika Europskog vodiča za prevenciju KVB koje je napisala Treća zajednička radna skupina europskih udruženja za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi.

Doprinos HeartScore kliničarima i pacijentima

  • Brz i jednostavan za uporabu
  • Temeljen na dokazima
  • Prilagođen pacijentima
  • Nudi grafički prikaz apsolutnog rizika od KVB
  • Naglašava oblast u kojoj treba djelovati
  • Built to evolve

Nakon pristupanja na vezu ispod:

  • Ako niste već registrirani na “My ESC user/subscriber”potrebno je da se prvo registrirate(registriranje je besplatna)
  • Ako ste registrirani možete se logovati

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas ovdje.