In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Korduma kippuvad küsimused

HeartScore Estonia  1. Mis on SüdameSkoor®?
  2. Mis on SCORE projekt?
  3. Kes saavad SüdameSkoor® kasutada?
  4. Tahaksin kasutada SüdameSkoor®, kuid mul ei ole arvutis Windows’i
  5. Millistes riikides on SüdameSkoor® rakendatav?
  6. Millise SüdameSkoor® mudeli peaksin valima?
  7. Olen kuulnud, et SüdameSkoor® riiklikud versioonid saavad tulevikus kättesaadavaks, on see tõsi?
  8. Tahaksin rohkem teada saada SüdameSkoor® riskikontseptsiooni kohta.
  9. Ma sooviksin kasutada SüdameSkoor®, aga olen mures, et programmi kasutamine segab viisi, kuidas ma patsiente ravin.
  10. Millal SüdameSkoor® uuendatakse?
  11. Ma elan väljaspool Euroopat ja sooviksin oma patsientidega kasutada SüdameSkoor® . Millist mudelit peaksin kasutama?
  12. Millist tüüpi patsiendid saaksid kasu SüdameSkoor® kasutamisest?
  13. Sooviksin kasutada SüdameSkoor® arvutites, millel pole internetiühendust. Kas oleks võimalik saada programm CD-ROMil?
  14. Mul on ideid SüdameSkoor® täiendamiseks. Kellega peaksin ühendust võtma?
  15. Kas on võimalik kasutada SüdameSkoor® SVH sekundaarseks ennetamiseks?
  16. Sooviksin kasutada SüdameSkoor® diabeediga patsientide puhul, kuid SüdameSkoor® ei sisalda diabeeti kui iseseisvat riskifaktorit. Kuidas neile patsientidele vastu tulla?
  17. Ma kaalun SüdameSkoor® kasutamist, kuid olen mures, sest programm ei sisalda kehamassiindeksit kui iseseisvat riskifaktorit.
  18. Märkasin, et SüdameSkoor® riskiennustused erinevad varem ilmunud SCORE riskitabelite omadest.
  19. Patsientidele mõeldes
  20. Kuidas saaksin  Euroopa SVH ennetamise ravijuhiste paberversiooni?
  21. KKK ei vasta mu küsimustele, mida peaksin tegema?

 

 

 

1- Mis on HeartScore®?

HeartScore® on riski ennustamise ja kontrollimise programm, mis on mõeldud toetama arste individuaalse kardiovaskulaarriski optimaalsel vähendamisel. HeartScore® programm kasutab riskifunktsioone ja andmeid SCORE  projektist.

HeartScore® programm hindab kardiovaskulaarsurma riski, arvestades isiku vanust, sugu, suitsetamisharjumust, vererõhku ja vere kolesteroolitaset või kogukolesterooli/HDL suhet. Programm näitab absoluutset SVH (südem-veresoonkonnahaiguste) riski tulpdiagrammil ning muudetavate riskifaktorite panust koguriski sektordiagrammil. Sekkumise oodatav mõju arvutatakse, tuginedes ulatuslikele randomiseeritud kliinilistele hüpertensiooni ja hüperkolesteroleemia uuringutele. Konsultatsiooni lõpus saab arst  printida tervisenõuanded patsiendi jaoks, mis põhinevad tema tegelikul riskiprofiilil. Programm on kujundatud toime tulema riiklike kardioloogide seltside poolsete kohandamistega, et vastata kohalikele tingimustele (riiklikud kalibreeritud tabelid ja tõlge).

Euroopa HeartScore® versioonid on praegu kättesaadaval inglise keeles ning need sisaldavad kaht mudelit: "Euroopa Madal Risk" Belgia*, Prantsusmaa, Kreeka*, Itaalia, Luksemburgi, Hispaania*, Šveitsi ja Portugali jaoks ning "Euroopa Kõrge Risk" kõikide teiste Euroopa riikide jaoks. Kasutatav arvutusmudel põhineb SCORE projektil (Conroy R.M., Pyörälä K., et al.:"SCORE projekt: Fataalse kardiovaskulaarhaiguse kümne-aasta riski hinnang Euroopas ". European Heart Journal (2003) 24:987-1003), mis hõlmab rohkem kui 200 000 inimest. Riiklikud mudelid põhinevad samal funktsioonil, mida on kohandatud vastavalt riiklikule suremusstatistikale.

Märkus: *Uuendatud ja kohandatud tabelid on nüüd saadaval Belgias, Saksamaal, Kreekas, Hollandis, Hispaanias ja Rootsis.

2- Mis on SCORE projekt?

Euroopa Kardioloogide Selts alustas uue riskihindamissüsteemi (SCORE) väljatöötamist, kasutades andmeid 12 Euroopa partneruuringust (N=205,178), mis katsid erinevate kardiovaskulaarriski tasemetega riike laias geograafilises ulatuses. SCORE sisaldab rohkem kui 3 miljoni inimaasta jagu vaatlusandmeid ja 7934 fataalset kardiovaskulaarjuhtu.

3- Kes saavad HeartScore® kasutada?

HeartScore® töötati välja kasutamiseks kliinilises praktikas ja seda võivad kasutada nii arstid kui õed ja ka teised tervishoiu professionaalid, kes osalevad SVH esmases ennetamises. HeartScore® võib kasutada ka uurimuste eesmärgil. HeartScore® ei ole mõeldud inimestele, kellel puudub meditsiiniline taust. Sõnum, mida HeartScore® edastab indiviidi absoluutse ja suhtelise SVH riski kohta, ei tohi jääda eraldiseisvaks, vaid seda peavad edasi andma ka tervishoiu professionaalid.

Riski informatsiooni peaks edastama ettevaatlikult, vastavalt patsientide individuaalsetele ressurssidele. HeartScore® programmi kavatsus ei ole suruda peale ebavajalikke riskiteadmisi suurele hulgale inimestele, kui nad pole valmistunud toime tulema pakutud elustiilimuutustega. Idee seisneb arsti ja patsiendi ühises otsuses, millise riski vähendamine annab parimad tulemused ja mida kohandatakse eraldi igale patsiendile ja tema võimele elustiili muuta.  HeartScore® programmi võib kasutada ka juhtudel, kui on kahtlus, kas patsiendil on kõrge kardiovaskulaarhaiguse kujunemise risk või kui patsient vajab ülevaadet oma riskiprofiilist ja soovitusi selle muutmiseks.

4- Tahaksin kasutada HeartScore®, kuid mul ei ole arvutis Windows’i

Windows-operatsioonisüsteem pole vajalik, et kasutada HeartScore® veebipõhist varianti.

Siiski palun pange tähele, et HeartScore® veebipõhine programm on optimiseeritud Internet Explorer 6.0 brauseri jaoks Windows XP operatsioonisüsteemi all.

HeartScore® PC versiooni kasutamiseks on operatsioonisüsteemiks vajalik Windows XP või hilisem versioon.

Kui te ei saa kasutada HeartScore® programmi teisest veebibrauserist ja/või operatsioonisüsteemist, võtke palun meiega ühendust. Palun pange ühtlasi tähele, et teil on siiski võimalus kasutada trükitud SCORE riskitabeleid. SCORE riskitabelid on osa neljandast Euroopa SVH ennetamise ravijuhisest. Ravijuhiste lühiülevaade on ilmunud nii European Heart Journal’is kui ka European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation’is.

5- Millistes riikides on HeartScore® rakendatav?

HeartScore® programm loodi kasutamiseks Euroopa arstidele riikides, kus ESC on esindatud riikliku kardioloogide seltsi poolt.

6- Millise HeartScore® mudeli peaksin valima?

Veebipõhine versioon: Euroopa HeartScore® versiooni puhul peate valima Euroopa Madala Riski ja Kõrge Riski tabelite vahel.

Riiklike versioonide puhul peate esmalt valima riigi, kus viite läbi ennetustööd.

Palun vaadake riikide klassifikatsiooni, et teada saada, millist versiooni soovitatakse teie riigile.

7- Olen kuulnud, et HeartScore® riiklikud versioonid saavad tulevikus kättesaadavaks, on see tõsi?

HeartScore® programm on praegu Euroopa versioonis saadaval inglise keeles ning välja antud on ka mitmed riiklikud versioonid. Et rohkem teada saada HeartScore® arengust teie riigis, võtke palun ühendust riikliku kardioloogide seltsiga.

8- Tahaksin rohkem teada saada HeartScore® riskikontseptsiooni kohta.

Absoluutne SVH risk on defineeritud kui kliinilise juhtumi (siin: SVH-surm) esinemise tõenäosus inimesel antud ajavahemikus. Ennustuseks on 10 aastat.

SVH absoluutriski tabel koosneb kolmest tulbast:

   • Vasakpoolne tulp on patsiendi risk läbivaatuse kuupäeval. See näitab patsiendi SVH-juhu esinemise absoluutriski järgmise kümne aasta vältel (1).
   • Keskmine tulp näitab suhtelist riski. Seda tabelit võib kasutada, et näidata noorematele madala koguriskiga inimestele, et võrreldes teistega nende vanusegrupis, võib nende risk olla mitmeid kordi kõrgem kui vaja. See võib aidata motiveerida otsuseid vältida suitsetamist, tervislikult toituda ja trenni teha ning ka märkida neid, kellest võivad saada ravimikandidaadid.
   • Parempoolne tulp näitab riski taset, kui patsient saavutab ravieesmärgid.

Tuleks märkida, et HeartScore® programm ennustab juhtumeid ning tähendab suurt sammu eemale rahvastikuuuringutest (gruppidest) ning lähemale indiviididele. Seega on oluline selgitada patsiendile, et programm näitab millegi juhtumise tõenäosust.

9- Ma sooviksin kasutada HeartScore®, aga olen mures, et programmi kasutamine segab viisi, kuidas ma patsiente ravin.

HeartScore® programm pole loodud asendama arstide kliinilist hinnangut, vaid pigem seda toetama ja täiendama. HeartScore® programm ei sekku teie raviviisi ega määra, millisel riskitasemel peaksite alustama ravi. See on loomulikult teie kui arsti valik. Euroopa SVH ennetamise ravijuhiste kohaselt on soovitatav ravi alustada, kui 10-aasta kardiovaskulaarsurma risk ületab 5%. Nooremate inimeste puhul tuleks kasutada suhtelise riski tabelit. Lihtne vanuse ülekirjutamine vanuse kastis võib muuta patsiendi vanust. Kui 10-aasta risk ületab 5%, tuleks alustada ravi.

10- Millal HeartScore® uuendatakse?

HeartScore® on pakutud riiklikku toetust kõikides ESC 50 liikmeseltsis. Riigispetsiifilised versioonid töötatakse välja tihedas koostöös riiklike kardioloogide seltsidega. Et saada rohkem informatsiooni HeartScore® arengust teie riigis, võtke ühendust oma riikliku kardioloogide seltsiga või külastage: http://www.heartscore.org/.

11- Ma elan väljaspool Euroopat ja sooviksin oma patsientidega kasutada HeartScore® . Millist mudelit peaksin kasutama?

Riskihinnangud programmis põhinevad SCORE-projektil, mis kasutab andmeid vaid Euroopast. Kui soovite kasutada programmi väljaspool ESC liikmesriike, siis tehke seda omal äranägemisel ja vastutusel.

12- Millist tüüpi patsiendid saaksid kasu HeartScore® kasutamisest?

HeartScore® on välja töötatud kardiovaskulaarhaiguse primaarseks ennetamiseks ja seda võib kasutada kõigi mees- ja naissoost patsientide puhul teie kliinikus vanuses 40-65. HeartScore® programmi võib kasutada juhtudel, kus on kahtlus, kas patsiendil on kõrge kardiovaskulaarhaiguse kujunemise risk, või kui patsient palub ülevaadet oma riskiprofiilist ja soovitusi, kuidas seda muuta.

13- Sooviksin kasutada HeartScore® arvutites, millel pole internetiühendust. Kas oleks võimalik saada programm CD-ROMil?

HeartScore® eraldiseisev (PC) versioon on allalaaditav veebilehel http://www.heartscore.org/.

14- Mul on ideid HeartScore® täiendamiseks. Kellega peaksin ühendust võtma?

Kui teil on ettepanekuid, palun võtke meiega ühendust siit.

15- Kas on võimalik kasutada HeartScore® SVH sekundaarseks ennetamiseks?

HeartScore® on pühendatud vaid primaarsele ennetamisele. SCORE-mudel, mida kasutatakse riskiskoori jaoks, sisaldab andmeid ainult inimestelt, kellel pole väljakujunenud haigust. Siiski, nagu Euroopa SVH ennetamise ravijuhis defineerib, on väljakujunenud SVHga patsiendid kõrgema koguriskiga edasiste kardiovaskulaarjuhtude tekkeks.

16- Sooviksin kasutada HeartScore® diabeediga patsientide puhul, kuid HeartScore® ei sisalda diabeeti kui iseseisvat riskifaktorit. Kuidas neile patsientidele vastu tulla?

Euroopa SVH ennetamise ravijuhised ei soovita hinnata riski diabeediga patsientidel. Neil puudub kontroll glükoosi üle, mis tõttu on nad kõrge riskiga. Seepärast peaks neid ravima maksimaalse intensiivsusega. HeartScore® kasutab andmeid SCORE uuringust ja selles uuringus andmeid pakkunud 12 keskuse diabeedi definitsioonid erinesid. SCORE grupp otsib aktiivselt võimalusi sisaldada mudelis diabeeti. Kuid läheb veel aega, enne kui see ülesanne saab täidetud.

17- Ma kaalun HeartScore® kasutamist, kuid olen mures, sest programm ei sisalda kehamassiindeksit kui iseseisvat riskifaktorit.

Kehamassiindeksi (BMI) lisamist mudelisse on mitmeid kordi testitud ja on tõestatud, et see on väga nõrk SVH riskifaktor. Lisaks ei paranda BMI lisamine programmi ennustusvõimet.

18- Märkasin, et HeartScore® riskiennustused erinevad varem ilmunud SCORE riskitabelite omadest.

Kui võrdlete HeartScore® ja avaldatud Euroopa SVH ennetamise ravijuhiseid, märkate väikseid erinevusi. See tuleneb kahe erineva statistilise mudeli kasutamisest. Avaldatud tabelid on tehtud kasutades Weibul-mudelit, millel on mõlemale sugupoolele spetsiifiline mudel. HeartScore® programm kasutab Cox-mudelit, milles on sugu kui riskifaktor. Kui teil on kahtlusi HeartScore® kasutamise kohta, on soovitatav kasutada trükitud tabeleid.

19- Patsientidele mõeldes

HeartScore® programm ei muuda vajadust võrrelda patsiendi ressursse tegeliku riskikoormaga. Kui patsiendi olukord sellel ajahetkel välistab suured elustiilimuutused või kui patsienti iseloomustab mitu mitte-muudetavat riskifaktorit, peaks programmi kasutama vaid hoolikalt järele mõeldes.

Mõnede patsientide puhul võib isikliku tulevikuprognoosi esitamine sel moel olla emotsionaalselt liialt koormav. Tuleks meeles pidada, et see põhineb siiski „ainult“ tõenäosustel. Me ei tea kunagi, kes tegelikult ravi abil haigust väldib.

20- Kuidas saaksin  Euroopa SVH ennetamise ravijuhiste paberversiooni?

Lühikokkuvõte ja täielikud tekstid on saadaval PDF formaadis ESC veebilehe ravijuhiste sektsioonis.

21- KKK ei vasta mu küsimustele, mida peaksin tegema?

Kui teil on küsimusi HeartScore® programmi kohta, millele  KKK ei vasta, siis palun võtke meiega ühendust siit