Vítejte v české verzi programu HeartScore!Smyslem programu HeartScore je poskytnout lékařům podporu při optimálním snižování kardiovaskulárního rizika. Jedná se o elektronickou a interaktivní verzi tabulek rizika SCORE z Evropských doporučení pro prevenci KVO, vypracovaných 4. společnou pracovní skupinou evropských společností pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi. 

Přístup na on-line verzi


Program HeartScore pracuje na zabezpečeném serveru a všechny údaje jsou chráněny zákony na ochranu soukromých údajů. Založení účtu uživatele programu HeartScore User je zdarma; uživatelé se musí registrovat cestou „My ESC“ (viz úvodní webová stránka ESC, vpravo nahoře).

Výhody programu HeartScore pro lékaře a pacienty

  • Rychlý a snadno použitelný
  • Založen na důkazech
  • Šitý na míru pacientům 
  • Nabízí grafické znázornění absolutního kardiovaskulárního rizika
  • Zdůrazněné možnosti intervence
  • Skýtá možnosti dalšího zdokonalení

Kontakty

Další informace můžete získat na contact us

Bookmark and Share