HeartScore Czech Republic: Komentář

Stanovení rizika pomocí tabulek SCORE: komentář

  • Tabulky je nutno používat ve světle znalostí a úsudku samotného lékaře, zvláště pokud se týká místních podmínek.
  • Stejně jako v případě všech systémů stanovování rizika, riziko bude nadhodnoceno v zemích s klesající mortalitou na KVO, a podhodnoceno v zemích, kde mortalita stoupá.
  • Zdá se, že riziko je u žen v kterémkoli věku nižší než u mužů. To je zavádějící představa, protože na KVO umírá více žen než mužů. Při prohlédnutí tabulek zjistíme, že riziko žen je pouze posunuto o 10 let.

Riziko může být vyšší, než jak je uvedeno v tabulce, u:

  • Osob se sedavým způsobem života nebo u obézních, zvláště s centrální obezitou

  • Osob s pozitivní rodinnou anamnézou předčasného rozvoje KVO
  • Osob s omezenými sociálními kontakty
  • Diabetiků: u žen s diabetem může být riziko pětinásobně vyšší, u mužů s diabetem trojnásobně vyšší ve srovnání s jedinci bez diabetu
  • Osob s nízkou koncentrací HDL-cholesterolu nebo vysokou koncentrací triglyceridů
  • Asymptomatických osob s prokázanými preklinickými známkami aterosklerózy, například se sníženou hodnotou indexu kotník-paže (ankle-brachial index, ABI), nebo s průkazem onemocnění získaným pomocí zobrazovacích metod, jako například vyšetřením karotických tepen pomocí ultrazvuku nebo CT.

Bookmark and Share