In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Did you know that your browser is out of date? To get the best experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version. Learn more.

Exoneració de responsabilitat

HeartScore Spain - CatalanCopyright

 • El copyright del programa HeartScore® de la web i el seu contingut pertanyen únicament a la Societat Europea de Cardiologia (ESC) - © ESC 2007. Tots els drets reservats.
 • Els materials de l’ESC no poden ser reproduïts ni total ni parcialment per persones, organitzacions o empreses que no siguin la pròpia ESC, els seus afiliats, divisions i unitats, sense el permís previ per escrit de l’ESC.

Condicions d’utilització

 • HeartScore® és un programa de valoració i gestió del risc destinat a donar suport als metges i les metgesses per optimitzar la reducció del risc cardiovascular dels pacients individuals. Es pretén que sigui utilitzat només pels professionals de la salut i no pel públic en general. Ningú hauria d’utilitzar cap informació continguda en el programa com una substitució del consell o el tractament mèdics.
 • L’ESC no dóna avaluació, consell, diagnòstic, tractament o suport mèdics professionals, sinó que proporciona als metges i les metgesses un instrument de valoració del risc per identificar millor els pacients amb alt risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular. L‘ESC no es fa, en cap cas, responsable jurídicament enfront de l’usuari ni ningú més, per qualsevulla decisió o actuació presa sobre la base de la informació continguda o proporcionada a través del programa HeartScore® de la web, ni tampoc de cap incidència o danys indirectes, especials o conseqüents.
 • HeartScore® i les taules publicades en paper a les Guies Europees de Prevenció Cardiovascular tenen algunes diferencies menors. Això és degut a la utilització de dos models estadístics diferents. Les taules publicades utilitzen un model de Weibull amb models específics per a cada sexe. El programa HeartScore® utilitza un model de Cox amb el gènere com un factor de risc. Si teniu algun dubte sobre com utilitzar HeartScore®, us recomanem que utilitzeu les taules publicades en paper.

Nota sobre la privacitat

L’ESC es compromet a protegir la privacitat dels usuaris de HeartScore, ha adoptat el següent codi de conducta i deixa constància del seu compromís amb la privacitat:

 • Si ens proporcioneu expressament i afirmativament qualsevol informació personal, no compartirem la informació esmentada amb tercers. No ens posarem en contacteamb vosaltres, llevat que ens ho demaneu.
 • De tota la informació que s’enregistra sobre la vostra visita a aquest lloc de la web, només se n’emmagatzema la següent: els vostres detalls de contacte (login) als serveis en línia de l’ESC a través dels quals accediu al programa HeartScore de la web, la data, l’hora, les dades mèdiques del vostre pacient, el navegador utilitzat per accedir en aquest lloc. Si ens ho demaneu, totes les dades mèdiques poden ser esborrades.
 • Dins del marc de la legislació francesa i europea, totes les dades privades i nominals seran encriptades i emmagatzemades al servidor de l‘ESC. Ningú no hi pot accedir, excepte el metge i personal restringit de l’ESC.
 • És responsabilitat del metge o la metgessa assegurar que els seus pacients coneguin que les seves dades personals seran encriptades i emmagatzemades de forma segura al servidor de l’ESC i demanar-los el seu permís abans de procedir.
 • HeartScore és part de la pàgina web de l’ESC i com a tal resideix en un ambient protegit. L’ESC treballa per protegir la seguretat de la vostra informació durant la transmissió amb el Secure Sockets Laier (SSL) software, que encripta la informació que entreu, i d’aquesta manera compleix amb les recomanacions CNIL.
 • És important que us protegiu contra l’accés no autoritzat a la vostra paraula de pas i al vostre ordinador. Assegureu-vos que tanqueu la sessió, si utilitzeu un ordinador compartit.

Aquest avís es regeix per les lleis franceses amb jurisdicció en el tribunal de Grasse, França, i hi està redactat d’acord.

La inscripció en el programa web de HeartScore® indica l’acceptació dels termes i les condicions descrites en aquest disclaimer.