Dobrodošli na evropsku verziju HeartScore!

HeartScore je usmjeren ka pružanju podrške kliničarima u poboljšavanju individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. To je elektronska i interaktivna verzija SCORE tablica rizika evropskog Vodiča za prevenciju KVB koje je napisala Treća zajednička radna grupa evropskih udruženja za prevenciju kardiovaskularnih bolesti u kliničkoj praksi.

Doprinos HeartScore kliničarima i pacijentima

  • Brz i jednostavan za upotrebu
  • Zasnovan na dokazima
  • Prilagođen pacijentima
  • Nudi grafički prikaz apsolutnog rizika od KVB
  • Naglašava oblast u kojoj treba djelovati
  • Built to evolve

Nakon pristupanja na vezu ispod:

  • Ako niste već registrovani na “My ESC user/subscriber”potrebno je da se prvo registrujete(registracija je besplatna)
  • Ako ste registrovani možete se ulogovati

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas ovdje.

Bookmark and Share